WikiWoordenboek:Lijst met 1000 Limburgse woorden

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze lijst is nog gedeeltelijk onvertaald. Werk in uitvoering.

Let op. De pagina's zijn niet alfabetisch nog. Laat ze niet alfabetisch staan, want dan raakt de vertaler de toon kwijt.

Deze lijst is de Limburgse versie van een algemene lijst van de meest voorkomende woorden in een taal.

Een overzicht van de voorhanden woorden vindt u in de categorie Categorie:Woorden in het Limburgs. Deze lijst is gebaseerd op WikiWoordenboek:Lijst met 1000 basiswoorden.

A[bewerken]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
aaf af
aafbekalling afspraak
aafgeloupe afgelopen
aafhange afhangen
aafmake afmaken
aafnaam afname
aafval afval
aan aan
aanbód aanbod
aankómme aankomen
aanrake aanraken
aanrope bellen
aansloete aansluiten
aanval aanval
aap aap
ach acht
achter achter
achtervólg effect
achterzich controle
aenj eend
aerj aarde
aerpel aardappel
aete eten
aeve even
al al, alles
alein alleen
algemein algemeen
gans heel
anger ander
angere andere
anges anders
antjwaord([[antjwoerd]) antwoord
antjwäörje antwoorden
aome ademen
aovendj avond
aovesaete avondeten
appel appel

B[bewerken]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
baad bad
baeker beker
baer beer
baere dragen
baeter beter
baeterkoup goedkoop
bal bal
bank bank
bao bijna
bäöke huilen
baom bodem
bäöre gebeuren
bäöring, bäörtenès gebeurtenis
bazès basis
bebeildj bijvoorbeeld
bèd bed
bedèkke bedekken
beedj gebied
begeisterdj enthousiast
begin begin
begrip begrip
behelf behalve
behöbbe herinneren
beildj beeld, foto
bein been, bot
bekans bijna
bekómme krijgen
bèl bel
benzien benzine
berg berg
beroemp beroemd
bès best
besjörme beschermen
besloete beslissen
bevrieës bang
bewaege bewegen
bewólk bewolkt
bezeuk bezoek
bie bij
bieës beest
bielach glimlach
biete bijten
bietje beetje
biezönjer bijzonder
bijd beide
bijje bieden
blaad blad
blangriek belangrijk
blaoze blazen
blie(d) blij
blieve blijven
blievingshoes hotel
blood bloed
bloom bloem
blów blauw
boeadem bodem
boean boon
boeard boord
boeat boot
boewe bouwen
bóks broek
book boek
bookshoes/bookhoes bibliotheek
bórd bord
börstele borstelen
bös bus
bösj bus
bósj bos
bót bot
boum boom
braeke breken
brandjsstóf, brandjstóf brandstof
branje branden
breef brief
breid breed
bringe brengen
broder, broor broer
broead (rogge)brood
broekber bruikbaar
broeke gebruiken
broelóf bruiloft
broen bruin
brögk brug
brook broek
buuj bui

D[bewerken]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
daag dag
daak dak
daeke deken
daer(-) daar
daorum daarom
dan en/of
danse dansen
dao daar
dapper aantrekkelijk
de de
deep diep
deer dier
dees/deze(n) deze
deil deel
deile delen
dèksel deksel
dem hem
den dan, toen
dene dienen
dèrdje derde
dès aoves aete avondeten
dès middigs aete lunch
det dat
die zij
diek dik
dien(e(n)) jouw
dink ding
dit dit
dóbbel dubbel
dóchter dochter
doe jij, toen
doead dood
doeadshoes gevangenis
doearch door
doeas doos
doer duur (tijd)
dómb dom
dön, dón dun
dónker donker
doon doen
dórch door
dörp dorp
dös dus
draaj bedreiging
drage dragen
draod draad
drèè drie
drejbeildj film
drejje draaien
drèkke drinken (alcohol consumeren)
drieve drijven
drinke drinken
drök, drók druk
droume dromen
druueg droog
druuege drogen
duur duur (geld)
duuje duwen

E[bewerken]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
e een
eder ieder, elk
ederei(n(e)) iedereen
ef(fe) even
eg, ei ei
eilandj eiland
ein één, een
einhed eenheid
einzem eenzaam
ektèf actief
ektèfhed activiteit
emes iemand
erm arm
es als
estöchbleef alsjeblieft
euver over, boven
ewaak wakker

F[bewerken]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
fale falen
fèèt(j) feit
fein fijn (plezant)
femielje familie
fieës feest
fien fijn (gemalen etc.)
flèsj fles
fówtj fout
frèsj/frisj/friesj fris

G[bewerken]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
gaat gat
gael geel
gaer graag, leuk
gaeve geven
gans heel, helemaal
ganselik, ganslik compleet
gaon gaan
gäör geur
gashoes verzorgingstehuis/ziekenhuis
gebaordje geboorte
gebaore geboren
gebroek gebruik
gebroekelik gebruikelijk
gedraag gedrag
gedrage gedragen
geer jullie
gegoodj geschikt
gei(n(e(n))) geen
geit geit
gèldj geld
geleefdje geliefde
gemaak gemak
gemein gemeen
gemekkelik gemakkelijk
genete genieten
gerèch gerecht
gereidsjap, greidsjap gereedschap
gespanne gespannen
get iets
geveer gevaar
geveerlik gevaarlijk
gevólg gevolg
gewich gewicht
gezèt krant
gezich gezicht
gezóndj gezond
gif cadeau, gift, gif
gister gisteren
glaad, gled glad
glaas glas
gliek gelijk
gloedj, gluud geluid
glöjf, glouf geloof
glök geluk
gnóg, genóg genoeg
gnót genot
gód, Gód god, God
good goed
goodszits comfortabel
goodvarig bedreven
gówdj goud
graaf graf
graas gras
graof grof (zaagsel etc.)
grènsj grens
greun groen
gries grijs
groeat groot
groeatmoder, euvermoder grootmoeder
groeatvader, euvervader grootvader
gröjje groeien
gróf grof (geen fatsoen)
gróndj grond
groop groep
grót grot
gruuendje groente
gwuuen gewoon

H[bewerken]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
haaje houden
haan (ouch: hoon/hówn) haan
hae hij
haeftig erg
haeraanstandj conditie, toestand
haeraanstandjsgoojelik fit
haerkiekber doorzichtig
haj hallo
hal hal
half/helf- half
handj hand
hamer hamer
haole halen
haop hoop (en: hope)
haor haar
häör hen, hun
haos haast
hate haten
heel hiel
hèèr, heir leger
heit heet
hel hard
hauf helft
helflach glimlach
hèljer helder
hèlpe helpen
hèrs herfst
hert hart
hèrtj hert
hèt zij
hie hier
hieël heel
hieëmel hemel
hieër meneer, heer
hin, hèn kip
höbben hebben
hoeag hoog
hoes huis
hólp hulp
hóndj hond
hónger (ouch: zwanger) honger
hóngerdj honderd
hood hoed
hook hoek
höt hut
houp hoop (en: heap)
huuegdje hoogte
huuel heuvel
huuere, heure horen

I[bewerken]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
ich ik
idieë idee, voorstel
ieëf eeuw
ieës(te) eerst(e)
ies ijs
iezer ijzer
ijs eis
in binnen, in
inkel enkel
inkele enkele

J[bewerken]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
jage jagen
jao ja
jaor jaar
jas, jasj jas
joeks grap
joeksderig grappig
jónk jong, jongen

K[bewerken]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
kaad koud
kaart kaart
kaes kaars
kamer kamer
kans kans
kantj kant
kaoke koken
kaom lichaam
kap kap
kas kast
kat kat
kènne kennen, kunnen
kènnès kennis
kepót dood
kestieël kasteel
ketoear kantoor
keul cool
keuning koning
keuningèn koningin
keze kiezen
kieës kaas
kieke kijken
kink kind
kis kist
klankmaeker instrument
klaor klaar
kläör kleur
klas klas, klasse
klei(n(e(n))) klein
kleie kleden
kleier kleder
klók klok
klömbe klimmen
klóppe kloppen
kneen knie
knippe knippen
koears koorts
koel kuil
kóffer koffer
kóffie koffie
kók kok
kómp kom
kómme komen, kosten
kóns kunst
kóp hoofd, kop
kórt kort
kórtbie dichtbij
kós kost
kóster koster
koupe kopen
krach kracht
krank ziek
krankhoes ziekenhuis
kraom kraam
krèk, krek correct
kriege krijgen, laten
kruuts kruis
kuues keuze
kwaod boos

L[bewerken]

Lèmbörgsj Nieëderlandjsj
lach lach
lache lachen
laeftied leeftijd
laeg leeg
laepel lepel
laeve leven
laeze lezen
lake laken
landj land
lank lang
lanks langs
lankzem, lanksem langzaam
laot lot (loterij)
laote laten
lèè lui
leech licht (straling)
leefdje liefde
leeg laag
lege liegen
lègke leggen, liggen
leidig leeg
leier ladder
lenjesgaord boerderij
lèrne leren
lès laatst, les
lich licht (onzwaar)
lieëf leeuw
lieën huur
lieëne huren, lenen
lieëre leren
lieërling leerling
lief lichaam, lijf
lieje leiden, lijden
liek lijk
lieke lijken
linkdje lengte
links links
lis list
lóch lucht
loead lood
loestere luisteren, gehoorzamen
lómp lomp
löp lip
lósj los
löstig leuk
lót lot (destiny)
loupe lopen
luuj mensen

M

maag, maal, maaltijd, maan, maand, maar, maat, machine, maken, makkelijk, mama, man, mand, manier, map, markeren, markt, me, medicijn, meel, meer, meerdere, meest, meisje, melk, meneer, mengsel, mensen, mes, met, meubel, mevrouw, middel, midden, mij, mijn , miljoen, min, minder, minuut, mis, missen, mits, model, modern, moeder, moeilijk, moeten, mogelijk, mogen, moment, mond, mooi, moord, moorden, morgen, munt, muziek

N

na, naald, naam, naar, naast, nacht, nat, natuur, natuurlijk, nee, neer, negen, nek, nemen, net, netjes, neus, niet, niets, nieuw, nieuws, nobel, noch, nodig, noemen, nog, nood, nooit, noord, noot, normaal, nu, nul, nummer

O

object, oceaan, ochtend, oefening, of, offer, olie, olifant, om, oma, onder, onderwerp, onderzoek, oneven, ongeluk, ons, ontsnappen, ontbijt, ontdekken, ontmoeten, ontvangen, ontwikkelen, onze, oog, ooit, ook, oom, oor, oorlog, oorzaak, oost, op, opa, opeens, open, openlijk, opleiding, opnemen, oranje, orde, oud, ouder, over, overeenkomen, overleden, overvallen

P

paar, paard, pad, pagina, pan, papa, papier, park, partner, pas, passeren, pen, peper, per, perfect, periode, persoon, piano, pijn, pistool, plaat, plaatje, plaats, plafond, plank, plant, plastic, plat, plattegrond, plein, plus, poes, politie, poort, populair, positie, postzegel, potlood, praten, presenteren, prijs, prins, prinses, privé, proberen, probleem, product, provincie, publiek, punt

R

raak, raam, radio, raken, rapport, recht, rechtdoor, rechts, rechtvaardig, redden, reeds, regen, reiken, reizen, rekenmachine, rennen, repareren, rest, restaurant, resultaat, richting, rijk, rijst, rijzen, ring, rok, rond, rood, rook, rots, roze, rubber, ruiken, ruimte

S

samen, sap, schaap, schaar, schaduw, scheiden, scherp, schetsen, schieten, schijnen, schip, school, schoon, schouder, schreeuw, schreeuwen, schrijven, schudden, seconde, sex, signaal, simpel, sinds, slaapkamer, slapen, slecht, sleutel, slim, slot, sluiten, smaak, smal, sneeuw, snel, snelheid, snijden, soep, sok, soms, soort, sorry, speciaal, spel, spelen, sport, spreken, springen, staal, stad, stap, start, station, steen, stelen, stem, stempel, ster, sterk, steun, stil, stilte, stoel, stof, stoffig, stom, stop, storm, straat, straffen, structuur, student, studie, stuk, succes, suiker

T

taal, taart, tafel, tak, tamelijk, tand, tante, tas, taxi, te, team, teen, tegen, teken, tekenen, telefoon, televisie, tellen, tennis, terug, terugkomst, terwijl, test, tevreden, thee, thuis, tien, tijd, titel, toekomst, toen, toename, totaal, traan, tram, trein, trekken, trouwen, trui, tuin, tussen, tweede

U

u, uit, uitleggen, uitnodigen, uitvinden, uitzoeken, uur

V

vaak, vaarwel, vader, vak, vakantie, vallen, vals, van, vandaag, vangen, vanmorgen, vannacht, varken, vast, vechten, veel, veer, veilig, ver, veranderen, verandering, verder, verdienen, verdrietig, verenigen, verf, vergelijkbaar, vergelijken, vergelijking, vergeten, vergeven, vergissen, verhaal, verhoging, verjaardag, verkeerd, verkopen, verlaten, verleden, verliezen, vernietigen, veroveren, verrassen, vers, verschil, verschrikkelijk, verspreiden, verstand, verstoppen, versturen, vertellen, vertrekken, vertrouwen, verwachten, verwijderen, verzamelen, verzameling, vet, vier, vierkant, vies, vijand, vijf, vijver, vinden, vinger, vis, vlag, vlees, vlieg, vliegtuig, vloer, voeden, voedsel, voelen, voet, voetbal, vogel, vol, volgende, volgorde, voor, voorbeeld, voorkomen, voorzichtig, voorzien, vork, vorm, vos, vouwen, vraag, vragen, vrede, vreemd, vreemde, vriend, vriendelijk, vriezen, vrij, vrijheid, vroeg, vroeger, vrouw, vullen, vuur

W

waar, waarom, waarschijnlijk, wachten, wakker, wanneer, want, wapen, warm, wassen, wat, water, we, week, weer, weg, welke, welkom, wens, wereld, werelddeel, werk, west, wetenschap, wie, wiel, wij, wijn, wijs, wild, willen, wind, winkel, winnen, winter, wissen, wit, wolf, wolk, wonder, woord, woud, wreed

Z

zaak, zacht, zak, zand, zee, zeep, zeer, zeggen, zeil, zeker, zelfde, zes, zetten, zeven, ziek, ziekenhuis, ziel, zien, zij, zijn, zilver, zingen, zinken, zitten, zo, zoals, zoeken, zoet, zomer, zon, zonder, zonnig, zoon, zorg, zorgen, zou, zout, zuid, zulke, zullen, zus, zwaar, zwak, zwembad, zwemmen