WikiWoordenboek:Woordfrequentie in het Nederlands/011

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Uit een lijst met woorden in het frequentiebestand van Open Taaluit 2012 die ook in het Groene Boekje 2015 voorkomen en gesorteerd op frequentie, staan hieronder de woorden die in die volgorde behoren tot het duizendtal waarvan de eerste cijfers overeenkomen met de naam van deze subpagina (011.001 en verder)

Let op:
 • dit is een voorlopige lijst, waarin bijvoorbeeld woorden met hoofdletters en diakrieten nog ontbreken;
 • woord 011.000 (nummer 0. in dit duizendtal) is het laatste woord van de voorgaande subpagina; het laatste woord op deze pagina (nummer 1000.) hoort qua begincijfer eigenlijk bij de volgende subpagina.
vorige 1000 ♦♦♦ volgende 1000
 1. kolonie
 2. subtiel
 3. verwijdert
 4. verticaal
 5. beursgenoteerde
 6. daarbinnen
 7. energiebronnen
 8. grot
 9. venture
 10. inspirerend
 11. meegewogen
 12. zalig
 13. angsten
 14. opwinding
 15. tumor
 16. doeltreffende
 17. behorend
 18. accreditatie
 19. weerstaan
 20. verwend
 21. dikker
 22. zaterdagmiddag
 23. schandalig
 24. acts
 25. kilometerheffing
 26. bewindspersonen
 27. camper
 28. antieke
 29. verbreed
 30. fluiten
 31. verhoren
 32. geuren
 33. sympathieke
 34. nakijken
 35. geklaagd
 36. leefgebied
 37. scooter
 38. meedenken
 39. uiterlijke
 40. uitstaande
 41. meermalen
 42. loondienst
 43. ongezond
 44. voorzijde
 45. topsport
 46. verward
 47. herkende
 48. vochtig
 49. slib
 50. beroofd
 51. voorlaatste
 52. overgave
 53. vooruitlopend
 54. make-up
 55. afkoelen
 56. aanneemt
 57. kool
 58. paraat
 59. ietsje
 60. bindt
 61. didactische
 62. interdepartementale
 63. zorgtoeslag
 64. onderschatten
 65. vetten
 66. beladen
 67. piraterij
 68. signalering
 69. gebiedsgerichte
 70. tape
 71. penis
 72. cadeautje
 73. center
 74. haard
 75. boezem
 76. quota
 77. ceremonie
 78. schaap
 79. aanschouwen
 80. onthuld
 81. samenleven
 82. wandelingen
 83. kwartfinales
 84. serveren
 85. steunpunt
 86. volumes
 87. volkshuisvesting
 88. regimes
 89. soelaas
 90. ingerichte
 91. interpretaties
 92. opschrift
 93. moeilijkste
 94. rijkste
 95. ondertekende
 96. klankbordgroep
 97. randvoorwaarde
 98. beledigen
 99. terugvallen
 100. terstond
 101. pest
 102. manipuleren
 103. verhouden
 104. veelbelovend
 105. eenvoudigweg
 106. verkleind
 107. opschorting
 108. factors
 109. verdedigde
 110. navraag
 111. muzikant
 112. politieagent
 113. roeien
 114. opgezette
 115. spoelen
 116. citeren
 117. uitbuiting
 118. teruggedrongen
 119. proportionaliteit
 120. bedrijfsresultaat
 121. mappen
 122. attest
 123. bedrogen
 124. zeehonden
 125. schappen
 126. onderhavig
 127. doorslag
 128. voorafgegaan
 129. liefste
 130. zuidoosten
 131. afgebakend
 132. toegerust
 133. inhaalslag
 134. linkerkant
 135. arrogantie
 136. vulling
 137. gekende
 138. weggebruikers
 139. beeldmateriaal
 140. dagvaarding
 141. dvd's
 142. vermaken
 143. toevallige
 144. tegengehouden
 145. waarnemer
 146. voorgekomen
 147. gebruikersnaam
 148. multifunctionele
 149. mannelijk
 150. essay
 151. efforts
 152. corrupte
 153. aangedreven
 154. soevereiniteit
 155. ingekomen
 156. onvolledige
 157. opgewonden
 158. toneelstuk
 159. procureur
 160. geraakte
 161. aantrekkelijkheid
 162. reeksen
 163. kenmerkende
 164. zuiniger
 165. shit
 166. beschadigen
 167. kogels
 168. bankje
 169. bemiddelen
 170. terrorist
 171. vertoning
 172. ruit
 173. nachtmerrie
 174. kater
 175. ontnemen
 176. rijkelijk
 177. voetbalbond
 178. toepast
 179. woonwijken
 180. olifanten
 181. contactpersonen
 182. salade
 183. strijken
 184. steviger
 185. frustraties
 186. erfelijke
 187. werknemersverzekeringen
 188. gemachtigd
 189. arriveerde
 190. overwinningen
 191. voltooiing
 192. truc
 193. drug
 194. wasmachine
 195. ontzien
 196. begunstigde
 197. zorgkantoor
 198. laatsten
 199. haakjes
 200. afspiegeling
 201. knuffel
 202. hiernaar
 203. bestudering
 204. regenval
 205. preek
 206. snelst
 207. keuzemogelijkheden
 208. junioren
 209. weergeeft
 210. geluidsbelasting
 211. snoep
 212. katoen
 213. verleggen
 214. vaartuigen
 215. audiovisuele
 216. marktsector
 217. beschreef
 218. spiritualiteit
 219. nipt
 220. armste
 221. aantoont
 222. max.
 223. prentjes
 224. gecontinueerd
 225. krachtiger
 226. baasje
 227. mislukking
 228. affiche
 229. encore
 230. kudde
 231. koningshuis
 232. luie
 233. teen
 234. auteursrechten
 235. spin
 236. routine
 237. cursist
 238. engelen
 239. glans
 240. aangereden
 241. veertiende
 242. heide
 243. schendingen
 244. e.v.
 245. verlieten
 246. zittend
 247. noordelijk
 248. willekeur
 249. veelplegers
 250. poll
 251. bondgenoot
 252. ervaar
 253. donateurs
 254. voorligt
 255. establishment
 256. intensiveren
 257. tegenstand
 258. vernielingen
 259. rauwe
 260. bespeuren
 261. wissen
 262. penalty
 263. toevoegt
 264. gevarieerde
 265. werkplekken
 266. rots
 267. bekent
 268. afsluitende
 269. afdoening
 270. rubber
 271. verlaagt
 272. hulpbronnen
 273. platforms
 274. hardnekkig
 275. actiepunten
 276. legende
 277. dealers
 278. afgelast
 279. identiteitskaart
 280. onvoorwaardelijk
 281. aansturen
 282. constitutionele
 283. betoogd
 284. investeerder
 285. delegaties
 286. aangeslagen
 287. uitdagende
 288. multinationals
 289. audits
 290. soepele
 291. gehalveerd
 292. bruiloft
 293. meespelen
 294. statutaire
 295. gehandicapt
 296. vakmanschap
 297. pieken
 298. segmenten
 299. pik
 300. ondergrens
 301. vakbeweging
 302. ontwerpbesluit
 303. patenten
 304. basispakket
 305. geagendeerd
 306. mosselen
 307. sfeervolle
 308. toffe
 309. conventie
 310. daaromtrent
 311. toevlucht
 312. voortgekomen
 313. dronk
 314. parlementsleden
 315. toonbank
 316. veelbelovende
 317. overtuigende
 318. proefpersonen
 319. kwijtgeraakt
 320. verwarrend
 321. leeftijden
 322. parlementslid
 323. opgestaan
 324. demo
 325. mijlpaal
 326. omstreken
 327. gemeentebesturen
 328. gedraging
 329. plekjes
 330. naderhand
 331. overheerst
 332. belaste
 333. uitbreken
 334. gefilmd
 335. huisdier
 336. speelruimte
 337. vaartuig
 338. leerzaam
 339. gamma
 340. achtereenvolgende
 341. inschakeling
 342. kersverse
 343. industrieterrein
 344. redeneren
 345. ambtsbericht
 346. gedachtewisseling
 347. grapje
 348. fatsoen
 349. overtollige
 350. sluitstuk
 351. procureur-generaal
 352. bonen
 353. ongewoon
 354. wiki
 355. projectontwikkelaars
 356. trauma
 357. staaltje
 358. peildatum
 359. segregatie
 360. feliciteren
 361. ironie
 362. betwijfelen
 363. kinderdagverblijf
 364. ziekenfondsen
 365. projectorganisatie
 366. trapt
 367. ernstiger
 368. levensloopregeling
 369. console
 370. opgeknapt
 371. bestrijdt
 372. bollen
 373. gender
 374. overhandigen
 375. smart
 376. huurtoeslag
 377. staand
 378. akoestische
 379. vegetatie
 380. ho
 381. strafzaak
 382. lerarenopleiding
 383. foutje
 384. hijzelf
 385. uitvalt
 386. vrijdagmiddag
 387. manifesteren
 388. drugshandel
 389. woonhuis
 390. romantisch
 391. therapeutische
 392. gepresteerd
 393. gracht
 394. lesmateriaal
 395. sporter
 396. producer
 397. ongebruikelijk
 398. leeftijdsgrens
 399. bruikbaarheid
 400. eindpunt
 401. uitlevering
 402. ritje
 403. echtgenoten
 404. tonnen
 405. levensverwachting
 406. toppen
 407. gesprekspartners
 408. mariniers
 409. gevat
 410. wierp
 411. danig
 412. berichtte
 413. standbeeld
 414. loonsverhoging
 415. stellig
 416. educatief
 417. hoefden
 418. landmacht
 419. omgebouwd
 420. podia
 421. pragmatische
 422. meerjarig
 423. rechtmatige
 424. verontwaardigd
 425. verruimen
 426. rendementen
 427. horloge
 428. afzender
 429. gezondheidsproblemen
 430. doorslaggevende
 431. leerplicht
 432. noordwesten
 433. pacht
 434. herrie
 435. poppen
 436. observeren
 437. bewegende
 438. aanvaarde
 439. hok
 440. vrouwtjes
 441. wending
 442. projectontwikkelaar
 443. machthebbers
 444. werkomgeving
 445. klaagster
 446. wanhopig
 447. matrix
 448. eigendommen
 449. riet
 450. bureaucratische
 451. schakels
 452. volksvertegenwoordigers
 453. allicht
 454. legitiem
 455. schoner
 456. vensters
 457. grootmoeder
 458. stichten
 459. invloedrijke
 460. noodzakelijkerwijs
 461. samenwerkende
 462. controller
 463. adviserende
 464. robot
 465. werkwijzen
 466. reusachtige
 467. lozen
 468. bijgewoond
 469. consolidatie
 470. afkomstige
 471. onderbrengen
 472. doorgezet
 473. informatica
 474. zomermaanden
 475. eitjes
 476. mark
 477. kam
 478. aanvankelijke
 479. stellingname
 480. zinsnede
 481. onderdrukt
 482. deals
 483. zinnig
 484. labels
 485. affiches
 486. cd-rom
 487. ontwijken
 488. stormen
 489. wieg
 490. natuurkunde
 491. slaapkamers
 492. wisselt
 493. ingekocht
 494. onbedoeld
 495. gem
 496. brandt
 497. dienstplicht
 498. zuivering
 499. onpartijdige
 500. stroken
 501. gemonitord
 502. rechthebbenden
 503. tijdpad
 504. voorgelezen
 505. grafieken
 506. onderzoeksrapport
 507. empirische
 508. verzoekschrift
 509. aangemelde
 510. zangers
 511. makelaars
 512. aanstellen
 513. overlegt
 514. herverdeling
 515. hechte
 516. quiz
 517. expressie
 518. windturbines
 519. afvoeren
 520. voorkennis
 521. meegeteld
 522. verstedelijking
 523. oost
 524. berekent
 525. poeder
 526. schoonmaak
 527. fascisme
 528. anonimiteit
 529. versoepeling
 530. kalm
 531. eeuwenoude
 532. merknaam
 533. trams
 534. faculteiten
 535. getiteld
 536. kleedkamer
 537. schort
 538. obstakel
 539. beginners
 540. overleefde
 541. veroordeelden
 542. expansie
 543. domeinnaam
 544. emissierechten
 545. kenniscentrum
 546. godsdienstige
 547. complexen
 548. zoekmachines
 549. maaiveld
 550. coalitieakkoord
 551. hoever
 552. poes
 553. gerestaureerd
 554. classificatie
 555. synergie
 556. e.e.a.
 557. zorgvraag
 558. bonte
 559. ratificatie
 560. postkantoor
 561. componisten
 562. eerdergenoemde
 563. spoort
 564. gerepareerd
 565. opgeworpen
 566. bevolkingsgroep
 567. zelfgemaakte
 568. gepensioneerde
 569. internetverbinding
 570. straatbeeld
 571. tapijt
 572. hiernaast
 573. bedreigt
 574. geplant
 575. rivaal
 576. ether
 577. eigenbelang
 578. legitieme
 579. flexibeler
 580. opdraaien
 581. gloednieuwe
 582. verplaatsingen
 583. politiediensten
 584. peuters
 585. overgestapt
 586. monarchie
 587. scheidsrechters
 588. accommodaties
 589. gif
 590. bioscopen
 591. uniformiteit
 592. boeten
 593. vijfentwintig
 594. ventilatie
 595. extremisten
 596. econoom
 597. wond
 598. primitieve
 599. uitrol
 600. garnalen
 601. vangst
 602. ineen
 603. uitdagend
 604. gewelddadig
 605. fanatiek
 606. keerzijde
 607. spanningsveld
 608. laarzen
 609. stank
 610. middelste
 611. merkten
 612. storen
 613. zelfredzaamheid
 614. verslagperiode
 615. zonne-energie
 616. terdege
 617. grenst
 618. malaise
 619. begrotingstekort
 620. halfuur
 621. overledene
 622. gedifferentieerd
 623. keurt
 624. districten
 625. betoogt
 626. dorst
 627. naald
 628. dreigend
 629. hiv
 630. stuitte
 631. massa's
 632. verwezenlijkt
 633. overzichtelijke
 634. exploitanten
 635. beschuldigt
 636. cadre
 637. kapotte
 638. perron
 639. aanwending
 640. afgelost
 641. eindgebruikers
 642. studeert
 643. metal
 644. groothandel
 645. belastbare
 646. ontdaan
 647. loodsen
 648. bepleiten
 649. studiepunten
 650. lastendruk
 651. ontdoen
 652. hardlopen
 653. informatief
 654. aandachtig
 655. ingedrukt
 656. werkzaamheid
 657. ademen
 658. omdraaien
 659. eren
 660. gesleept
 661. beestjes
 662. animatie
 663. tegenhanger
 664. lachte
 665. omschakeling
 666. ontplooiing
 667. vervolgonderzoek
 668. onwetendheid
 669. upgrade
 670. draaiboek
 671. breedband
 672. financiers
 673. archeologisch
 674. organisatiestructuur
 675. rechtop
 676. belemmert
 677. correspondent
 678. nederzettingen
 679. eisten
 680. liften
 681. absurde
 682. vrijgekomen
 683. reiniging
 684. flow
 685. continueren
 686. verlangens
 687. staven
 688. vezels
 689. parttime
 690. autisme
 691. onderbouwde
 692. corner
 693. int
 694. unie
 695. dialect
 696. betogen
 697. benadeelde
 698. openstaan
 699. huiswaarts
 700. kansrijke
 701. basisvorming
 702. gordel
 703. went
 704. geleerde
 705. organisme
 706. diepgaand
 707. faillissementen
 708. gebruikgemaakt
 709. tanken
 710. opwekken
 711. lus
 712. roerende
 713. ingepast
 714. viool
 715. uitbundig
 716. geheten
 717. sober
 718. bouwsector
 719. intramurale
 720. nerveus
 721. schuil
 722. exchange
 723. tijdrit
 724. vorenstaande
 725. ongestoord
 726. uploaden
 727. gok
 728. gastenboek
 729. buurland
 730. zonsondergang
 731. allerbeste
 732. waan
 733. fases
 734. klokken
 735. hut
 736. verzendkosten
 737. beheerplan
 738. beugel
 739. visite
 740. tactisch
 741. veiligheidssituatie
 742. laatstelijk
 743. bestelde
 744. toenmalig
 745. beleidsmaatregelen
 746. grondexploitatie
 747. risicoprofiel
 748. handdoek
 749. leegte
 750. vergadert
 751. users
 752. masker
 753. zwakkere
 754. seminar
 755. conferenties
 756. verrijkt
 757. onkruid
 758. adverteren
 759. acuut
 760. vertrouwenspersoon
 761. keurde
 762. geopperd
 763. bouwkundige
 764. bedrijfstakken
 765. ingenieurs
 766. stilgelegd
 767. televisieprogramma
 768. fluit
 769. restanten
 770. excursies
 771. radar
 772. wereldbeeld
 773. verwikkeld
 774. voorvallen
 775. milde
 776. korpsbeheerder
 777. arrestaties
 778. rel
 779. teruggave
 780. bevriend
 781. cartoons
 782. opknappen
 783. bekleed
 784. prijsstijging
 785. actualisering
 786. gestreden
 787. zwembaden
 788. afgetrokken
 789. popmuziek
 790. luchtruim
 791. risicofactoren
 792. malware
 793. slager
 794. inhuren
 795. wandel
 796. ontnomen
 797. aanleren
 798. vlek
 799. stopzetten
 800. opgesplitst
 801. geldigheidsduur
 802. aftrekken
 803. beeldend
 804. nadrukkelijker
 805. asielprocedure
 806. running
 807. gefietst
 808. vlieg
 809. schietpartij
 810. topics
 811. keep
 812. homoseksuelen
 813. gezeur
 814. sprekende
 815. stunt
 816. opstandelingen
 817. recreatief
 818. resoluties
 819. terrassen
 820. laagst
 821. grenswaarde
 822. enkelen
 823. offline
 824. ontruiming
 825. participanten
 826. beschuldigen
 827. speed
 828. regierol
 829. puzzel
 830. daags
 831. geschrift
 832. indexering
 833. chique
 834. afkorting
 835. permitteren
 836. proporties
 837. grondwettelijke
 838. geduldig
 839. ingesloten
 840. omgevormd
 841. bijstandsuitkering
 842. luisterde
 843. alias
 844. rondes
 845. dorpjes
 846. agentschappen
 847. schilders
 848. wetgevende
 849. polders
 850. ontsnapte
 851. modem
 852. importeur
 853. hoelang
 854. schreeuwt
 855. toediening
 856. subjectief
 857. overlevenden
 858. daalden
 859. eigenheid
 860. pakjes
 861. hemzelf
 862. cinema
 863. traden
 864. lay-out
 865. sensatie
 866. tragische
 867. ontruimd
 868. copyright
 869. internationalisering
 870. sceptisch
 871. sticker
 872. personenvervoer
 873. superieur
 874. patch
 875. solidair
 876. uitdrukken
 877. pianist
 878. gegevensuitwisseling
 879. cheque
 880. roet
 881. seculiere
 882. zuigen
 883. vroegste
 884. voorgeschiedenis
 885. bewerkstelligd
 886. voltooien
 887. peren
 888. saneren
 889. levenslange
 890. middenklasse
 891. onmacht
 892. vluchtte
 893. spoedeisende
 894. bewaart
 895. synthetische
 896. zomerse
 897. kassen
 898. lerares
 899. vermoedens
 900. vroegtijdige
 901. rangschikking
 902. parameter
 903. macro-economische
 904. wangen
 905. literair
 906. roots
 907. relaas
 908. antisemitisme
 909. beheersbaar
 910. verhoord
 911. begrijpelijke
 912. ontheffingen
 913. tabblad
 914. coma
 915. verwerpen
 916. gediscrimineerd
 917. geluidshinder
 918. ruw
 919. isoleren
 920. koeling
 921. schenking
 922. getwijfeld
 923. ontsluiten
 924. pijp
 925. massage
 926. spinnen
 927. q
 928. amateurs
 929. vernieling
 930. ecologie
 931. rent
 932. dichtstbijzijnde
 933. beschadigde
 934. waarborgt
 935. generiek
 936. wereldkampioenschap
 937. beding
 938. neergelegde
 939. denkbare
 940. verenigbaar
 941. kredietinstelling
 942. secretaresse
 943. aankwam
 944. weggegooid
 945. jour
 946. baggerspecie
 947. golden
 948. blues
 949. schorsen
 950. rally
 951. valide
 952. langlopende
 953. bedroegen
 954. zorgverlener
 955. daarboven
 956. idem
 957. military
 958. tegoed
 959. ademhaling
 960. astma
 961. volmacht
 962. schoongemaakt
 963. resoluut
 964. vliegverkeer
 965. tbs
 966. nesten
 967. zoons
 968. totaalbedrag
 969. olieprijzen
 970. lerarenopleidingen
 971. slordig
 972. bombardementen
 973. reiskosten
 974. leefstijl
 975. deugdelijke
 976. gieten
 977. bemanningsleden
 978. kleuter
 979. dilemma's
 980. ruimtegebruik
 981. startpunt
 982. relativeren
 983. gewestelijke
 984. geschied
 985. stijlen
 986. consult
 987. fysische
 988. sensor
 989. parkeerterrein
 990. zendtijd
 991. bekroond
 992. stapsgewijs
 993. zoekfunctie
 994. asielbeleid
 995. verraden
 996. urgent
 997. hardnekkige
 998. ontplooid
 999. beperkende
 1000. beleidsnota
vorige 1000 ♦♦♦ volgende 1000