WikiWoordenboek:Woordfrequentie in het Nederlands/011

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Uit een lijst met woorden in het frequentiebestand van Open Taaluit 2012 die ook in het Groene Boekje 2015 voorkomen en gesorteerd op frequentie, staan hieronder de woorden die in die volgorde behoren tot het duizendtal waarvan de eerste cijfers overeenkomen met de naam van deze subpagina (011.001 en verder)

Let op:
 • dit is een voorlopige lijst, waarin bijvoorbeeld woorden met hoofdletters en diakrieten nog ontbreken;
 • woord 011.000 (nummer 0. in dit duizendtal) is het laatste woord van de voorgaande subpagina; het laatste woord op deze pagina (nummer 1000.) hoort qua begincijfer eigenlijk bij de volgende subpagina.
vorige 1000 ♦♦♦ volgende 1000
 1. kolonie
 2. subtiel
 3. verwijdert
 4. verticaal
 5. beursgenoteerde
 6. daarbinnen
 7. energiebronnen
 8. grot
 9. venture
 10. inspirerend
 11. meegewogen
 12. zalig
 13. angsten
 14. opwinding
 15. tumor
 16. doeltreffende
 17. behorend
 18. accreditatie
 19. weerstaan
 20. verwend
 21. dikker
 22. zaterdagmiddag
 23. schandalig
 24. acts
 25. kilometerheffing
 26. bewindspersonen
 27. camper
 28. antieke
 29. verbreed
 30. fluiten
 31. verhoren
 32. geuren
 33. sympathieke
 34. nakijken
 35. geklaagd
 36. leefgebied
 37. scooter
 38. meedenken
 39. uiterlijke
 40. uitstaande
 41. meermalen
 42. loondienst
 43. ongezond
 44. voorzijde
 45. topsport
 46. verward
 47. herkende
 48. vochtig
 49. slib
 50. beroofd
 51. voorlaatste
 52. overgave
 53. vooruitlopend
 54. make-up
 55. afkoelen
 56. aanneemt
 57. kool
 58. paraat
 59. ietsje
 60. bindt
 61. didactische
 62. interdepartementale
 63. zorgtoeslag
 64. onderschatten
 65. vetten
 66. beladen
 67. piraterij
 68. signalering
 69. gebiedsgerichte
 70. tape
 71. penis
 72. cadeautje
 73. center
 74. haard
 75. boezem
 76. quota
 77. ceremonie
 78. schaap
 79. aanschouwen
 80. onthuld
 81. samenleven
 82. wandelingen
 83. kwartfinales
 84. serveren
 85. steunpunt
 86. volumes
 87. volkshuisvesting
 88. regimes
 89. soelaas
 90. ingerichte
 91. interpretaties
 92. opschrift
 93. moeilijkste
 94. rijkste
 95. ondertekende
 96. klankbordgroep
 97. randvoorwaarde
 98. beledigen
 99. terugvallen
 100. terstond
 101. pest
 102. manipuleren
 103. verhouden
 104. veelbelovend
 105. eenvoudigweg
 106. verkleind
 107. opschorting
 108. factors
 109. verdedigde
 110. navraag
 111. muzikant
 112. politieagent
 113. roeien
 114. opgezette
 115. spoelen
 116. citeren
 117. uitbuiting
 118. teruggedrongen
 119. proportionaliteit
 120. bedrijfsresultaat
 121. mappen
 122. attest
 123. bedrogen
 124. zeehonden
 125. schappen
 126. onderhavig
 127. doorslag
 128. voorafgegaan
 129. liefste
 130. zuidoosten
 131. afgebakend
 132. toegerust
 133. inhaalslag
 134. linkerkant
 135. arrogantie
 136. vulling
 137. gekende
 138. weggebruikers
 139. beeldmateriaal
 140. dagvaarding
 141. dvd's
 142. vermaken
 143. toevallige
 144. tegengehouden
 145. waarnemer
 146. voorgekomen
 147. gebruikersnaam
 148. multifunctionele
 149. mannelijk
 150. essay
 151. efforts
 152. corrupte
 153. aangedreven
 154. soevereiniteit
 155. ingekomen
 156. onvolledige
 157. opgewonden
 158. toneelstuk
 159. procureur
 160. geraakte
 161. aantrekkelijkheid
 162. reeksen
 163. kenmerkende
 164. zuiniger
 165. shit
 166. beschadigen
 167. kogels
 168. bankje
 169. bemiddelen
 170. terrorist
 171. vertoning
 172. ruit
 173. nachtmerrie
 174. kater
 175. ontnemen
 176. rijkelijk
 177. voetbalbond
 178. toepast
 179. woonwijken
 180. olifanten
 181. contactpersonen
 182. salade
 183. strijken
 184. steviger
 185. frustraties
 186. erfelijke
 187. werknemersverzekeringen
 188. gemachtigd
 189. arriveerde
 190. overwinningen
 191. voltooiing
 192. truc
 193. drug
 194. wasmachine
 195. ontzien
 196. begunstigde
 197. zorgkantoor
 198. laatsten
 199. haakjes
 200. afspiegeling
 201. knuffel
 202. hiernaar
 203. bestudering
 204. regenval
 205. preek
 206. snelst
 207. keuzemogelijkheden
 208. junioren
 209. weergeeft
 210. geluidsbelasting
 211. snoep
 212. katoen
 213. verleggen
 214. vaartuigen
 215. audiovisuele
 216. marktsector
 217. beschreef
 218. spiritualiteit
 219. nipt
 220. armste
 221. aantoont
 222. max.
 223. prentjes
 224. gecontinueerd
 225. krachtiger
 226. baasje
 227. mislukking
 228. affiche
 229. encore
 230. kudde
 231. koningshuis
 232. luie
 233. teen
 234. auteursrechten
 235. spin
 236. routine
 237. cursist
 238. engelen
 239. glans
 240. aangereden
 241. veertiende
 242. heide
 243. schendingen
 244. e.v.
 245. verlieten
 246. zittend
 247. noordelijk
 248. willekeur
 249. veelplegers
 250. poll
 251. bondgenoot
 252. ervaar
 253. donateurs
 254. voorligt
 255. establishment
 256. intensiveren
 257. tegenstand
 258. vernielingen
 259. rauwe
 260. bespeuren
 261. wissen
 262. penalty
 263. toevoegt
 264. gevarieerde
 265. werkplekken
 266. rots
 267. bekent
 268. afsluitende
 269. afdoening
 270. rubber
 271. verlaagt
 272. hulpbronnen
 273. platforms
 274. hardnekkig
 275. actiepunten
 276. legende
 277. dealers
 278. afgelast
 279. identiteitskaart
 280. onvoorwaardelijk
 281. aansturen
 282. constitutionele
 283. betoogd
 284. investeerder
 285. delegaties
 286. aangeslagen
 287. uitdagende
 288. multinationals
 289. audits
 290. soepele
 291. gehalveerd
 292. bruiloft
 293. meespelen
 294. statutaire
 295. gehandicapt
 296. vakmanschap
 297. pieken
 298. segmenten
 299. pik
 300. ondergrens
 301. vakbeweging
 302. ontwerpbesluit
 303. patenten
 304. basispakket
 305. geagendeerd
 306. mosselen
 307. sfeervolle
 308. toffe
 309. conventie
 310. daaromtrent
 311. toevlucht
 312. voortgekomen
 313. dronk
 314. parlementsleden
 315. toonbank
 316. veelbelovende
 317. overtuigende
 318. proefpersonen
 319. kwijtgeraakt
 320. verwarrend
 321. leeftijden
 322. parlementslid
 323. opgestaan
 324. demo
 325. mijlpaal
 326. omstreken
 327. gemeentebesturen
 328. gedraging
 329. plekjes
 330. naderhand
 331. overheerst
 332. belaste
 333. uitbreken
 334. gefilmd
 335. huisdier
 336. speelruimte
 337. vaartuig
 338. leerzaam
 339. gamma
 340. achtereenvolgende
 341. inschakeling
 342. kersverse
 343. industrieterrein
 344. redeneren
 345. ambtsbericht
 346. gedachtewisseling
 347. grapje
 348. fatsoen
 349. overtollige
 350. sluitstuk
 351. procureur-generaal
 352. bonen
 353. ongewoon
 354. wiki
 355. projectontwikkelaars
 356. trauma
 357. staaltje
 358. peildatum
 359. segregatie
 360. feliciteren
 361. ironie
 362. betwijfelen
 363. kinderdagverblijf
 364. ziekenfondsen
 365. projectorganisatie
 366. trapt
 367. ernstiger
 368. levensloopregeling
 369. console
 370. opgeknapt
 371. bestrijdt
 372. bollen
 373. overhandigen
 374. smart
 375. huurtoeslag
 376. staand
 377. akoestische
 378. vegetatie
 379. ho
 380. strafzaak
 381. lerarenopleiding
 382. foutje
 383. hijzelf
 384. uitvalt
 385. vrijdagmiddag
 386. manifesteren
 387. drugshandel
 388. woonhuis
 389. romantisch
 390. therapeutische
 391. gepresteerd
 392. gracht
 393. lesmateriaal
 394. sporter
 395. producer
 396. ongebruikelijk
 397. leeftijdsgrens
 398. bruikbaarheid
 399. eindpunt
 400. uitlevering
 401. ritje
 402. echtgenoten
 403. tonnen
 404. levensverwachting
 405. toppen
 406. gesprekspartners
 407. mariniers
 408. gevat
 409. wierp
 410. danig
 411. berichtte
 412. standbeeld
 413. loonsverhoging
 414. stellig
 415. educatief
 416. hoefden
 417. landmacht
 418. omgebouwd
 419. podia
 420. pragmatische
 421. meerjarig
 422. rechtmatige
 423. verontwaardigd
 424. verruimen
 425. rendementen
 426. horloge
 427. afzender
 428. gezondheidsproblemen
 429. doorslaggevende
 430. leerplicht
 431. noordwesten
 432. pacht
 433. herrie
 434. poppen
 435. observeren
 436. bewegende
 437. aanvaarde
 438. hok
 439. vrouwtjes
 440. wending
 441. projectontwikkelaar
 442. machthebbers
 443. werkomgeving
 444. klaagster
 445. wanhopig
 446. matrix
 447. eigendommen
 448. riet
 449. bureaucratische
 450. schakels
 451. volksvertegenwoordigers
 452. allicht
 453. legitiem
 454. schoner
 455. vensters
 456. grootmoeder
 457. stichten
 458. invloedrijke
 459. noodzakelijkerwijs
 460. samenwerkende
 461. controller
 462. adviserende
 463. robot
 464. werkwijzen
 465. reusachtige
 466. lozen
 467. bijgewoond
 468. consolidatie
 469. afkomstige
 470. onderbrengen
 471. doorgezet
 472. informatica
 473. zomermaanden
 474. eitjes
 475. mark
 476. kam
 477. aanvankelijke
 478. stellingname
 479. zinsnede
 480. onderdrukt
 481. deals
 482. zinnig
 483. labels
 484. affiches
 485. cd-rom
 486. ontwijken
 487. stormen
 488. wieg
 489. natuurkunde
 490. slaapkamers
 491. wisselt
 492. ingekocht
 493. onbedoeld
 494. gem
 495. brandt
 496. dienstplicht
 497. zuivering
 498. onpartijdige
 499. stroken
 500. gemonitord
 501. rechthebbenden
 502. tijdpad
 503. voorgelezen
 504. grafieken
 505. onderzoeksrapport
 506. empirische
 507. verzoekschrift
 508. aangemelde
 509. zangers
 510. makelaars
 511. aanstellen
 512. overlegt
 513. herverdeling
 514. hechte
 515. quiz
 516. expressie
 517. windturbines
 518. afvoeren
 519. voorkennis
 520. meegeteld
 521. verstedelijking
 522. oost
 523. berekent
 524. poeder
 525. schoonmaak
 526. fascisme
 527. anonimiteit
 528. versoepeling
 529. kalm
 530. eeuwenoude
 531. merknaam
 532. trams
 533. faculteiten
 534. getiteld
 535. kleedkamer
 536. schort
 537. obstakel
 538. beginners
 539. overleefde
 540. veroordeelden
 541. expansie
 542. domeinnaam
 543. emissierechten
 544. kenniscentrum
 545. godsdienstige
 546. complexen
 547. zoekmachines
 548. maaiveld
 549. coalitieakkoord
 550. hoever
 551. poes
 552. gerestaureerd
 553. classificatie
 554. synergie
 555. e.e.a.
 556. zorgvraag
 557. bonte
 558. ratificatie
 559. postkantoor
 560. componisten
 561. eerdergenoemde
 562. spoort
 563. gerepareerd
 564. opgeworpen
 565. bevolkingsgroep
 566. zelfgemaakte
 567. gepensioneerde
 568. internetverbinding
 569. straatbeeld
 570. tapijt
 571. hiernaast
 572. bedreigt
 573. geplant
 574. rivaal
 575. ether
 576. eigenbelang
 577. legitieme
 578. flexibeler
 579. opdraaien
 580. gloednieuwe
 581. verplaatsingen
 582. politiediensten
 583. peuters
 584. overgestapt
 585. monarchie
 586. scheidsrechters
 587. accommodaties
 588. gif
 589. bioscopen
 590. uniformiteit
 591. boeten
 592. vijfentwintig
 593. ventilatie
 594. extremisten
 595. econoom
 596. wond
 597. primitieve
 598. uitrol
 599. garnalen
 600. vangst
 601. ineen
 602. uitdagend
 603. gewelddadig
 604. fanatiek
 605. keerzijde
 606. spanningsveld
 607. laarzen
 608. stank
 609. middelste
 610. merkten
 611. storen
 612. zelfredzaamheid
 613. verslagperiode
 614. zonne-energie
 615. terdege
 616. grenst
 617. malaise
 618. begrotingstekort
 619. halfuur
 620. overledene
 621. gedifferentieerd
 622. keurt
 623. districten
 624. betoogt
 625. dorst
 626. naald
 627. dreigend
 628. hiv
 629. stuitte
 630. massa's
 631. verwezenlijkt
 632. overzichtelijke
 633. exploitanten
 634. beschuldigt
 635. cadre
 636. kapotte
 637. perron
 638. aanwending
 639. afgelost
 640. eindgebruikers
 641. studeert
 642. metal
 643. groothandel
 644. belastbare
 645. ontdaan
 646. loodsen
 647. bepleiten
 648. studiepunten
 649. lastendruk
 650. ontdoen
 651. hardlopen
 652. informatief
 653. aandachtig
 654. ingedrukt
 655. werkzaamheid
 656. ademen
 657. omdraaien
 658. eren
 659. gesleept
 660. beestjes
 661. animatie
 662. tegenhanger
 663. lachte
 664. omschakeling
 665. ontplooiing
 666. vervolgonderzoek
 667. onwetendheid
 668. upgrade
 669. draaiboek
 670. breedband
 671. financiers
 672. archeologisch
 673. organisatiestructuur
 674. rechtop
 675. belemmert
 676. correspondent
 677. nederzettingen
 678. eisten
 679. liften
 680. absurde
 681. vrijgekomen
 682. reiniging
 683. flow
 684. continueren
 685. verlangens
 686. staven
 687. vezels
 688. parttime
 689. autisme
 690. onderbouwde
 691. corner
 692. int
 693. unie
 694. dialect
 695. betogen
 696. benadeelde
 697. openstaan
 698. huiswaarts
 699. kansrijke
 700. basisvorming
 701. gordel
 702. went
 703. geleerde
 704. organisme
 705. diepgaand
 706. faillissementen
 707. gebruikgemaakt
 708. tanken
 709. opwekken
 710. lus
 711. roerende
 712. ingepast
 713. viool
 714. uitbundig
 715. geheten
 716. sober
 717. bouwsector
 718. intramurale
 719. nerveus
 720. schuil
 721. exchange
 722. tijdrit
 723. vorenstaande
 724. ongestoord
 725. uploaden
 726. gok
 727. gastenboek
 728. buurland
 729. zonsondergang
 730. allerbeste
 731. waan
 732. fases
 733. klokken
 734. hut
 735. verzendkosten
 736. beheerplan
 737. beugel
 738. visite
 739. tactisch
 740. veiligheidssituatie
 741. laatstelijk
 742. bestelde
 743. toenmalig
 744. beleidsmaatregelen
 745. grondexploitatie
 746. risicoprofiel
 747. handdoek
 748. leegte
 749. vergadert
 750. users
 751. masker
 752. zwakkere
 753. seminar
 754. conferenties
 755. verrijkt
 756. onkruid
 757. adverteren
 758. acuut
 759. vertrouwenspersoon
 760. keurde
 761. geopperd
 762. bouwkundige
 763. bedrijfstakken
 764. ingenieurs
 765. stilgelegd
 766. televisieprogramma
 767. fluit
 768. restanten
 769. excursies
 770. radar
 771. wereldbeeld
 772. verwikkeld
 773. voorvallen
 774. milde
 775. korpsbeheerder
 776. arrestaties
 777. rel
 778. teruggave
 779. bevriend
 780. cartoons
 781. opknappen
 782. bekleed
 783. prijsstijging
 784. actualisering
 785. gestreden
 786. zwembaden
 787. afgetrokken
 788. popmuziek
 789. luchtruim
 790. risicofactoren
 791. malware
 792. slager
 793. inhuren
 794. wandel
 795. ontnomen
 796. aanleren
 797. vlek
 798. stopzetten
 799. opgesplitst
 800. geldigheidsduur
 801. aftrekken
 802. beeldend
 803. nadrukkelijker
 804. asielprocedure
 805. running
 806. gefietst
 807. vlieg
 808. schietpartij
 809. topics
 810. keep
 811. homoseksuelen
 812. gezeur
 813. sprekende
 814. stunt
 815. opstandelingen
 816. recreatief
 817. resoluties
 818. terrassen
 819. laagst
 820. grenswaarde
 821. enkelen
 822. offline
 823. ontruiming
 824. participanten
 825. beschuldigen
 826. speed
 827. regierol
 828. puzzel
 829. daags
 830. geschrift
 831. indexering
 832. chique
 833. afkorting
 834. permitteren
 835. proporties
 836. grondwettelijke
 837. geduldig
 838. ingesloten
 839. omgevormd
 840. bijstandsuitkering
 841. luisterde
 842. alias
 843. rondes
 844. dorpjes
 845. agentschappen
 846. schilders
 847. wetgevende
 848. polders
 849. ontsnapte
 850. modem
 851. importeur
 852. hoelang
 853. schreeuwt
 854. toediening
 855. subjectief
 856. overlevenden
 857. daalden
 858. eigenheid
 859. pakjes
 860. hemzelf
 861. cinema
 862. traden
 863. lay-out
 864. sensatie
 865. tragische
 866. ontruimd
 867. copyright
 868. internationalisering
 869. sceptisch
 870. sticker
 871. personenvervoer
 872. superieur
 873. patch
 874. solidair
 875. uitdrukken
 876. pianist
 877. gegevensuitwisseling
 878. cheque
 879. roet
 880. seculiere
 881. zuigen
 882. vroegste
 883. voorgeschiedenis
 884. bewerkstelligd
 885. voltooien
 886. peren
 887. saneren
 888. levenslange
 889. middenklasse
 890. onmacht
 891. vluchtte
 892. spoedeisende
 893. bewaart
 894. synthetische
 895. zomerse
 896. kassen
 897. lerares
 898. vermoedens
 899. vroegtijdige
 900. rangschikking
 901. parameter
 902. macro-economische
 903. wangen
 904. literair
 905. roots
 906. relaas
 907. antisemitisme
 908. beheersbaar
 909. verhoord
 910. begrijpelijke
 911. ontheffingen
 912. tabblad
 913. coma
 914. verwerpen
 915. gediscrimineerd
 916. geluidshinder
 917. ruw
 918. isoleren
 919. koeling
 920. schenking
 921. getwijfeld
 922. ontsluiten
 923. pijp
 924. massage
 925. spinnen
 926. q
 927. amateurs
 928. vernieling
 929. ecologie
 930. rent
 931. dichtstbijzijnde
 932. beschadigde
 933. waarborgt
 934. generiek
 935. wereldkampioenschap
 936. beding
 937. neergelegde
 938. denkbare
 939. verenigbaar
 940. kredietinstelling
 941. secretaresse
 942. aankwam
 943. weggegooid
 944. jour
 945. baggerspecie
 946. golden
 947. blues
 948. schorsen
 949. rally
 950. valide
 951. langlopende
 952. bedroegen
 953. zorgverlener
 954. daarboven
 955. idem
 956. military
 957. tegoed
 958. ademhaling
 959. astma
 960. volmacht
 961. schoongemaakt
 962. resoluut
 963. vliegverkeer
 964. tbs
 965. nesten
 966. zoons
 967. totaalbedrag
 968. olieprijzen
 969. lerarenopleidingen
 970. slordig
 971. bombardementen
 972. reiskosten
 973. leefstijl
 974. deugdelijke
 975. gieten
 976. bemanningsleden
 977. kleuter
 978. dilemma's
 979. ruimtegebruik
 980. startpunt
 981. relativeren
 982. gewestelijke
 983. geschied
 984. stijlen
 985. consult
 986. fysische
 987. sensor
 988. parkeerterrein
 989. zendtijd
 990. bekroond
 991. stapsgewijs
 992. zoekfunctie
 993. asielbeleid
 994. verraden
 995. urgent
 996. hardnekkige
 997. ontplooid
 998. beperkende
 999. beleidsnota
 1000. omweg
vorige 1000 ♦♦♦ volgende 1000