WikiWoordenboek:Swadeshlijst Afro-Aziatisch

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
English Arabic Script Romanized
Arabic
Hebrew Script Romanized
Hebrew
Syriac Script Romanized Syriac Romanized Akkadian Ge'ez Script Romanized Ge'ez
1 I أنا ʾána אני, אנכי ʾani, ʿânóxi ܐܢܐ ʾenā anāku አነ ʾana
2 you أنت ,أنت ʾanta m, ʾanti v אתה, את ʾattâ m, ʾat v ܐܢܬ m, ܐܢܬܝ v ʾat m, ʾat(ti) v atta m, atti v አንተ, አንቲ ʾanta m, ʾanti v
3 he هو húwa הוא hu ܗܘ hu šū ውእቱ wəʾətu
4 we نحن náħnu אנחנו ʾanaħnu ܚܢܢ, ܐܢܚܢܢ ħnan, (ʾ)naħnan nīnu ንሕነ nəħna
5 you أنتم m, أنتن v, أنتما m/v dual ʾántum m, ʾantunna v, ʾantumā m/v dual אתם, אתן ʾattem m, ʾatten v ܐܢܬܘܢ m, ܐܢܬܝܢ v ʾattōn m, ʾattēn v attunu m, attina v አንትሙ, አንትን ʾantəmu m, ʾantən v
6 they هم m, هنv, هما m/v dual hum m, húnna v, humā m/v dual הם, הן hém m, hén v ܗܢܘܢ m, ܗܢܝܢ v hennōn m, hennēn v šunu m, šina v እሙንቱ, እማንቱ ʾəmmuntu m, ʾəmmāntu v
7 this هذا m, هذﻩ v hāðā m, hāðihi v זה ,זו, זאת ze m, zó, zóθ v ܗܢܐ m, ܗܕܐ v hānā m, hāðē v annû -, ዝንቱ, /ዛቲ zə-, zəntu m, zā/zāti v
8 that ذلك m, ﺫﺍﻙ m, تلك v, تيك ðālika m, ðāka m, tílka v, tika v ההוא, ההיא hahu m, hahi v ܗܘ m, ܗܝ v hāw m, hāy v šū, ullû ዝክቱ zəktu
9 here هنا hunā הנה ,פה pó, hinné ܗܪܟܐ harkā annânu ዘየ zaya
10 there هناك, هنالك hunāka, hunālika שם šâm ܬܡܢ tammān ህየ həyya
11 who من man מי mi ܡܢ man mannu መኑ mannu
12 what ما, ماذا mā, māðā מה ma ܡܐ, ܡܢ, ܡܢܐ, ܡܘܢ mā, mān, mānā, mōn mīnu ምንት mənt
13 where أين ʾáyna איפה, אנה ʾéfo (where is), ânâ (where to) ܐܝܟܐ ʾaykā አይቴ ʾayte
14 when متى matā מתי mâθay ܐܡܬܝ ʾemmaθ(i) ሚጊዜ mi-gize
15 how كيف káyfa איך éx ܐܝܟܢ, ܐܝܟܢܐ ʾaykan, ʾaykannā ana mīni, ammīni እፎ ʾəffo
16 not ما, لا, لم mā (past), lā (present), lam (perfect) לא, אל ló, al ܠܐ ul, lā ʾi
17 all كل kull כל kól ܟܠ kol kalû ኲል kʷəll
18 many كثير kaθīr הרבה harbé ܣܓܝ saggi mādu ብዙሕ bəzuħ
19 some بعض, كم baʿ, kam כמה kammâ ܟܡܐ kmā ስፍን səfn
20 few قليل qalīl מעט m'ʿaṭ ܒܨܝܪܐ bṣīrā ኅዳጥ ḫədāṭ
21 other آخر, أخرى, أخر āxar m, ʾúxrā v, ʾúxar mv אחר, אחרת, אחרים, אחרות ʾaħér m, ʾaħeret v, ʾaħérim m, ʾaħéróθ v ܐܚܪܢܐ m, ܐܚܪܬܐ v (ʾa)ħrenā m, (ʾa)ħretā v šanû ካልእ kāləʾ
22 one واحد, واحدة wāħid m, wáħda v אחד, אחת ʾeħâd m, ʾeħâθ v ܚܕ m, ܚܕܐ v ħað m, ħðā v ištēn m, ištēt v አሀዱ ʾaħadu
23 two اثنان, اثنين, اثنتان, اثنتين ʾiθnān, ʾiθnáyn m, ʾiθnatān, ʾiθnatáyn v שנים, שתים š'nayim m, š'tayim v ܬܪܝܢ m, ܬܪܬܝܢ v trén m, tartén v šinā m, šittā v ክልኤቱ kəlʾetu
24 three ثلاثة, ثلاث θalāθa m, θalāθ v שלשה, שלש š'lóšâ m, šâlóš v ܬܠܬܐ m, ܬܠܬ v tlāθā m, tlāθ v šalāš m, šalāšat v ሠለስቱ śalastu
25 four أربعة, اربع ʾárbaʿa m, ʾárbaʿ v ארבעה, ארבע ʾarbâʿâ m, ʾarbaʿ v ܐܪܒܥܐ m, ܐܪܒܥ v ʾarbʿā m, ʾarbaʿ v erbe m, erbet v አርበዕቱ ʾarbaʿtu
26 five خمسة, خمس xámsa m, xams v חמשה, חמש ħamiššâ m, ħâméš v ܚܡܫܐ m, ܚܡܫ v ħamšā m, ħammeš v xamiš m, xamšat v ኀመስቱ ḫamastu
27 big كبير kabīr גדול gâðól ܪܒܐ, ܟܒܝܪܐ rabbā, kabbīrā rabûm ዐቢይ ʿabiyy
28 long طويل ṭawīl אָרֹךְ âróx ܐܪܝܟܐ ʾarrīxā ነዋኅ nawwāḫ
29 wide رحب raħb רחב râħâv ܪܘܝܚܐ, ܦܬܝܐ rwīxā, paθyā ርሑብ rəħub
30 thick سميك samīk עב ʿâv ܥܒܝܛܐ ʿvīṭā ገዙፍ gazuf
31 heavy ثقيل θaqīl כבד kâvéð ܢܛܝܠܐ, ܝܩܘܪܐ nṭīlā, yaqqurā kabtu ከቡድ kabud
32 small صغير ṣağīr קטן qâṭân ܙܥܘܪܐ zʿōrā ṭexru ንኡስ nəʾus
33 short قصير qaṣīr קצר qâṣâr ܟܪܝܐ karyā karû ኅጹር ḫəṣur
34 narrow ضيق ḍáyyiq צר, דק ṣâr, daq ܥܝܩܐ ʿīqā qatnu ጸቢብ ṣabib
35 thin رقيق raqīq רזה râze ܪܩܝܩܐ, ܛܠܝܚܐ raqqīqā, ṭlīħā qatnu ቀጢን/ደቂቅ qaṭin/daqiq
36 woman امرأة ʾimráʾa אשה ʾiššâ ܐܢܬܬܐ ʾattθā sinništu ብእሲት bəʾəsit
37 man
(adult male)
رجل rájul איש ʾiš ܓܒܪܐ gavrā zikaru ብእሲ bəʾəsi
38 man
(human being)
انسان ʾinsān אדם ʿâðâm ܐܢܫܐ ʾnāšā awīlu ሰብእ/ሰብኣዊ sabəʾ/sabʾāwi
39 child ولد walad ילד yeleð ܝܠܘܕܐ yalluðā ṣexru, māru ሕፃን/ወልድ, ወለት ħəḍān/wald (m.), walatt (f.)
40 wife زوجة záwja אשה ʾiššâ ܐܢܬܬܐ ʾattθā aššatu ብእሲት bəʾəsit
41 husband بعل baʿl בעל baʿal ܒܥܠܐ baʿlā mutu ምት/በዓል mət/baʿāl
42 mother أم ʾumm אם ʾém ܐܡܐ ʾemmā ummu እም ʾəmm
43 father أب ʾab אב ʿâv ܐܒܐ ʾavā abu አብ ʾab
44 animal حيوان ħayawān חיה ħayyâ ܚܝܘܬܐ ħayyuθā አርዌ ʾarwe
45 fish سمكة sámaka דג dâğ ܢܘܢܐ nūnā nūnu ዓሣ ʿāśā
46 bird طير, عصفور ṭayr, ʿaṣfūr צפור, עוף ṣippór, ʿóf ܛܝܪܐ, ܨܦܪܐ ṭayrā, ṣefrā iṣṣūru ዖፍ ʿof
47 dog كلب kalb כלב kelev ܟܠܒܐ kalbā kalbu ከልብ kalb
48 louse قملة qámla כנה kinnâ ܩܠܡܐ qalmā uplu ቍማል qʷəmāl
49 snake حنش ħanaš נחש nâħâš ܚܘܝܐ ħewyā ēru አርዌ ምድር/ተመን ʾarwe mədr/taman
50 worm دودة dūda תולעת tólaʿat ܬܘܠܥܐ tawlʿā ዕፄ ʿəḍe
51 tree شجرة šájara עץ ʿéṣ ܐܝܠܢܐ ʾilânā iu ዕጽ ʿəṣ
52 forest غابة ğāba יער yaʿar ܥܒܐ ʿāvā ዖም ʿom
53 stick عصا ʿaṣā מקל maqqél ܩܝܣܐ qaysā ቀስተም/መቅርዕ qastam/maqrəʿ
54 fruit فاكهة fākiha פרי p'ri ܦܐܪܐ pérā ፍሬ fəré
55 seed زرعة zarʿa זרע zeraʿ ܙܪܥܐ zarʿā zēru ዘርአ/ብዝር zarʾ/bəzr
56 leaf ورقة wáraqa עלה ʿâle ܛܪܦܐ ṭarpā ቈጽል qʷaṣl
57 root جذر jaðr שרש šóreš ܫܪܫܐ šeršā šuršu ሥርው śərw
58 bark قلف qilf קלפה q'lippâ ܩܠܦܬܐ qlāftā ቅርፍት qərəft
59 flower زهرة záhra פרח perah ܗܒܒܐ habbāvā ጽጌ ṣəgé
60 grass حشيش ħašīš דשא dešeʾ ܓܠܐ gillā dīšu ሣዕር śāʿər
61 rope حبل ħabl חבל ħevel ܚܒܠܐ ħavlā eblu ሐብል ħabl
62 skin جلد jild עור ʿór ܓܠܕܐ geldā gildu ማእስ māʾs
63 meat لحم laħm בשר bâsâr ܒܣܪܐ besrā ሥጋ śəgā
64 blood دم damm דם dâm ܕܡܐ dmā dāmu ደም dam
65 bone عظم ʿaẓm עצם ʿeṣem ܓܪܡܐ garmā eṣemtu አፅም ʿaḍm
66 fat دهن duhn חלב ħélev ܕܗܢܐ, ܫܘܡܢܐ dahnā, šumnā šamnu መሥብሕ maśbəħ
67 egg بيضة báyḍa ביצה béṣâ ܒܝܥܬܐ béʿθâ አንቆቅሆ anqoqəho
68 horn قرن qurn קרן qeren ܩܪܢܐ qarnā qarnu ቀርን qarn
69 tail ذنب ðánab זנב zânâv ܕܘܢܒܐ dunbā zibbatu ዘባን zabān
70 feather ريشة rīsha נוצה nóṣâ ܐܒܪܐ ʾevrā ጸጒር ṣagʷr
71 hair شعر šaʿr שער séʿâr ܣܥܪܐ saʿrā šārtu ጸጕር ṣagʷr
72 head رأس raʾs ראש róš ܪܝܫܐ réšā rēšu ርእስ rəʾəs
73 ear أذن ʾúðun אזן ʾózen ܐܕܢܐ ʾeðnā uznu እዝን ʾəzn
74 eye عين ʿayn עין ʿayin ܥܝܢܐ ʿaynā īnu ዐይን ʿayn
75 nose انف ʾanf אף af ܢܚܝܪܐ nḥīrā appu አንፍ anf
76 mouth فم fam פה pe ܦܘܡܐ pūmā አፍ ʾaf
77 tooth سن sinn שן šén ܫܢܐ, ܟܟܐ šennā, kakkā šinnu ስን sən
78 tongue لسان lisān לשון lâšón ܠܫܢܐ leššānā lišānu ምልሓስ/ልሳን məlħās/ləsān
79 fingernail ظفر ẓufr צפרן ṣippóren ܛܦܪܐ ṭefrā ṣupru ጽፍር ṣəfr
80 foot قدم qadam כף רגל kaf reğel ܥܩܠܐ ʿaqlā šēpu እግር ʾəgr
81 leg رجل rijl רגל reğel ܪܓܠܐ reğla kimu አገዳ ʾagadā
82 knee ركبة rúkba ברך berex ܒܘܪܟܐ burkā birku ብርክ bərk
83 hand يد yad יד yâð ܐܝܕܐ ʾīða qātu እድ ʾəd
84 wing كتف, كنف katf, kanaf כנף kânâf ܟܢܦܐ kenfā kappu ክንፍ kənf
85 belly بطن baṭn בטן beṭen ܒܛܢܐ, ܟܪܣܐ baṭnā, karsā libbu ከርሥ karś
86 guts أمعاء ʾamʿāʾ מעים méʿim ܡܥܝܐ, ܓܘܐ mʿayyā, gawwā erru አማዑት amāʿut
87 neck رقبة ráqaba צואר ṣawwâr ܨܘܪܐ, ܩܕܠܐ ṣawrā, qðālā kišādu, labiānu ክሳድ kəsād
88 back ظهر ẓahr גב gâv ܚܨܐ, ܒܣܬܪܐ ħaṣṣā, bestrā šašallu ድኅር dəḫr
89 breast صدر ṣadr חזה ħâze ܚܕܝܐ ħaðyā irtu እንግደኣ əngədaʾā
90 heart لب lubb לב lév ܠܒܐ lebbā libbu ልብ ləbb
91 liver كبد kabid כבד kâvéð ܟܒܕܐ kavdā kabattu ከብድ kabd
92 drink شرب šáriba שתה šâθâ ܫܬܐ štā šatû ሰትየ/ሠረበ satya/śaraba
93 eat أكل ʾákala אכל ʾâxal ܐܟܠ ʾexal akālu በልዐ balʿa
94 bite عض ʿáḍḍa נשך nâšax ܢܟܬ nxaθ našāku ነከሰ nakasa
95 suck مص máṣṣa מצץ mâṣaṣ ܡܨ maṣ enēqu መጸ/ጠበወ maṣṣa, ṭabawa (breast)
96 spit بصق báṣaqa ירק yâraq ܪܩ raq ተፍአ/ወረቀ tafʾa/waraqa
97 vomit تقيأ taqáyyaʾ הקיא héqi ܓܥܛ gʿaṭ ቄአ qeʾa
98 blow نفخ náfaxa נפח nâfaħ ܢܦܚ nfaħ ነፍኀ nafḫa
99 breathe تنفس tanáffasa נשם nâšam ܢܦܫ, ܢܫܡ nfaš, nšam napāšu አንፈሰ ʾanfasa
100 laugh ضحك ḍáħika צחק ṣâħaq ܓܚܟ għex ṣuxxu ጸሐቀ ṣaħaqa
101 see رأى raʿā ראה râʿâ ܚܙܐ ħzā amāru ርእየ rəʾya
102 hear سمع sámiʿa שמע šâmaʿ ܫܡܥ šmaʿ šemû ሰምዐ samʿa
103 know عرف ʿárifa ידע yâðaʿ ܝܕܥ yðaʿ idû የድዐ, አእመረ yadʿa, ʾaʾmara
104 think فكر fákkara חשב ħâšav ܚܫܒ ħšav ሐሸበ, ሐለየ ħašaba, ħalaya
105 smell شم šámma הריח hériaħ ܡܚ, ܣܩ maħ, saq ጼነው ṣénaw
106 fear خاف xāfa ירא, פחד yâréʾ, pâħað ܕܚܠ, ܟܘܪ kwar, dħel palāxu, šaxātu ፈርሀ farha
107 sleep نام nāma ישן, נם yâšén, nâm ܕܡܟ dmex šalālu ኖመ noma
108 live عاش ʿāša חי ħay ܚܝܐ ħyā balāu ሐይወ ħaywa
109 die مات māta מת méθ ܡܝܬ méθ mâtu
110 kill قتل qátala הרג, קטל hârağ, qâṭal ܩܛܠ qṭal dâku ቀተለ qatala
111 fight قاتل qātala רב râv ܟܬܫ kθaš ተበአሰ tabaʾasa
112 hunt صاد ṣāda צד ṣâð ܨܝܕ ṣeð ṣâdu
113 hit ضرب ḍaraba הכה hikkâ ܡܚܐ, ܢܩܫ mħā, nqaš
114 cut قطع qáṭaʿa כרת, חתך kâraθ, ħâθax ܓܕܡ, ܩܛܥ qṭaʿ, gðam nakāsu
115 split شق šáqqa בקע, קרע, חלק bâqaʿ, qâraʿ, ħilléq ܫܪܩ, ܦܕܥ, ܦܪܬ šraq, paddaʿ, parreθ ሸጸረ šaṣara
116 stab طعن ṭáʿana דקר dâqar ܕܓܫ dğaš ደጐጸ dagwaṣa
117 scratch خدش xadaša שרט sâraṭ ܚܟ, ܣܪܛ ħax, sraṭ xarāsu ሐንፈጠ ħanfaṭa
118 dig حفر ħáfara חפר ħâfar ܚܦܪ ħfar napālu, xerû
119 swim سبح sábaħa שחה sâħâ ܣܚܐ sħā ጸበተ, ጸበየ ṣabata, ṣabaya
120 fly (v.) طار ṭāra עף ʿâf ܦܪܚ praħ
121 walk مشى mašā הלך hâlax ܗܠܟ hallex ሖረ ħora
122 come جاء, باء, أتى jāʾa, ʾatā, bāʾa בא ܐܬܐ ʾeθā exû መጽአ maʾa
123 lie رقد ráqada שכב šâxav ܫܟܒ, ܡܟ šxev, max ሰከበ sakaba
124 sit جلس jálisa ישב yâšav ܝܬܒ yθev wašābu ነበረ nabara
125 stand وقف wáqafa עמד ʿâmað ܬܪܨ traṣ izuzzu
126 turn دار dāra פנה pânâ ܦܢܐ, ܥܛܦ pnā, ʿṭaf saxāru ሜጠ méṭa
127 fall وقع wáqaʿa נפל nâfal ܢܦܠ nfal maqātu ወድቀ wadqa
128 give اعطى ʿaṭā נתן nâθan ܝܗܒ, ܢܬܠ y(h)av, nettel nadānu
129 hold أخذ ʾaxaða אחז ʾâħaz ܐܚܕ ʾeħað naāru አኸዘ ʾaxaza
130 squeeze عصر ʿáṣara לחץ lâħaṣ ܩܡܛ, ܥܨܪ ʿṣar, qmaṭ
131 rub حك ħákka שפשף מרח šifšéf, mâraħ ܫܦ, ܚܟ ħax, šaf lapātu
132 wash غسل ğásala רחץ שטף râħaṣ, šâṭap ܚܠܠ, ܦܝܥ ħallel, payyaʿ ramāku
133 wipe محا máħâ מחה נגב mâħâ, niggév ܟܦܪ kfar
134 pull جر járra משך mâšax ܓܪܫ graš
135 push دفع dáfaʿa דחף dâħaf ܙܥܦ zʿaf
136 throw رمى ramā רמה, השליך hišlix, râmâ ܪܡܐ rmā nadû
137 tie ربط rabaṭa קשר qâšar ܐܣܪ, ܩܛܪ ʾesar, qṭar kaṣāru, rakāsu, ṣamādu
138 sew خيط xáyyaṭa תפר tâfar ܚܝܛ ħyaṭ
139 count عد ʿádda מנה, ספר mânâ, sâfar ܡܢܐ mnā manû ቀመር qamar
140 say قال qāla אמר ʾâmar ܐܡܪ ʾemar qabû
141 sing غنى ğannā שר, רן, זמר šâr, rân, zimmér ܙܡܪ zmar zamāru
142 play لعب laʿiba שחק siħéq ܫܥܐ šaʿʿé mēlelu
143 float عام ʿāma שט ,צף šâṭ, ṣâf ܛܦ ṭaf
144 flow تدفق tadáffaqa זרם zâram ܪܣܡ, ܫܚܠ šħal, rsam
145 freeze جمد jámada קפא qâfa ܓܠܕ, ܩܪܫ gleð, qraš
146 swell ورم wárima התנפח hiθnappéaħ ܙܘܐ, ܥܒܐ zwā, ʿvā
147 sun شمس šams שמש šemeš ܫܡܫܐ šemšā šamšu
148 moon قمر qámar ירח yâréaħ ܣܗܪܐ sahrā sîn, warxu ወርሕ
149 star نجم, كوكب nájm, kawkab כוכב kóxâv ܟܘܟܒܐ kawkva kakkabu ኮከብ kokab
150 water ماء māʾ מים mayim ܡܝܐ mayyā
151 rain مطر máṭar מטר ,גשם mâṭâr, gešem ܡܛܪܐ meṭrā zunnu
152 river نهر nahr נהר nâhâr ܢܗܪܐ nahrā nāru ተከዚ takazi
153 lake بحيرة buħayra אגם ʾağam ܝܡܬܐ yammθā ባሕር
154 sea بحر, يم baħr, yamm ים yam ܝܡܐ yammā tâmtu ባሕር bāħr
155 salt ملح milħ מלח melaħ ܡܠܚܐ melħā ṭabtu ጸው ṣaw
156 stone حجر ħájar אבן ʾeven ܟܐܦܐ, ܐܒܢܐ, ܫܘܥܐ, kefā, ʾavnā, šoʿā abnu እብን ʾəbn
157 sand رمل raml חול ħól ܚܠܐ ħālā ኾጻ xoṣā
158 dust غبار ğubār אבק ʾâvâq ܐܒܩܐ, ܕܩܬܐ ʾavqā, deqtā eperu መሬት marét
159 earth أرض ʾarḍ ארץ ʾereṣ ܐܪܥܐ ʾarʿā erṣetu ምድር mədr
160 cloud سحابة saħāba ענן ʿânân ܥܢܢܐ, ܥܝܡܐ, ܥܝܒܐ ʿnānā, ʿaymā, ʿaybā erpetu ደመና damanā
161 fog ضباب ḍabāb ערפל ʿarâfel ܥܪܦܠܐ ʿarpellā ጊሜ gimé
162 sky سماء samāʾ שמים šâmayim ܫܡܝܐ šmayyā šamû
163 wind ريح rīħ רוח ruaħ ܪܘܚܐ ruħā šāru
164 snow ثلج θalj שלג šeleg ܬܠܓܐ talgā šalgu ሐመዳ ħamadā
165 ice ثلج θalj קרח qeraħ ܓܠܝܕܐ gliðā አስሐትያ
166 smoke دخان duxān עשן ʿâšân ܬܢܢܐ tennānā qutru ጢስ ṭis
167 fire نار nār אש ʾéš ܢܘܪܐ, ܐܫܬܐ nurā, ʾeššāθā išātu እሳት ʾəsāt
168 ash رماد ramād אפר ʾéfer ܩܛܡܐ qeṭmā didallu, ṭikmēnu ሐመድ ħamad
169 burn حرق ħáriqa בער bâʿar ܝܩܕ yqað napāxu
170 road طريق ṭarīq דרך derex ܐܘܪܚܐ ʾurħā xūlu
171 mountain جبل jábal הר har ܛܘܪܐ ṭūrā šadû ደብር dabr
172 red احمر, حمراء ʾáħmar m, ħamrāʾ v אדם ,אדמה ʾâðóm m, ʾaðummâ v ܣܘܡܩܐ summāqā ruššû, pēlu ቀይሕ qayħ
173 green احمر, حمراء ʾáxḍar m, xaḍrāʾ v ירק yâróq ܝܘܪܩܐ yurrāqā warqu ሐመልሚል ħamalmil
174 yellow أصفر, صفراء ʾáṣfar m, ṣafrāʾ v צהב ṣâhóv ܫܥܘܬܐ šaʿuθā warqu ዘፍራ zafrā
175 white أبيض, بيضاء ʾábyaḍ m, bayḍāʾ v לבן lâvân ܚܘܪܐ ħwārā peṣû ጸዐዳ, ጻዕዳ ṣaʿadā, ṣāʿdā
176 black أسود, سوداء ʾaswad m, sawdāʾ v שחר, שחורה šâħór m, š'ħórâ v ܐܘܟܡܐ ʾukkāmā ṣalmu ጸሊም ṣalim
177 night ليل layl לילה laylâ ܠܠܝܐ lēlyā mūšu ሌሊት lélit
178 day يوم yawm יום yóm ܝܘܡܐ yawmā ūmu ዕለት ʿəlat
179 year سنة sana שנה šânâ ܫܢܬܐ ša(n)ta šattu ዓም, ዓመት ʿām, ʿāmat
180 warm دافئ dāfiʾ חם ħâm ܫܚܝܢܐ šaħħinā ምውቅ məwq
181 cold بارد bārid קר qar ܩܪܝܪܐ qarrirā kaṣû ቍር qwər
182 full ممتلئ mumtáliʾ מלא mâlé ܡܠܝܐ malyā malû ምሉእ məluʾ
183 new جديد, حديث jadīd, ħadīth חדש ħâðâš ܚܕܬܐ ħa(ð)θā eššu
184 old قديم qadīm ישן yâšân ܥܬܝܩܐ ʿattīqā labru, šību
185 good طيب ṭáyyib טוב ṭóv ܛܒܐ ṭāvā ṭābu ኼር xér
186 bad سيء sayyiʾ רע raʿ ܒܝܫܐ bīšā lemnu እኩይ ʾəkuy
187 rotten متعفن mutáʿaffin רקוב râquv ܒܩܝܩܐ ܚܪܝܒܐ bqīqā, ħrīvā masku
188 dirty قذر, وسخ qáðir, wásix מלכלך m'luxlax ܫܘܚܬܢܐ šuħtānā waršu
189 straight مستقيم mustaqīm ישר yâšâr ܬܪܝܨܐ trīṣā ešru
190 round مستدير mustadīr עגל ʿâğul ܚܘܕܪܢܝܐ ħuðrānāyā
191 sharp حاد ħadd חד ħað ܚܪܝܦܐ ħarrifā
192 dull ثلم thalim עמום ʿâmum ܩܗܝܐ qahyā
193 smooth ناعم nāʿim חלק ħâlâq ܦܫܝܩܐ pšīqā
194 wet رطب raṭb רטב, râṭóv, râṭuv ܪܛܝܒܐ, ܬܠܝܠܐ raṭṭivā, tallilā raṭbu
195 dry جاف, يابس jaff, yâbis יבש yâvéš ܝܒܝܫܐ yvīšā ablu
196 correct صحيح ṣaħīħ נכון nâxón ܬܪܝܨܐ triṣā damqu ራትዕ
197 near قريب qarīb קרוב qâróv ܩܪܝܒܐ qarrīvā ṭexû
198 far بعيد baʿīd רחוק râħóq ܪܚܝܩܐ raħħīqā nešû ርሑቅ rəħuq
199 right يمين yamīn ימין yâmin ܝܡܝܢܐ yammīnā imittu የመን yaman
200 left شمال šimāl שמאל s'mól ܣܡܠܐ semmālā šumēlu ጸጋም ṣagām
201 at عند ʿinda ב־ b'- , ܠܘܬ b-/ba-, lwāθ
202 in في, ب fī, bi- ב־ b'- b-/ba- ina ba-
203 with مع, ب máʿa, bi- את ב עם ʿim, b'-, éθ ܥܡ, ʿam, b-/ba-
204 and و wa ו־ w'- w-/wa- u
205 if لو, اذا, ان law, ʾíðā, ʾinn אם ʾim ܐܢ ʾen šumma
206 because بسبب, لأنّ bi-sábab, liʾánna בגלל, מפני biğlal, mipp'né -ܡܛܠ ܕ, ܒܥܠܬ meṭṭol d-/da-, bʿellaθ aššum
207 name اسم ʾism שם šém ܫܡܐ šmā šumu ስም səm