WikiWoordenboek:Swadeshlijst Baskisch

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nummer Nederlands Basque
euskara
1 ik ni
2 jij hi, zu
3 hij hura, bera
4 wij gu
5 jullie zuek
6 zij haiek
7 deze, dit hau
8 die, dat hori, hura
9 hier hemen, hon-
10 daar hor, han
11 wie nor (interrogative)
12 wat zer (interrogative)
13 waar non (no movement, interrogative)
14 wanneer noiz (interrogative)
15 hoe nola (interrogative)
16 niet ez
17 al, alle guzti, den, oro
18 veel asko
19 enige batzuk, zenbait
20 weinige gutxi
21 andere beste
22 een bat
23 twee bi
24 drie hiru
25 vier lau
26 vijf bost
27 groot handi
28 lang luze
29 breed zabal
30 dik lodi, gizen, potolo
31 zwaar astun
32 klein txiki, ttipi
33 kort labur]], motz
34 smal, nauw estu, mehar
35 dun argal
36 vrouw emakume
37 man gizon
38 mens gizaki
39 kind haur, ume, sein
40 echtgenote emazte
41 echtgenoot senar
42 moeder ama
43 vader aita
44 dier abere (domestic), animalia
45 vis arrain
46 vogel txori
47 hond txakur
48 luis zorri
49 slang suge
50 worm har
51 boom zuhaitz
52 bos oihan, baso
53 stok makila
54 vrucht fruitu, zitu, igali
55 zaad ale, hazi
56 blad hosto, orri
57 wortel erro, sustrai
58 schors, bast azal
59 bloem lili, lore
60 gras belar, bedar
61 touw soka
62 huid larru
63 vlees haragi
64 bloed odol
65 been, bot hezur
66 vet (z.nw) gantz
67 ei arrautza
68 hoorn adar
69 staart buztan
70 veer luma
71 haar ile
72 hoofd buru
73 oor belarri
74 oog begi
75 neus sudur
76 mond aho
77 tand hortz, hagin
78 tong (orgaan) mihi
79 nagel azazkal
80 voet oin
81 been (ledemaat) zango
82 knie belaun
83 hand esku
84 vleugel hego
85 buik sabel
86 darm heste, tripa
87 nek lepo
88 rug bizkar
89 borst bular
90 hart bihotz
91 lever gibel
92 drinken edan
93 eten jan
94 bijten kosk egin
95 zuigen xurgatu
96 spugen txistu egin
97 braken goitikatu
98 blazen putz egin
99 ademen arnas egin
100 lachen barre egin
101 zien ikusi
102 horen entzun
103 weten jakin
104 denken pentsatu
105 ruiken usaindu
106 vrezen beldur izan
107 slapen lo egin
108 leven bizi izan
109 sterven hil
110 doden erahil
111 vechten borrokatu
112 jagen ehizatu
113 slaan jo
114 snijden moztu
115 splijten pitzatu
116 steken sastatu
117 krabben urratu
118 graven aitzurtu
119 zwemmen igeri egin
120 vliegen hegaz egin
121 lopen ibili
122 komen etorri
123 liggen etzan (action), etzanda egon (state)
124 zitten eseri (action)
125 staan zutitu (action)
126 draaien biratu
127 vallen erori, jausi
128 geven eman
129 houden eduki
130 knijpen estutu
131 wrijven igurtzi
132 wassen ikuzi, garbitu, xahutu
133 vegen xukatu, lehortu
134 trekken erakarri
135 duwen bultzatu
136 werpen bota, jaurti(ki)
137 binden lotu
138 naaien josi
139 tellen zenbatu, kondatu
140 zeggen esan, erran
141 zingen abestu
142 spelen jokatu
143 drijven igerikatu
144 vloeien isuri
145 vriezen izoztu
146 zwellen hanpatu, puztu
147 zon egizki, iguzki, eki
148 maan ilargi
149 ster izarra
150 water ur
151 regen euri
152 rivier ibai
153 meer aintzira, zingira
154 zee itsaso
155 zout gatz
156 steen harri
157 zand ondarra, harea
158 stof hauts
159 aarde lur
160 wolk hodei
161 nevel laino
162 hemel zeru, ortzi
163 wind haize
164 sneeuw elur, edur
165 ijs izotz
166 rook ke
167 vuur su
168 as hautsak
169 branden erre
170 weg bide
171 berg mendi
172 rood gorri
173 groen berde, orlegi
174 geel hori
175 wit zuri
176 zwart beltz
177 nacht gau
178 dag egun
179 jaar urte
180 warm bero
181 koud hotz
182 vol beteta
183 nieuw berri
184 oud zahar
185 goed on
186 slecht txar
187 rot ustel
188 vuil zikin
189 recht(uit) zuzen
190 rond biribil
191 scherp zorrotz
192 bot kamuts
193 glad leun
194 nat heze, busti
195 droog lehor
196 correct zuzen
197 dichtbij hurbil
198 ver urrun
199 rechts eskuin
200 links ezker
201 te -n, -an, -ean, -etan
202 in -n, -an, -ean, -etan
203 met -ekin, -arekin
204 en eta, ta
205 als ba, baldin ba
206 omdat -elako, bait-
207 naam izen, deitura, abizen