Categorie:Initiaalwoord in het Nederlands

Uit WikiWoordenboek

In deze categorie staan pagina's met Nederlandse woorden die zijn gevormd met de beginletters van afzonderlijke woorden en die we uitspreken als een reeks letternamen. Bij initiaalwoorden die aan een andere taal zijn ontleend, kan het zijn dat ook de letternamen in die taal worden uitgesproken.

Deze categorie moet niet worden verward met

  • zuivere afkortingen, die we uitspreken als de volledige woorden waar ze voor staan
  • letterwoorden, die we als één woord uitspreken ook al zijn ze uit de beginletters van afzonderlijke woorden gevormd.