pugnare/vervoeging

Uit WikiWoordenboek
vervoeging van het Latijnse werkwoord pugnāre
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego pugnō ego pugnor ego pugnābam ego pugnābar ego pugnābō ego pugnābor
pugnās pugnāris pugnābās pugnābāris pugnābis pugnāberis
is, ea, id pugnat is, ea, id pugnātur is, ea, id pugnābat is, ea, id pugnābātur is, ea, id pugnābit is, ea, id pugnābitur
nōs pugnāmus nōs pugnāmur nōs pugnābāmus nōs pugnābāmur nōs pugnābimus nōs pugnābimur
vōs pugnātis vōs pugnāminī vōs pugnābātis vōs pugnābāminī vōs pugnābitis vōs pugnābiminī
eī/iī, eae, ea pugnant eī/iī, eae, ea pugnantur eī/iī, eae, ea pugnābant eī/iī, eae, ea pugnābantur eī/iī, eae, ea pugnābunt eī/iī, eae, ea pugnābuntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego pugnāvī ego pugnātus, -a, -um sum ego pugnāveram ego pugnātus, -a, -um eram ego pugnāverō ego pugnātus, -a, -um erō
pugnāvistī pugnātus, -a, -um es pugnāverās pugnātus, -a, -um erās pugnāveris us, -a, -um eris
is, ea, id pugnāvit is, ea, id pugnātus, -a, -um est is, ea, id pugnāverat is, ea, id pugnātus, -a, -um erat is, ea, id pugnāverit is, ea, id pugnātus, -a, -um erit
nōs pugnāvimus nōs pugnātī, -ae, -a sumus nōs pugnāverāmus nōs pugnātī, -ae, -a erāmus nōs pugnāverimus nōs pugnātī, -ae, -a erimus
vōs pugnāvistis vōs pugnātī, -ae, -a estis vōs pugnāverātis vōs pugnātī, -ae, -a erātis vōs pugnāveritis vōs pugnātī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea pugnāvērunt eī/iī, eae, ea pugnātī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea pugnāverant eī/iī, eae, ea pugnātī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea pugnāverint eī/iī, eae, ea pugnātī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego pugnem ego pugner ego pugnārem ego pugnārer
pugnēs pugnēris pugnārēs pugnārēris
is, ea, id pugnet is, ea, id pugnētur is, ea, id pugnāret is, ea, id pugnārētur
nōs pugnēmus nōs pugnēmur nōs pugnārēmus nōs pugnārēmur
vōs pugnētis vōs pugnēminī vōs pugnārētis vōs pugnārēminī
eī/iī, eae, ea pugnent eī/iī, eae, ea pugnentur eī/iī, eae, ea pugnārent eī/iī, eae, ea pugnārentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego pugnāverim ego pugnātus, -a, -um sim ego pugnāvissem ego pugnātus, -a, -um essem
pugnāverīs pugnātus, -a, -um sīs pugnāvissēs pugnātus, -a, -um essēs
is, ea, id pugnāverit is, ea, id pugnātus, -a, -um sit is, ea, id pugnāvisset is, ea, id pugnātus, -a, -um esset
nōs pugnāverīmus nōs pugnātī, -ae, -a sīmus nōs pugnāvissēmus nōs pugnātī, -ae, -a essēmus
vōs pugnāverītis vōs pugnātī, -ae, -a sītis vōs pugnāvissētis vōs pugnātī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea pugnāverint eī/iī, eae, ea pugnātī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea pugnāvissent eī/iī, eae, ea pugnātī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. pugnā 2e pers. enk. pugnāre 2e pers. enk. pugnātō 2e pers. enk. pugnātor
3e pers. enk. pugnātō 3e pers. enk. pugnātor
2e pers. mv. pugnāte 2e pers. mv. pugnāmini 2e pers. mv. pugnātōte
3e pers. mv. pugnantō 3e pers. mv. pugnantor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
pugnāre pugnārī pugnāvisse pugnātum, -am, -um esse pugnātūrum, -am, -um esse pugnātum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
pugnāns, -ntis pugnātus, -a, -um pugnātūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
pugnāndum, -a pugnāndus, -a, -um pugnātum, pugnātū