habere/vervoeging

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
vervoeging van het Latijnse werkwoord habēre
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego habeō ego habeor ego habēbam ego habēbar ego habēbō ego habēbor
habēs habēris habēbās habēbāris habēbis habēberis
is, ea, id habet is, ea, id habētur is, ea, id habēbat is, ea, id habēbātur is, ea, id habēbit is, ea, id habēbitur
nōs habēmus nōs habēmur nōs habēbāmus nōs habēbāmur nōs habēbimus nōs habēbimur
vōs habētis vōs habēminī vōs habēbātis vōs habēbāminī vōs habēbitis vōs habēbiminī
eī/iī, eae, ea habent eī/iī, eae, ea habentur eī/iī, eae, ea habēbant eī/iī, eae, ea habēbantur eī/iī, eae, ea habēbunt eī/iī, eae, ea habēbuntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego habuī ego habitus, -a, -um sum ego habueram ego habitus, -a, -um eram ego habuerō ego habitus, -a, -um erō
habuistī habitus, -a, -um es habuerās habitus, -a, -um erās habueris us, -a, -um eris
is, ea, id habuit is, ea, id habitus, -a, -um est is, ea, id habuerat is, ea, id habitus, -a, -um erat is, ea, id habuerit is, ea, id habitus, -a, -um erit
nōs habuimus nōs habitī, -ae, -a sumus nōs habuerāmus nōs habitī, -ae, -a erāmus nōs habuerimus nōs habitī, -ae, -a erimus
vōs habuistis vōs habitī, -ae, -a estis vōs habuerātis vōs habitī, -ae, -a erātis vōs habueritis vōs habitī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea habuērunt eī/iī, eae, ea habitī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea habuerant eī/iī, eae, ea habitī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea habuerint eī/iī, eae, ea habitī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego habeam ego habear ego habērem ego habērer
habeās habeāris habērēs habērēris
is, ea, id habeat is, ea, id habeātur is, ea, id habēret is, ea, id habērētur
nōs habeāmus nōs habeāmur nōs habērēmus nōs habērēmur
vōs habeātis vōs habeāminī vōs habērētis vōs habērēminī
eī/iī, eae, ea habeant eī/iī, eae, ea habeantur eī/iī, eae, ea habērent eī/iī, eae, ea habērentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego habuerim ego habitus, -a, -um sim ego habuissem ego habitus, -a, -um essem
habuerīs habitus, -a, -um sīs habuissēs habitus, -a, -um essēs
is, ea, id habuerit is, ea, id habitus, -a, -um sit is, ea, id habuisset is, ea, id habitus, -a, -um esset
nōs habuerīmus nōs habitī, -ae, -a sīmus nōs habuissēmus nōs habitī, -ae, -a essēmus
vōs habuerītis vōs habitī, -ae, -a sītis vōs habuissētis vōs habitī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea habuerint eī/iī, eae, ea habitī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea habuissent eī/iī, eae, ea habitī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. habē 2e pers. enk. habēre 2e pers. enk. habētō 2e pers. enk. habētor
3e pers. enk. habētō 3e pers. enk. habētor
2e pers. mv. habēte 2e pers. mv. habēmini 2e pers. mv. habētōte
3e pers. mv. habentō 3e pers. mv. habentor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
habēre habērī habuisse habitum, -am, -um esse habitūrum, -am, -um esse habitum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
habēns, -ntis habitus, -a, -um habitūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
habēndum, -a habēndus, -a, -um habitum, habitū