administrare/vervoeging

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
vervoeging van het Latijnse werkwoord ădmĭnĭstrāre
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego ădmĭnĭstrō ego ădmĭnĭstror ego ădmĭnĭstrābam ego ădmĭnĭstrābar ego ădmĭnĭstrābō ego ădmĭnĭstrābor
ădmĭnĭstrās ădmĭnĭstrāris ădmĭnĭstrābās ădmĭnĭstrābāris ădmĭnĭstrābis ădmĭnĭstrāberis
is, ea, id ădmĭnĭstrat is, ea, id ădmĭnĭstrātur is, ea, id ădmĭnĭstrābat is, ea, id ădmĭnĭstrābātur is, ea, id ădmĭnĭstrābit is, ea, id ădmĭnĭstrābitur
nōs ădmĭnĭstrāmus nōs ădmĭnĭstrāmur nōs ădmĭnĭstrābāmus nōs ădmĭnĭstrābāmur nōs ădmĭnĭstrābimus nōs ădmĭnĭstrābimur
vōs ădmĭnĭstrātis vōs ădmĭnĭstrāminī vōs ădmĭnĭstrābātis vōs ădmĭnĭstrābāminī vōs ădmĭnĭstrābitis vōs ădmĭnĭstrābiminī
eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrant eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrantur eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrābant eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrābantur eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrābunt eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrābuntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego ădmĭnĭstrāvī ego ădmĭnĭstrātus, -a, -um sum ego ădmĭnĭstrāveram ego ădmĭnĭstrātus, -a, -um eram ego ădmĭnĭstrāverō ego ădmĭnĭstrātus, -a, -um erō
ădmĭnĭstrāvistī ădmĭnĭstrātus, -a, -um es ădmĭnĭstrāverās ădmĭnĭstrātus, -a, -um erās ădmĭnĭstrāveris us, -a, -um eris
is, ea, id ădmĭnĭstrāvit is, ea, id ădmĭnĭstrātus, -a, -um est is, ea, id ădmĭnĭstrāverat is, ea, id ădmĭnĭstrātus, -a, -um erat is, ea, id ădmĭnĭstrāverit is, ea, id ădmĭnĭstrātus, -a, -um erit
nōs ădmĭnĭstrāvimus nōs ădmĭnĭstrātī, -ae, -a sumus nōs ădmĭnĭstrāverāmus nōs ădmĭnĭstrātī, -ae, -a erāmus nōs ădmĭnĭstrāverimus nōs ădmĭnĭstrātī, -ae, -a erimus
vōs ădmĭnĭstrāvistis vōs ădmĭnĭstrātī, -ae, -a estis vōs ădmĭnĭstrāverātis vōs ădmĭnĭstrātī, -ae, -a erātis vōs ădmĭnĭstrāveritis vōs ădmĭnĭstrātī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrāvērunt eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrātī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrāverant eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrātī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrāverint eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrātī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego ădmĭnĭstrem ego ădmĭnĭstrer ego ădmĭnĭstrārem ego ădmĭnĭstrārer
ădmĭnĭstrēs ădmĭnĭstrēris ădmĭnĭstrārēs ădmĭnĭstrārēris
is, ea, id ădmĭnĭstret is, ea, id ădmĭnĭstrētur is, ea, id ădmĭnĭstrāret is, ea, id ădmĭnĭstrārētur
nōs ădmĭnĭstrēmus nōs ădmĭnĭstrēmur nōs ădmĭnĭstrārēmus nōs ădmĭnĭstrārēmur
vōs ădmĭnĭstrētis vōs ădmĭnĭstrēminī vōs ădmĭnĭstrārētis vōs ădmĭnĭstrārēminī
eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrent eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrentur eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrārent eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrārentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego ădmĭnĭstrāverim ego ădmĭnĭstrātus, -a, -um sim ego ădmĭnĭstrāvissem ego ădmĭnĭstrātus, -a, -um essem
ădmĭnĭstrāverīs ădmĭnĭstrātus, -a, -um sīs ădmĭnĭstrāvissēs ădmĭnĭstrātus, -a, -um essēs
is, ea, id ădmĭnĭstrāverit is, ea, id ădmĭnĭstrātus, -a, -um sit is, ea, id ădmĭnĭstrāvisset is, ea, id ădmĭnĭstrātus, -a, -um esset
nōs ădmĭnĭstrāverīmus nōs ădmĭnĭstrātī, -ae, -a sīmus nōs ădmĭnĭstrāvissēmus nōs ădmĭnĭstrātī, -ae, -a essēmus
vōs ădmĭnĭstrāverītis vōs ădmĭnĭstrātī, -ae, -a sītis vōs ădmĭnĭstrāvissētis vōs ădmĭnĭstrātī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrāverint eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrātī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrāvissent eī/iī, eae, ea ădmĭnĭstrātī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. ădmĭnĭstrā 2e pers. enk. ădmĭnĭstrāre 2e pers. enk. ădmĭnĭstrātō 2e pers. enk. ădmĭnĭstrātor
3e pers. enk. ădmĭnĭstrātō 3e pers. enk. ădmĭnĭstrātor
2e pers. mv. ădmĭnĭstrāte 2e pers. mv. ădmĭnĭstrāmini 2e pers. mv. ădmĭnĭstrātōte
3e pers. mv. ădmĭnĭstrantō 3e pers. mv. ădmĭnĭstrantor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
ădmĭnĭstrāre ădmĭnĭstrārī ădmĭnĭstrāvisse ădmĭnĭstrātum, -am, -um esse ădmĭnĭstrātūrum, -am, -um esse ădmĭnĭstrātum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
ădmĭnĭstrāns, -ntis ădmĭnĭstrātus, -a, -um ădmĭnĭstrātūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
ădmĭnĭstrāndum, -a ădmĭnĭstrāndus, -a, -um ădmĭnĭstrātum, ădmĭnĭstrātū