vivere/vervoeging

Uit WikiWoordenboek
vervoeging van het Latijnse werkwoord vīvere
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego vīvō ego vīvor ego vīvēbam ego vīvēbar ego vīvam ego vīvar
vīvis vīveris vīvēbās vīvēbāris vīvēs vīvēris
is, ea, id vīvit is, ea, id vīvitur is, ea, id vīvēbat is, ea, id vīvēbātur is, ea, id vīvet is, ea, id vīvētur
nōs vīvimus nōs vīvimur nōs vīvēbāmus nōs vīvēbāmur nōs vīvēmus nōs vīvēmur
vōs vīvitis vōs vīviminī vōs vīvēbātis vōs vīvēbāminī vōs vīvētis vōs vīvēminī
eī/iī, eae, ea vīvunt eī/iī, eae, ea vīvuntur eī/iī, eae, ea vīvēbant eī/iī, eae, ea vīvēbantur eī/iī, eae, ea vīvent eī/iī, eae, ea vīvēntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego vīxī ego vīctus, -a, -um sum ego vīxeram ego vīctus, -a, -um eram ego vīxerō ego vīctus, -a, -um erō
vīxistī vīctus, -a, -um es vīxerās vīctus, -a, -um erās vīxeris us, -a, -um eris
is, ea, id vīxit is, ea, id vīctus, -a, -um est is, ea, id vīxerat is, ea, id vīctus, -a, -um erat is, ea, id vīxerit is, ea, id vīctus, -a, -um erit
nōs vīximus nōs vīctī, -ae, -a sumus nōs vīxerāmus nōs vīctī, -ae, -a erāmus nōs vīxerimus nōs vīctī, -ae, -a erimus
vōs vīxistis vōs vīctī, -ae, -a estis vōs vīxerātis vōs vīctī, -ae, -a erātis vōs vīxeritis vōs vīctī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea vīxērunt eī/iī, eae, ea vīctī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea vīxerant eī/iī, eae, ea vīctī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea vīxerint eī/iī, eae, ea vīctī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego vīvam ego vīvar ego vīverem ego vīverer
vīvās vīvāris vīverēs vīverēris
is, ea, id vīvat is, ea, id vīvātur is, ea, id vīveret is, ea, id vīverētur
nōs vīvāmus nōs vīvāmur nōs vīverēmus nōs vīverēmur
vōs vīvātis vōs vīvāminī vōs vīverētis vōs vīverēminī
eī/iī, eae, ea vīvant eī/iī, eae, ea vīvantur eī/iī, eae, ea vīverent eī/iī, eae, ea vīverentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego vīxerim ego vīctus, -a, -um sim ego vīxissem ego vīctus, -a, -um essem
vīxerīs vīctus, -a, -um sīs vīxissēs vīctus, -a, -um essēs
is, ea, id vīxerit is, ea, id vīctus, -a, -um sit is, ea, id vīxisset is, ea, id vīctus, -a, -um esset
nōs vīxerīmus nōs vīctī, -ae, -a sīmus nōs vīxissēmus nōs vīctī, -ae, -a essēmus
vōs vīxerītis vōs vīctī, -ae, -a sītis vōs vīxissētis vōs vīctī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea vīxerint eī/iī, eae, ea vīctī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea vīxissent eī/iī, eae, ea vīctī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. vīve 2e pers. enk. vīvere 2e pers. enk. vīvitō 2e pers. enk. vīvitor
3e pers. enk. vīvitō 3e pers. enk. vīvitor
2e pers. mv. vīvite 2e pers. mv. vīvimini 2e pers. mv. vīvitōte
3e pers. mv. vīvuntō 3e pers. mv. vīvuntor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
vīvere vīvī vīxisse vīctum, -am, -um esse vīctūrum, -am, -um esse vīctum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
vīvens, -ntis vīctus, -a, -um vīctūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
vīvendum, -a vīvendus, -a, -um vīctum, vīctū