sperare/vervoeging

Uit WikiWoordenboek
vervoeging van het Latijnse werkwoord spērāre
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego spērō ego spēror ego spērābam ego spērābar ego spērābō ego spērābor
spērās spērāris spērābās spērābāris spērābis spērāberis
is, ea, id spērat is, ea, id spērātur is, ea, id spērābat is, ea, id spērābātur is, ea, id spērābit is, ea, id spērābitur
nōs spērāmus nōs spērāmur nōs spērābāmus nōs spērābāmur nōs spērābimus nōs spērābimur
vōs spērātis vōs spērāminī vōs spērābātis vōs spērābāminī vōs spērābitis vōs spērābiminī
eī/iī, eae, ea spērant eī/iī, eae, ea spērantur eī/iī, eae, ea spērābant eī/iī, eae, ea spērābantur eī/iī, eae, ea spērābunt eī/iī, eae, ea spērābuntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego spērāvī ego spērātus, -a, -um sum ego spērāveram ego spērātus, -a, -um eram ego spērāverō ego spērātus, -a, -um erō
spērāvistī spērātus, -a, -um es spērāverās spērātus, -a, -um erās spērāveris us, -a, -um eris
is, ea, id spērāvit is, ea, id spērātus, -a, -um est is, ea, id spērāverat is, ea, id spērātus, -a, -um erat is, ea, id spērāverit is, ea, id spērātus, -a, -um erit
nōs spērāvimus nōs spērātī, -ae, -a sumus nōs spērāverāmus nōs spērātī, -ae, -a erāmus nōs spērāverimus nōs spērātī, -ae, -a erimus
vōs spērāvistis vōs spērātī, -ae, -a estis vōs spērāverātis vōs spērātī, -ae, -a erātis vōs spērāveritis vōs spērātī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea spērāvērunt eī/iī, eae, ea spērātī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea spērāverant eī/iī, eae, ea spērātī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea spērāverint eī/iī, eae, ea spērātī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego spērem ego spērer ego spērārem ego spērārer
spērēs spērēris spērārēs spērārēris
is, ea, id spēret is, ea, id spērētur is, ea, id spērāret is, ea, id spērārētur
nōs spērēmus nōs spērēmur nōs spērārēmus nōs spērārēmur
vōs spērētis vōs spērēminī vōs spērārētis vōs spērārēminī
eī/iī, eae, ea spērent eī/iī, eae, ea spērentur eī/iī, eae, ea spērārent eī/iī, eae, ea spērārentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego spērāverim ego spērātus, -a, -um sim ego spērāvissem ego spērātus, -a, -um essem
spērāverīs spērātus, -a, -um sīs spērāvissēs spērātus, -a, -um essēs
is, ea, id spērāverit is, ea, id spērātus, -a, -um sit is, ea, id spērāvisset is, ea, id spērātus, -a, -um esset
nōs spērāverīmus nōs spērātī, -ae, -a sīmus nōs spērāvissēmus nōs spērātī, -ae, -a essēmus
vōs spērāverītis vōs spērātī, -ae, -a sītis vōs spērāvissētis vōs spērātī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea spērāverint eī/iī, eae, ea spērātī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea spērāvissent eī/iī, eae, ea spērātī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. spērā 2e pers. enk. spērāre 2e pers. enk. spērātō 2e pers. enk. spērātor
3e pers. enk. spērātō 3e pers. enk. spērātor
2e pers. mv. spērāte 2e pers. mv. spērāmini 2e pers. mv. spērātōte
3e pers. mv. spērantō 3e pers. mv. spērantor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
spērāre spērārī spērāvisse spērātum, -am, -um esse spērātūrum, -am, -um esse spērātum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
spērāns, -ntis spērātus, -a, -um spērātūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
spērāndum, -a spērāndus, -a, -um spērātum, spērātū