iacere/vervoeging

Uit WikiWoordenboek

1. iacere: gooien[bewerken]

vervoeging van het Latijnse werkwoord iacere
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego iaciō ego iacior ego iaciēbam ego iaciēbar ego iaciam ego iaciar
iacis iaceris iaciēbās iaciēbāris iaciēs iaciēris
is, ea, id iacit is, ea, id iacitur is, ea, id iaciēbat is, ea, id iaciēbātur is, ea, id iaciet is, ea, id iaciētur
nōs iacimus nōs iacimur nōs iaciēbāmus nōs iaciēbāmur nōs iaciēmus nōs iaciēmur
vōs iacitis vōs iaciminī vōs iaciēbātis vōs iaciēbāminī vōs iaciētis vōs iaciēminī
eī/iī, eae, ea iaciunt eī/iī, eae, ea iaciuntur eī/iī, eae, ea iaciēbant eī/iī, eae, ea iaciēbantur eī/iī, eae, ea iacient eī/iī, eae, ea iaciēntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego iēcī ego iactus, -a, -um sum ego iēceram ego iactus, -a, -um eram ego iēcerō ego iactus, -a, -um erō
iēcistī iactus, -a, -um es iēcerās iactus, -a, -um erās iēceris us, -a, -um eris
is, ea, id iēcit is, ea, id iactus, -a, -um est is, ea, id iēcerat is, ea, id iactus, -a, -um erat is, ea, id iēcerit is, ea, id iactus, -a, -um erit
nōs iēcimus nōs iactī, -ae, -a sumus nōs iēcerāmus nōs iactī, -ae, -a erāmus nōs iēcerimus nōs iactī, -ae, -a erimus
vōs iēcistis vōs iactī, -ae, -a estis vōs iēcerātis vōs iactī, -ae, -a erātis vōs iēceritis vōs iactī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea iēcērunt eī/iī, eae, ea iactī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea iēcerant eī/iī, eae, ea iactī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea iēcerint eī/iī, eae, ea iactī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego iaciam ego iaciar ego iacerem ego iacerer
iaciās iaciāris iacerēs iacerēris
is, ea, id iaciat is, ea, id iaciātur is, ea, id iaceret is, ea, id iacerētur
nōs iaciāmus nōs iaciāmur nōs iacerēmus nōs iacerēmur
vōs iaciātis vōs iaciāminī vōs iacerētis vōs iacerēminī
eī/iī, eae, ea iaciant eī/iī, eae, ea iaciantur eī/iī, eae, ea iacerent eī/iī, eae, ea iacerentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego iēcerim ego iactus, -a, -um sim ego iēcissem ego iactus, -a, -um essem
iēcerīs iactus, -a, -um sīs iēcissēs iactus, -a, -um essēs
is, ea, id iēcerit is, ea, id iactus, -a, -um sit is, ea, id iēcisset is, ea, id iactus, -a, -um esset
nōs iēcerīmus nōs iactī, -ae, -a sīmus nōs iēcissēmus nōs iactī, -ae, -a essēmus
vōs iēcerītis vōs iactī, -ae, -a sītis vōs iēcissētis vōs iactī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea iēcerint eī/iī, eae, ea iactī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea iēcissent eī/iī, eae, ea iactī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. iace 2e pers. enk. iacere 2e pers. enk. iacitō 2e pers. enk. iacitor
3e pers. enk. iacitō 3e pers. enk. iacitor
2e pers. mv. iacite 2e pers. mv. iacimini 2e pers. mv. iacitōte
3e pers. mv. iaciuntō 3e pers. mv. iaciuntor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
iacere iacī iēcisse iactum, -am, -um esse iactūrum, -am, -um esse iactum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
iaciēns, -ntis iactus, -a, -um iactūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
iaciendum, -a iaciendus, -a, -um iactum, iactū


2. iacēre: liggen[bewerken]

vervoeging van het Latijnse werkwoord iacēre
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego iaceō ego iaceor ego iacēbam ego iacēbar ego iacēbō ego iacēbor
iacēs iacēris iacēbās iacēbāris iacēbis iacēberis
is, ea, id iacet is, ea, id iacētur is, ea, id iacēbat is, ea, id iacēbātur is, ea, id iacēbit is, ea, id iacēbitur
nōs iacēmus nōs iacēmur nōs iacēbāmus nōs iacēbāmur nōs iacēbimus nōs iacēbimur
vōs iacētis vōs iacēminī vōs iacēbātis vōs iacēbāminī vōs iacēbitis vōs iacēbiminī
eī/iī, eae, ea iacent eī/iī, eae, ea iacentur eī/iī, eae, ea iacēbant eī/iī, eae, ea iacēbantur eī/iī, eae, ea iacēbunt eī/iī, eae, ea iacēbuntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego iacuī ego iacitus, -a, -um sum ego iacueram ego iacitus, -a, -um eram ego iacuerō ego iacitus, -a, -um erō
iacuistī iacitus, -a, -um es iacuerās iacitus, -a, -um erās iacueris us, -a, -um eris
is, ea, id iacuit is, ea, id iacitus, -a, -um est is, ea, id iacuerat is, ea, id iacitus, -a, -um erat is, ea, id iacuerit is, ea, id iacitus, -a, -um erit
nōs iacuimus nōs iacitī, -ae, -a sumus nōs iacuerāmus nōs iacitī, -ae, -a erāmus nōs iacuerimus nōs iacitī, -ae, -a erimus
vōs iacuistis vōs iacitī, -ae, -a estis vōs iacuerātis vōs iacitī, -ae, -a erātis vōs iacueritis vōs iacitī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea iacuērunt eī/iī, eae, ea iacitī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea iacuerant eī/iī, eae, ea iacitī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea iacuerint eī/iī, eae, ea iacitī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego iaceam ego iacear ego iacērem ego iacērer
iaceās iaceāris iacērēs iacērēris
is, ea, id iaceat is, ea, id iaceātur is, ea, id iacēret is, ea, id iacērētur
nōs iaceāmus nōs iaceāmur nōs iacērēmus nōs iacērēmur
vōs iaceātis vōs iaceāminī vōs iacērētis vōs iacērēminī
eī/iī, eae, ea iaceant eī/iī, eae, ea iaceantur eī/iī, eae, ea iacērent eī/iī, eae, ea iacērentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego iacuerim ego iacitus, -a, -um sim ego iacuissem ego iacitus, -a, -um essem
iacuerīs iacitus, -a, -um sīs iacuissēs iacitus, -a, -um essēs
is, ea, id iacuerit is, ea, id iacitus, -a, -um sit is, ea, id iacuisset is, ea, id iacitus, -a, -um esset
nōs iacuerīmus nōs iacitī, -ae, -a sīmus nōs iacuissēmus nōs iacitī, -ae, -a essēmus
vōs iacuerītis vōs iacitī, -ae, -a sītis vōs iacuissētis vōs iacitī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea iacuerint eī/iī, eae, ea iacitī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea iacuissent eī/iī, eae, ea iacitī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. iacē 2e pers. enk. iacēre 2e pers. enk. iacētō 2e pers. enk. iacētor
3e pers. enk. iacētō 3e pers. enk. iacētor
2e pers. mv. iacēte 2e pers. mv. iacēmini 2e pers. mv. iacētōte
3e pers. mv. iacentō 3e pers. mv. iacentor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
iacēre iacērī iacuisse iacitum, -am, -um esse iacitūrum, -am, -um esse iacitum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
iacēns, -ntis iacitus, -a, -um iacitūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
iacēndum, -a iacēndus, -a, -um iacitum, iacitū