bibere/vervoeging

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
vervoeging van het Latijnse werkwoord bibere
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego bibō ego bibor ego bibēbam ego bibēbar ego bibam ego bibar
bibis biberis bibēbās bibēbāris bibēs bibēris
is, ea, id bibit is, ea, id bibitur is, ea, id bibēbat is, ea, id bibēbātur is, ea, id bibet is, ea, id bibētur
nōs bibimus nōs bibimur nōs bibēbāmus nōs bibēbāmur nōs bibēmus nōs bibēmur
vōs bibitis vōs bibiminī vōs bibēbātis vōs bibēbāminī vōs bibētis vōs bibēminī
eī/iī, eae, ea bibunt eī/iī, eae, ea bibuntur eī/iī, eae, ea bibēbant eī/iī, eae, ea bibēbantur eī/iī, eae, ea bibent eī/iī, eae, ea bibēntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego bibī ego bibus, -a, -um sum ego biberam ego bibus, -a, -um eram ego biberō ego bibus, -a, -um erō
bibistī bibus, -a, -um es biberās bibus, -a, -um erās biberis us, -a, -um eris
is, ea, id bibit is, ea, id bibus, -a, -um est is, ea, id biberat is, ea, id bibus, -a, -um erat is, ea, id biberit is, ea, id bibus, -a, -um erit
nōs bibimus nōs bibī, -ae, -a sumus nōs biberāmus nōs bibī, -ae, -a erāmus nōs biberimus nōs bibī, -ae, -a erimus
vōs bibistis vōs bibī, -ae, -a estis vōs biberātis vōs bibī, -ae, -a erātis vōs biberitis vōs bibī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea bibērunt eī/iī, eae, ea bibī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea biberant eī/iī, eae, ea bibī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea biberint eī/iī, eae, ea bibī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego bibam ego bibar ego biberem ego biberer
bibās bibāris biberēs biberēris
is, ea, id bibat is, ea, id bibātur is, ea, id biberet is, ea, id biberētur
nōs bibāmus nōs bibāmur nōs biberēmus nōs biberēmur
vōs bibātis vōs bibāminī vōs biberētis vōs biberēminī
eī/iī, eae, ea bibant eī/iī, eae, ea bibantur eī/iī, eae, ea biberent eī/iī, eae, ea biberentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego biberim ego bibus, -a, -um sim ego bibissem ego bibus, -a, -um essem
biberīs bibus, -a, -um sīs bibissēs bibus, -a, -um essēs
is, ea, id biberit is, ea, id bibus, -a, -um sit is, ea, id bibisset is, ea, id bibus, -a, -um esset
nōs biberīmus nōs bibī, -ae, -a sīmus nōs bibissēmus nōs bibī, -ae, -a essēmus
vōs biberītis vōs bibī, -ae, -a sītis vōs bibissētis vōs bibī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea biberint eī/iī, eae, ea bibī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea bibissent eī/iī, eae, ea bibī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. bibe 2e pers. enk. bibere 2e pers. enk. bibitō 2e pers. enk. bibitor
3e pers. enk. bibitō 3e pers. enk. bibitor
2e pers. mv. bibite 2e pers. mv. bibimini 2e pers. mv. bibitōte
3e pers. mv. bibuntō 3e pers. mv. bibuntor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
bibere bibī bibisse bibum, -am, -um esse bibūrum, -am, -um esse bibum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
bibens, -ntis bibus, -a, -um bibūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
bibendum, -a bibendus, -a, -um bibum, bibū