WikiWoordenboek:De Kroeg

Uit WikiWoordenboek
Ga naar: navigatie, zoeken
Welkom in de kroeg!
Hier kunt u kletsen met andere WikiWoordenboek-gebruikers.
De Kroeg 2.jpg

Archiefpagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Proost! Schol!
Santé!, на здоровье, Prost, Cin cin!, şerefe!, Na zdrowie!, Cheers!, Skål!, εις υγείαν, לחיים, Kippis!, Salud, Noroc!, ممنون - شادباش, Na zdraví!, Kanpai!
Een nieuw onderwerp toevoegen


voor- en achtervoegsels[bewerken]

Hallo,

Vandaag was ik weer eens met wat systematisch onderzoek bezig nu m.b.t. de voor- en achtervoegsels.
Het viel me op dat er 20 'voorvoegsels' in het Wikiwoordenboek aanwezig zijn die in mijn systeem niet als zodanig bekend zijn.
Volgens mij gaat het hier om heel gewone woorden (voorzetselbijwoord ?).
Ik heb een lijstje met de aantallen hieronder geplaatst:

Voorvoegsel Aantal in Wikiw.
aan- 198
achter- 0
af- 179
bij- 0
binnen- 0
boven- 0
buiten- 0
dicht- 0
door- 38
half- 0
hoog- 0
ineen- 0
klaar- 0
mee- 31
na- 36
neer- 7
onder- 49
op- 75
open- 0
over- 48
rond- 0
samen- 0
tegen- 39
terug- 30
toe- 37
uit- 133
voor- 25
voort- 0
weer- 0
weg- 0
 • Ik heb even wat onderzoek gedaan. Alle bovenstaande woorden zijn geen voorvoegsels, maar zoals je terecht aangaf gewone Nederlandse woorden die deel kunnen zijn van een samenstelling. De lijstjes kunnen dus gewoon op de pagina's van het woord zelf worden gezet. Bij de pseudo-voorvoegsels waarvan al een categorie bestaat kan dan bij alle woorden in die categorie onder {{-etym-}}
 *Afgeleid van [[<stamwoord>]] {{pref|nld|<voorzetsel>-}}.
worden vervangen door:
 *Samenstelling van [[<voorzetsel>]] en [[<stamwoord>]]
Hierna kunnen de pagina's van deze "voorvoegsels" en de categorieën worden verwijderd. Op dit laatste zijn twee uitzonderingen: door- en over- kunnen als voorvoegsel blijven bestaan. Het gaat dan om een beperkt aantal woorden waarin de oorspronkelijke betekenis van "door" en "over" over is gegaan in het eenvoudig versterken van het bijvoeglijke naamwoord waar het aan voorafgaat, bijvoorbeeld "doornat" en "overbeleefd". Wij hebben ze nog niet of nauwelijks en omdat ze uiteindelijk ook van het voorzetsel zijn afgeleid, is het geen probleem om ze met de complete lijsten op door- en over- naar door en over mee te verplaatsen. Het aantal woorden waar sprake is van het voorvoegsel is beperkt en kunnen we achteraf wel handmatig toevoegen. Lijkt deze benadering jou wat? --MarcoSwart (overleg) 25 jan 2015 19:48 (CET)

Verder staan hieronder nog wat achtervoegsels die ik even onder de aandacht wil brengen:

-duct aquaduct ecoduct spoorduct stadsduct viaduct

 • Lijkt me een grensgeval, want viaduct en aquaduct zijn leenwoorden, stadsduct en spoorduct zijn volgens mij (en mijn spellingscontrole) niet gangbaar Nederlands. Voorlopig zouden we ook kunnen zeggen dat deze woorden en ecoduct naar analogie van viaduct en aquaduct zijn gevormd. --MarcoSwart (overleg) 25 jan 2015 19:48 (CET)


-enis begrafenis belevenis belijdenis geschiedenis getuigenis hechtenis ontsteltenis verbintenis verrijzenis

 • Zonder meer een Nederlands achtervoegsel. --MarcoSwart (overleg) 25 jan 2015 19:48 (CET)


-ium gallium helium imperium lithium mendelevium

 • Dit zijn naar hun aard meer uitgangen dan achtervoegsels. Helium komt niet uit de hel en gallium niet uit gal. --MarcoSwart (overleg) 25 jan 2015 19:48 (CET)


-ië Brazilië Roemenië Slovenië Tsjechië

 • Lijkt me ook meer een uitgang. In het Latijn is -ia een veelgebruikte uitgang voor landen en we zijn in de moderne tijd op die manier doorgegaan. Zijn er voorbeelden waar we in het Nederlands een land(-streek) hebben benoemd door -ië achter een bestaand woord te zetten? --MarcoSwart (overleg) 25 jan 2015 19:52 (CET)


-jes ietsjes luchtigjes netjes zachtjes ziekjes zwakjes

 • Zonder meer een Nederlands achtervoegsel. --MarcoSwart (overleg) 25 jan 2015 19:48 (CET)En dan nog (voorlopig) als laatste de volgende vraag:
Moet er een apart voorvoegsel im- komen of worden de bijbehorende woorden ondergebracht bij in-:
immaterieel, immoreel, impopulair, impotent

groet,

--Kvdrgeus (overleg) 23 jan 2015 14:14 (CET)

Volgens mij zijn in- en im- twee voorvoegsel, ook indien im- van in- afkomstig is. Het is genoeg plaats in het internet voor elk voorvoegsel een categorie te maken en dat is ook de zin van het categoriënsysteem. De verwandschap wordt onder in- en im- met {-rel-} of {-note-} o.z. aangetekend. Er zijn meer voorvoegsels met in- verwant: ook il- en ir-. Waarom zouden alle gemengd zijn in één categorie? Dit is verwarrend en slordig: Niet alle in één categorie maar met verwijzing onder elkaar. -- Cadfaell (overleg) 23 jan 2015 15:50 (CET)
Wij zijn op weg naar een heel eigen benadering van het begrip toevoegsel, die louter formeel is: "komt een bepaalde volgorde van letters vaak in woorden voor, en valt er van dat woord zonder die letters weer een ander woord te maken". Als we dat willen, is het naar gebruikers toe misschien wel nuttig om aan te geven dat WikiWoordenboek hier een eigen weg is ingeslagen. Ik zou het zelf dan wel aardig vinden om daarnaast dan een wat beperkter aantal categorieën aan te maken, met de Nederlandse toevoegsels in een meer strikt taalkundige benadering (zie ANS). In de eerste benadering worden veel toevoegsels uit talen waar het Nederlands veel woorden aan ontleent vanzelf ook Nederlandse voorvoegsels, hindert het niet als verschillende betekenissen zo op een hoop belanden, maar moet een identieke betekenis apart worden gehouden als er door het spraakgebruik een andere weergave in letters is ontstaan en maakt het niet uit dat het toevoegsel in dezelfde betekenis ook zelfstandig een woord is of gewoon een resultaat van verbuiging is. Het verschil benadering laat zich mooi illustreren aan de hand van "in-". Het komt gewoon als voorzetsel in samenstellingen voor: inlopen. Hiervan zijn boeiende lijsten te maken, maar het gaat hier om een samenstelling, niet om een voorvoegsel. Het Latijn kent om te beginnen ditzelfde voorzetsel en dat zien we terug in inductie, maar er is geen Nederlands woord "ductie" waaraan "in-" is toegevoegd, al komen we dezelfde stam wel tegen in abductie en viaduct. Het Latijn kent ook een voorvoegsel "in-" dat een ontkenning uitdrukt. Dit komen we bijvoorbeeld tegen in invalide. We hebben dit samen met valide aan het Latijn ontleend. En er is een echt Nederlands voorvoegsel "-in" (afgeleid van het voorzetsel), dat juist een versterking uitdrukt, zoals in ingemeen en intriest. De twee onderscheiden vormen in het Latijn maakten wel vergelijkbare ontwikkelingen in de uitspraak door: irrigatie en irrelevant naast importeren en impotent. Het lijkt me nuttig dat de gebruiker de informatie krijgt dat deze woorden in het Latijn gevormd zijn met het voorzetsel "in", respectievelijk het voorzetsel "in-" en dat inr- om uitspraakredenen irr- is geworden en inp- imp-. Taalkundig is er nooit een voorzetsel "ir" of "im" en een voorvoegsel "ir-" of "im-" geweest: niet in het Latijn en niet in het Nederlands. Het lijkt me goed dat we even grondig van gedachten wisselen over wat we met 'toevoegsels in het Nederlands' bedoelen. --MarcoSwart (overleg) 24 jan 2015 08:16 (CET)
Taalkundig is er nooit een voorzetsel "ir" of "im" en een voorvoegsel "ir-" of "im-" geweest: niet in het Latijn en niet in het Nederlands.
Dat is niet correct. Zie het woord illegaal uit "il-" en legaal. Zie ook: Online Etymologie Dictionary onder in- (2)
Ik zie geen reden en geen voordeel, originele Nederlandse woorden en Nederlandse woorden met herkomst uit andere talen te onderscheiden. Dit is roomser dan de paus. -- Cadfaell (overleg) 24 jan 2015 10:46 (CET)
Dank voor je voorbeelden. Als ik ze zorgvuldig lees, staat er precies wat ik in mijn eerste reactie stelde. Illegaal is als compleet woord aan het Frans ontleend. Het is dus niet met "il-" uit legaal gevormd. Als je verder kijkt op de Etymologiebank waar ons lemma naar verwijst, staat daar: "Via het Franse bn. illégal ‘onwettig’ [1361; Rey] ontleend aan middeleeuws Latijn illēgālis ‘id.’, gevormd uit → in- 2 ‘niet’ en lēgālis." Ik zie nergens iets over "il-". De Online Etymologie Dictionary beschrijft il-, im- en ir- uitsluitend door een verwijzing naar in- en zeker niet als zelfstandige prefixen: kijk maar naar illegal, immoral and irrational.
Met "roomser dan de paus" heeft het niets van doen. Wel met een zorgvuldige beschrijving van het Nederlands. In beginsel kan een Nederlandstalige elk woord uit een vreemde taal in een Nederlandse zin gebruiken. Toch vinden we het binnen WikiWoordenboek zinnig om woorden per taal te beschrijven. Het komt voortdurend voor dat vreemde woorden zo vaak worden gebruikt dat ze als het ware "inburgeren": ze worden volgens de regels van de Nederlandse taal gebruikt, compleet met verbuigingen of vervoegingen en komen dan (pas) als Nederlands woord in het woordenboek. Daar is niets mis mee. Hetzelfde kan ook met toevoegsels gebeuren: er zijn toevoegsels uit vreemde talen die ook in het Nederlands als toevoegsel zijn overgenomen: ze zijn gebruikt om van bestaande Nederlandse woorden stelselmatig nieuwe Nederlandse woorden te maken. Maar dat is gewoon iets anders dan een toevoegsel uit een andere taal dat we in leenwoorden tegenkomen, maar dat in gangbaar Nederlands niet is gebruikt om nieuwe woorden mee te vormen. Het "roomse" element kom je meer tegen bij degenen die dat soort vormen wel als Nederlandse toevoegsels wil opvatten: in de praktijk blijft dat dan hoofdzakelijk beperkt tot Latijn en Grieks. Maar het Arabische "al-" in algebra en alcohol moet je dan net zo goed als een "Nederlands" voorvoegsel beschouwen. Sommige lettercombinaties die vaak in Nederlandse woorden voorkomen zijn terug te voeren op afgesleten Germaanse woorden: omdat die niet meer worden gebruikt om nieuwe Nederlandse woorden mee te maken, behandelen we die in mijn ogen terecht niet als toevoegsels. Er zijn leenwoorden uit het Engels die op -ing eindigen, de Engelse uitgang voor de onbepaalde wijs. Die beschrijven we terecht niet als gevormd met het Nederlandse suffix -ing. Juist omdat we alle talen toch al aan boord hebben, kan WikiWoordenboek als geen ander woordenboek inzicht geven hoe leenwoorden zijn opgebouwd. --MarcoSwart (overleg) 24 jan 2015 15:14 (CET)

geologische tijdvakken[bewerken]

Hallo,

Ter kennisgeving.
Het is me al meer opgevallen dat geologische tijdvakken in de vakliteratuur steeds met hoofdletters worden geschreven (zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Oligoceen).
Het groene boekje (woordenlijst.org) hanteert daarentegen kleine letters.
Het gaat hier om een hele trits woorden, zeer kleine keus:

Zoals boven blijkt wordt in het Wikiwoordenboek ook het gebruik van kleine letters geprefereerd en ik ga dan maar op die weg verder.
NB in het Spaans wordt de geologische PERIODE altijd met een HOOFDletter geschreven. (in het Engels ook zie https://en.wiktionary.org/wiki/Paleocene), in het Frans OOK (zie https://fr.wiktionary.org/wiki/Pal%C3%A9oc%C3%A8ne) en ook nog in het Pools en Finsgroet,

--Kvdrgeus (overleg) 24 jan 2015 10:44 (CET)

In de Technische Handleiding staat op blz. 121 dat geologische perioden, historische en andere tijdperken 'standaard' met een kleine letter worden geschreven. Er wordt wel opgemerkt dat "gecanoniseerde vaktermen in gespecialiseerde contexten, zoals de vakliteratuur, vaak als uniek en dus als eigennaam opgevat [worden] en in zulke contexten daarom geregeld met hoofdletter [worden] geschreven." Difool (overleg) 24 jan 2015 13:22 (CET)

Norwegian words lacking Dutch translations[bewerken]

Hello all Dutch speakers! Whoever understands or speaks a bit of Norwegian is hereby encouraged to help the Norwegian Wiktionary with tranlations into Dutch. Please take a look at this category. Thanks so much Smiley.PNG Teodor605 (overleg) 24 jan 2015 16:37 (CET)

Vetdruk (vervolg): betere leesbaarheid langere lijsten[bewerken]

Naar aanleiding van de eerdere discussie heb ik wat onderzoek gedaan. Het lijkt me beter om de inklapsjablonen Sjabloon:rel-top en Sjabloon:rel-bottom niet te veranderen, omdat dat op andere plekken weer problemen kan veroorzaken. Daarom zou mijn voorstel zijn Sjabloon:(( en Sjabloon:= aan te passen: de lettergrootte in de lijsten gelijk maken aan die in de rest van het artikel, voor goed contrast geen achtergrondkleur achter de woorden zelf toepassen en iets doelmatiger omgaan met ruimte en kleuren. Ik heb, met mijn bescheiden kennis van vormgeving en sjablonen, als illustratie Sjabloon:((1 en Sjabloon:=1 gemaakt en op huis en paal toegepast, bewust maar op één van de lijsten op elk van die pagina's, zodat het verschil goed te zien is. In principe kunnen de nieuwe sjablonen ook weer buiten de inklapsjablonen worden gebruikt, maar dat is wat mij betreft niet de bedoeling. Ik ben benieuwd of we hier wat mee kunnen. --MarcoSwart (overleg) 26 jan 2015 23:11 (CET)

Aangezien deze wijziging geen soelaas lijkt te bieden, heb ik het experiment beëindigd en zijn 'huis' en 'paal' weer in de oude staat hersteld. --MarcoSwart (overleg) 2 mrt 2015 12:25 (CET)

verbuiging bijvoeglijke naamwoorden[bewerken]

Hallo,

Even een vraag over de verbuiging van de volgende bijvoeglijke naamwoorden. Verandert de s niet in een z?
(Het feit dat sommige van deze woorden ook nog een vergrotende en overtreffende trap hebben, lijkt me ook nogal overdreven)
angineus angineuse angineuze
antiangineus antiangineuse antiangineuze
antiprurigineus antiprurigineuse antiprurigineuze
arterioveneus arterioveneuse arterioveneuze
prurigineus prurigineuse prurigineuze
visceus visceuse visceuze

De vormen met -euse lijken mij gewoon onjuist gespeld. Zie Taaladvies. Visceus is trouwens ook geen officiële spelling, die is viskeus. Woorden op -euse zijn wel correct als ze een vrouwelijke beroepsbeoefenaar aanduiden. Volgens mij is ons beleid dat we de onjuiste vormen gewoon verwijderen; ze kunnen natuurlijk wel een plekje krijgen op de lijst met spelfouten. --MarcoSwart (overleg) 30 jan 2015 17:46 (CET)
Die -euse lijkt me ook fout zie, bv. ANS [1] "s en f worden respectievelijk z en v geschreven en gesproken na een lange klinker, oe, ie of ij" - Difool (overleg) 30 jan 2015 18:33 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd: de vormen met -euse zijn nu verwijderd.
Omdat we zoveel mogelijk de officiële spelling volgen, lijkt het me goed om ook visceus te verwijderen (met behoud van het juiste viskeus). -- Curious (overleg) 30 jan 2015 21:05 (CET)


Verder waarom is bij de volgende verbogen vorm de spatie in het woord verdwenen?
zuiver rood zuiverrode zuiver rode
zuiver wit zuiverwitte zuiver witte

Of het 'zuiver rood' of 'zuiverrood' is, daar valt over te twisten. Maar volgens mij wordt 'zuiver rood' altijd verbogen als 'zuiver rode' en 'zuiverrood' als 'zuiverrode'. Vergelijk bv. 'slecht verlicht', 'ver verwijderd' op woordenlijst.org. Difool (overleg) 30 jan 2015 18:33 (CET)
Eens met Difool. De RAL definitie van de kleur bestaat gewoon uit twee woorden (zuiver rood), maar op WikiWoordenboek spreken we daarnaast ook over zuiverrood. Taalkundig zou zo'n samenstelling best kunnen ontstaan, maar het staat niet in het Groene Boekje, niet in mijn Van Dale, niet in mijn spellingscontrole en zoals gezegd, niet bij RAL. Hij is wel populair in de bloemenwereld. Ik kan me voorstellen dat "zuiverrood" een specifieke kleur aanduidt, terwijl "zuiver rood" ook kan betekenen "zonder stukjes met andere kleuren": 'Van de twee zuiverrode tulpen heeft de ene een geel randje, terwijl de ander zuiver rood is.' Van de eerste vorm zou je volgens mij gewoon op "zuiver rode" uitkomen, en dat lijkt me zo normaal dat we er geen lemma voor hoeven te hebben. "Zuiverrode" hoort gewoon bij "zuiverrood"; als iemand stelt de verbogen vorm van "zuiver rood" zuiverrode moet zijn, zou ik daar graag een bron voor zien. --MarcoSwart (overleg) 30 jan 2015 19:02 (CET)Waarom zijn de volgende naamwoorden die op -en eindigen verbogen?
(men zegt toch 'de verlegen jongen' en niet 'de verlegene jongen'!!!)

bezonnen bezonnene
ervaren ervarene
geboren geborene
gedreven gedrevene
gegeven gegevene
omstreden omstredene
onbezonnen onbezonnene
onderworpen onderworpene
ongelegen ongelegene
ongeschonden ongeschondene
onomstreden onomstredene
verlegen verlegene
verscheiden verscheidene
volwassen volwassene

Die verbogen vormen lijken me onjuist, zie weer ANS [2]: "adjectieven die eindigen op [..] -en (met sjwa) [..] kennen geen verbogen vorm" - Difool (overleg) 30 jan 2015 18:35 (CET)
Voor gebruik als bijvoeglijke naamwoord eens met Difool. Maar in het Nederlands gebruiken we die verbogen vorm ook als we een bijvoeglijk naamwoord zelfstandig gebruiken. Een gedrevene zal van twijfelgevallen de meest omstredenen meteen willen verwijderen, een meer bezonnene zal eerder pleiten voor enige verduidelijking. --MarcoSwart (overleg) 30 jan 2015 19:02 (CET)Verder wou ik nog de aandacht vragen voor de volgende verbuigingen:

blut     blutte
hapsnap hapsnappe
haram harame
superscript superscripte
Deze woorden staan allevier in het Groene Boekje, zonder verbogen vorm. Blijkens de inleiding wil dat zeggen dat de verbogen vorm gelijk is aan de grondvorm, met andere woorden, dat er geen verbogen vorm is. Bij de laatste drie vormen is het ook zonder meer mogelijk om je zonder die verbogen vorm te redden: "hapsnap maatregelen", "haram gedragingen" en "superscript letters". Bij "blut" vraag ik me af of de volgende druk niet tot een ander inzicht zou moeten komen: "blutte studenten" lijkt me best goed Nederlands. Maar voor nu: in mijn ogen hoort WikiWoordenboek de verbogen vormen niet te vermelden. --MarcoSwart (overleg) 30 jan 2015 20:44 (CET)

Alles wat op -rangs of op -tallig eindigt:
Volgens mij kan men zowel een verbogen als ongewijzigde vorm gebruiken:
'het tientallig stelsel'
'de derderangs auteur'

derderangs  derderangse
tientallig tientallige
tweetallig tweetallige
Dat heeft niet speciaal met die twee uitgangen te maken. Voor bijvoeglijke naamwoorden geldt in het algemeen dat er meerdere factoren bepalen welke vorm je wanneer gebruikt, zie ANS. --MarcoSwart (overleg) 30 jan 2015 20:44 (CET)

Groet,

--Kvdrgeus (overleg) 29 jan 2015 22:58 (CET)

verbuiging bijvoeglijke naamwoorden II[bewerken]

Marco Swart zei in de kroeg:
Bijvoeglijke naamwoorden die in het Groene Boekje staan zonder verbogen vorm hebben volgens de inleiding geen verbogen vorm.
Dat moest ik natuurlijk weer onderzoeken (ik heb een programma gemaakt dat de verbuiging probeert te 'berekenen') en kwam toen in ieder geval op de volgende verschillen.


Lijst van bijvoeglijk naamwoorden die ONverbogen bij de woordenlijst.org staan en waarvan sommigen (volgens mij) toch kunnen worden verbogen:

aamborstig aamborstige
aardkundig aardkundige
aardvast aardvaste
achtregelig achtregelige
adherent adherente
afhandig afhandige
allerbelabberdst allerbelabberdste
baatziek baatzieke
batig batige
beiderzijds beiderzijdse
bekocht bekochte
belatafeld belatafelde
beleerd beleerde
bestand bestande
beter betere
betoeterd betoeterde
bijgenaamd bijgenaamde
brut brute
buitenmatig buitenmatige
conveniënt conveniënte
chloorecht chloorechte
dadelijk dadelijke
deelachtig deelachtige
deuvekaters deuvekaterse
diligent diligente
gebroederlijk gebroederlijke
gedachtig gedachtige
gedeisd gedeisde
gemunt gemunte
geus geuze
gewend gewende
gijl gijle
goedleers goedleerse
grienerig grienerige
haarzuiver haarzuivere
halfwas halfwasse
handgemeen handgemene
herig herige
high highe
hypochonder hypochondere
iebel iebele
impenetrabel impenetrabele
indachtig indachtige
indulgent indulgente
innocent innocente
interpretabel interpretabele
kalverachtig kalverachtige
keutelachtig keutelachtige
kijfachtig kijfachtige
kittelachtig kittelachtige
klokbloemig klokbloemige
klompachtig klompachtige
koefnoen koefnoene
komiekerig komiekerige
konkelachtig konkelachtige
korstachtig korstachtige
kramakkelig kramakkelige
kriegel kriegele
krikkel krikkele
krimp krimpe
kristallig kristallige
kropachtig kropachtige
lammig lammige
landbouweconomisch landbouweconomische
lens lenze
lilliputachtig lilliputachtige
meluw meluwe
motecht motechte
mouter moutere
niet-gemotoriseerd niet-gemotoriseerde
onderwijsondersteunend onderwijsondersteunende
ongeacht ongeachte
ongemoeid ongemoeide
ooglijk ooglijke
piasserig piasserige
quasinonchalant quasinonchalante
rederijk rederijke
regendicht regendichte
reisvaardig reisvaardige
relaxed relaxte
scharlakens scharlakense
schraag schrage
schurft schurfte
semicrimineel semicriminele
sikker sikkere
smoor smore
spuugzat spuugzatte
teut teute
tips tipse
tureluurs tureluurse
twaalf-en-een-halfjarig twaalf-en-een-halfjarige
uitvoeringstechnisch uitvoeringstechnische
vermiljoen vermiljoene
verzekeringsplichtig verzekeringsplichtige
vijfentwintigjarig vijfentwintigjarige
welgemutst welgemutste
wepel wepele
wereldkundig wereldkundige
zielsverwant zielsverwante

 • Ik had hierboven bij blutte al aangegeven dat ik soms mijn twijfels heb bij de houdbaarheid van de Woordenlijst. Dat geldt voor sommige van de voorbeelden ook, van andere denk ik dat er inderdaad geen verbogen vorm bestaat. In een aantal gevallen staat de verbogen vorm al om een andere reden in de Woordenlijst: het kan zijn dat ze in de inleiding zijn vergeten aan te geven dat dat ook een reden kan zijn om geen verbogen vorm te vermelden. In een aantal gevallen lijkt het me vrij eenvoudig om een correct gebruikte verbuiging te attesteren: ik kon er zo al een aantal in het WNT vinden. Deze lijst is dus een uitzoekkarweitje. --MarcoSwart (overleg) 31 jan 2015 22:54 (CET)99 items
De volgende Aardrijkskundige namen zijn niet al te consequent verbogen:

Buenos-Airees Buenos-Airese
Jakartaas Jakartase
Kinshasaas Kinshasase
Nabatees Nabatese
Terneus Terneuse
Togoos Togose
Limaas Limaase
Ottawaas Ottawaase

 • De Nabateeërs vallen in de categorie Guineeërs: woorden met een stam die al op -ee eindigt. Het moet dan dus Nabateese zijn. Limaase en Ottawaase zijn door een bot gecreëerd; ik vermoed dat die gewoon geen rekening hield met de spellingregel dat we in een open lettergreep klinkers niet verdubbelen en lijken me naast Limase en Ottawase gewoon verkeerd. De overige vormen lijken mij correct. --MarcoSwart (overleg) 31 jan 2015 22:04 (CET)

Groet,

--Kvdrgeus (overleg) 31 jan 2015 12:06 (CET)

meervouden van zelfstandige naamwoorden I[bewerken]

Hallo,

Ik heb dan ook nog maar eens naar de meervouden van zelfstandige naamwoorden gekeken.
De volgende lijst met woorden uit het Groene boekje heeft in het Wikiwoordenboek een ander meervoud dan daar vermeld staat.
Tussen haakjes staat de waarde in het Groene boekje. LET OP, het eerste woord is als enkelvoud gedefinieerd bij het middelste woord!! Het kan dus zo zijn dat als we bij het eerste woord kijken we een andere relatie zien.

"-en" is verouderd, label toevoegen Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 01:12 (CET)
"-s" lijkt me niet correct Symbol support vote.svg Voor verwijderen --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 01:12 (CET)
"-en" lijkt me niet correct Symbol support vote.svg Voor verwijderen --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 01:12 (CET)
"-en" lijkt me niet correct Symbol support vote.svg Voor verwijderen --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 01:12 (CET)
zie Sofeer, Groene Boekje heeft ook Asjkenazim; toevoegen Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 24 feb 2015 01:02 (CET)
"-ën" is verouderd, label toevoegen Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 01:12 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 01:12 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 01:12 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 01:12 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 01:12 (CET)
als archaïsche vorm correct, gangbaarheid aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 6 feb 2015 19:37 (CET)
wellicht navragen bij project --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 17:24 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 6 feb 2015 19:37 (CET)
brunchen is geen zelfstandig naamwoord maar een werkwoord, corrigeren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 6 feb 2015 22:47 (CET)
calculatoren staat weer in laatste van Dale en in oude woordenlijsten, gangbaarheid aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 6 feb 2015 22:47 (CET)
"Caraïeben" lijkt me niet correct Symbol support vote.svg Voor verwijderen --MarcoSwart (overleg) 6 feb 2015 22:47 (CET)
"cavas" lijkt me niet correct Symbol support vote.svg Voor verwijderen --MarcoSwart (overleg) 6 feb 2015 22:47 (CET)
Groene Boekje vermeldt beide vormen. --MarcoSwart (overleg) 6 feb 2015 22:47 (CET)
"-aren" nergens officieel vermeld, maar wel in gebruik en volgens ANS mogelijk; alleen gangbaarheid aangeven? -MarcoSwart (overleg) 6 feb 2015 22:47 (CET)
zie Sofeer, Groene Boekje heeft ook chassidim; toevoegen Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 24 feb 2015 01:02 (CET)
zie Sofeer, chazonim toevoegen Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 24 feb 2015 01:02 (CET)
zie Sofeer, chazonim toegevoegd --MarcoSwart (overleg) 24 feb 2015 01:02 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 17:24 (CET)
"-oren" stond in 1995 nog in Groene Boekje, volgens ANS mogelijke vorm; gangbaarheid aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 7 feb 2015 22:45 (CET)
is op dijbeen al goed aangegeven, zie ook Groene Boekje onder "been" en editie 1995 --MarcoSwart (overleg) 7 feb 2015 22:45 (CET)
domkerken is het meervoud van domkerk, beter als opmerking Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 7 feb 2015 22:45 (CET)
is correct, Groene boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 7 feb 2015 22:45 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 7 feb 2015 22:45 (CET)
"-s" stond in 1995 nog in Groene Boekje, zie aldaar ook onder "maatregel" --MarcoSwart (overleg) 7 feb 2015 22:45 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 17:24 (CET)
"edorens" is gewoon meervoud van "esdoren", corrigeren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 8 feb 2015 13:14 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 8 feb 2015 13:14 (CET)
wel Latijn, geen Nederlands, v.w.b. nld: Symbol support vote.svg Voor verwijderen --MarcoSwart (overleg) 8 feb 2015 13:14 (CET)
lijkt me correct als deel van project --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 17:24 (CET)
Groene Boekje heeft ook ganneven; wellicht navragen bij project --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 17:24 (CET)
"genies" heeft, in lijn met de uitspraak op het lemma, een eigen betekenis; corrigeren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 8 feb 2015 19:11 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 22:44 (CET)
"geweldsexplosie" is correct vermeld als meervoud van geweldsexplosie -MarcoSwart (overleg) 8 feb 2015 19:11 (CET)
verouderde vorm, gangbaarheid aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 8 feb 2015 19:11 (CET)
zie Sofeer, gojim toevoegen Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 24 feb 2015 01:02 (CET)
zie Sofeer, Groene Boekje heeft ook gojims, toevoegen Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 24 feb 2015 01:02 (CET)
delicate kwestie, lezer zo goed mogelijk informeren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 13 feb 2015 01:01 (CET)
"-en" is niet-GB, maar wel regelmatig en te vinden in verzorgde publicaties; gangbaarheid markeren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 13 feb 2015 01:01 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 22:44 (CET)
"-en" is verouderd; gangbaarheid aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 13 feb 2015 16:55 (CET)
Van Dale en GB geven alleen -s; in verzorgd taalgebruik is kartonnen in de regel het bijvoeglijke naamwoord, dat om het extra lastig te maken ook zelfstandig gebruikt kan worden (zowel enkelvoud als meervoud); graag een attestatie, anders Symbol support vote.svg Voor verwijderen van de meervoudsvorm --MarcoSwart (overleg) 13 feb 2015 16:55 (CET)
"-n" is op zichzelf volgens de regels ANS een mogelijke meervoudsvorm, staat niet in Van Dale of GB, komt in verzorgd Nederlands maar weinig voor; gangbaarheid aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 13 feb 2015 16:55 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 22:44 (CET)
verschrijving, corrigeren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 22:44 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 22:44 (CET)
is corrrect, Groene Boekje beschrijft homoniem (kokken is meervoud medische term) --MarcoSwart (overleg) 12 feb 2015 03:02 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 22:44 (CET)
-iën is geen correct meervoud meer; corrigeren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 12 feb 2015 03:02 (CET)
-en is verouderd, gangbaarheid markeren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 12 feb 2015 03:02 (CET)
lijkt me correct als deel van project; gangbare betekenis en vorm toevoegen Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 3 feb 2015 22:44 (CET)
lats is enkelvoud, corrigeren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 4 feb 2015 13:29 (CET)
is corrrect, Groene Boekje beschrijft homoniem (mangelen is meervoud in de zeldzame betekenis "amandel") --MarcoSwart (overleg) 12 feb 2015 03:02 (CET)
-en is niet-GB, maar volgens Van Dale (-foon) "weinig gebruikt", gangbaarheid aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 13 feb 2015 16:55 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 4 feb 2015 13:29 (CET)
-en is niet-GB, maar volgens Van Dale (-foon) "weinig gebruikt", gangbaarheid aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 13 feb 2015 16:55 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 4 feb 2015 13:29 (CET)
lijkt me correct als deel van project; gangbaarheid vormen beter aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 4 feb 2015 13:29 (CET)
lijkt me correct als deel van project; gangbaarheid vormen beter aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 4 feb 2015 13:29 (CET)
lijkt me correct als deel van project; regulier meervoud ook opnemen Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 4 feb 2015 13:29 (CET)
lijkt me correct als deel van project; gangbaarheid vormen beter aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 4 feb 2015 13:29 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 4 feb 2015 13:29 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 4 feb 2015 13:29 (CET)
lijkt me correct als deel van project --MarcoSwart (overleg) 4 feb 2015 13:29 (CET)
"-s" is verouderd, gangbaarheid markeren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 14 feb 2015 01:56 (CET)
"-s" komt van Sofeer en staat ook in WNT; GB en Van Dale geven alleen -en, toevoegen Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 14 feb 2015 01:56 (CET)
"paten" is meervoud "paat"; corrigeren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 14 feb 2015 18:51 (CET)
"plafons" staat in GB; is meervoud plafon --MarcoSwart (overleg) 15 feb 2015 02:04 (CET)
van de huidige betekenissen van "plot" is "plots" het meervoud; "plotten" is nu veel gangbaarder als werkwoordsvorm, aanpassen Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 15 feb 2015 02:04 (CET)
in één betekenis van regaal is regalia een meervoudsvorm, precies aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 15 feb 2015 02:04 (CET)
in één betekenis van regaal is regaliën een meervoudsvorm, precies aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 15 feb 2015 02:04 (CET)
lijkt me correct als deel van project; gangbaarheid vormen beter aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 5 feb 2015 12:43 (CET)
lijkt me correct als deel van project; gangbaarheid vormen beter aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 5 feb 2015 15:28 (CET)
"-en" is verouderde vorm, gangbaarheid aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd
ik heb daarnaast twijfel of het zinvol is een verouderde vorm in de nieuwe spelling aan te bieden: artikel hernoemen naar sequentiën?
lijkt me correct als deel van project; gangbaarheid vormen beter aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 5 feb 2015 12:43 (CET)
lijkt me correct als deel van project; gangbaarheid vormen beter aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 5 feb 2015 12:43 (CET)
lijkt me correct als deel van project; gangbaarheid vormen beter aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 5 feb 2015 12:43 (CET)
lijkt me correct als deel van project; gangbaarheid vormen beter aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 5 feb 2015 12:43 (CET)
homoniem, verduidelijken Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 4 feb 2015 13:29 (CET)
lijkt me correct als deel van project; gangbaarheid vormen beter aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 6 feb 2015 17:01 (CET)
lijkt me correct als deel van project; gangbaarheid vormen beter aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 6 feb 2015 17:01 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 6 feb 2015 17:01 (CET)
is correct, Groene Boekje beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 6 feb 2015 17:01 (CET)
uurs is geen meervoud, maar genitief, corrigeren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 6 feb 2015 17:01 (CET)
-en is niet-GB, staat wel in WNT en wordt gebruikt in verzorgde publicaties, gangbaarheid aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 16 feb 2015 17:35 (CET)
-en is niet-GB, maar volgens Van Dale (-foon) "weinig gebruikt", gangbaarheid aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 16 feb 2015 17:35 (CET)
-en is niet-GB; zou correct zijn in uiterst theoretische constructies als "Door aparte regels te maken, waren er met één zakschaakspel verschillende zakschaakspelen mogelijk", maar ik vind uitsluitend voorbeelden waarin het niet correct wordt gebruikt (meervoud van een set spelmateriaal); als iemand een attestatie heeft, die toevoegen, anders Symbol support vote.svg Voor verwijderen

Groet en een fijn weekend,

--Kvdrgeus (overleg) 31 jan 2015 23:27 (CET)

lijst II[bewerken]

Nog wat aanvullingen van Kvdrgeus, met (re)acties MarcoSwart.

Assenaar Assenaren (Assenaars)

 • beide vormen correct, wel gangbaarheid markeren (en onderscheid Asse) Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 21 feb 2015 00:05 (CET)

auto-immuunziekte auto-immuunziektes (auto-immuunziekten)

 • beide vormen correct, wel gangbaarheid markeren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 21 feb 2015 00:05 (CET)

bot bots (botten)

 • "-s" is correct, GB beschrijft homoniem --MarcoSwart (overleg) 21 feb 2015 00:05 (CET)

cliënte cliëntes (cliënten)

 • "-s" niet in GB, wel in meerdere wdb; gangbaarheid aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 21 feb 2015 00:05 (CET)

Egyptenaar Egyptenaars (Egyptenaren)

 • beide vormen correct, wel gangbaarheid markeren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 21 feb 2015 00:05 (CET)

fusiegemeente fusiegemeentes (fusiegemeenten)

 • beide vormen correct, volgorde cf GB aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 21 feb 2015 00:05 (CET)

gelijkspel gelijkspellen (gelijke spelen)

 • "gelijkspellen" staat niet in GB; meerdere bronnen (ANS, VRT Taalnet) stellen uitdrukkelijk dat het "gelijke spelen" moet zijn. "Gelijkspellen" komt wel heel wat keren in sportverslagen op internet terug, aangezien "spel" juist ook in de betekenis "partij" het meervoud "spellen" heeft, is dat niet vreemd; heeft iemand een solide attestatie? anders Symbol support vote.svg Voor verwijderen --MarcoSwart (overleg) 21 feb 2015 00:05 (CET)

hakenkruis hakenkruizen (hakenkruisen)

  • "-zen" niet expliciet in GB, wel bij OnzeTaal, gangbaarheid markeren Uitgevoerd Uitgevoerd} --MarcoSwart (overleg) 21 feb 2015 00:05 (CET)

keukentafel keukentafeltje (keukentafels)

 • "-tje" is uiteraard het verkleinwoord, verbeteren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 21 feb 2015 00:05 (CET)

landsman landslui (landslieden)

 • "-lui" niet in GB, wel in WNT, gangbaarheid aangeven Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 21 feb 2015 00:05 (CET)

marktkoopman marktkoopmannen (marktkooplieden)

 • -nen is niet GB, maar wel geattesteerd; -lui en -lieden toevoegen Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 21 feb 2015 00:05 (CET)

marktleider marktleidertje (marktleiders)

 • "-tje" is uiteraard het verkleinwoord, verbeteren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 21 feb 2015 00:05 (CET)

persfotograaf persfotograven (persfotografen)

 • "-ven" moet zijn "-fen", corrigeren Uitgevoerd Uitgevoerd --MarcoSwart (overleg) 21 feb 2015 00:05 (CET)

Uitnodiging Wikimedia Belgium Project Days[bewerken]

Wikimedia Belgium wants to work on a better Free Knowledge and wants to support all efforts in this regard. Wikimedia Belgium cannot do this on their own and needs your help. We can assist you with your plans and projects. Please talk to us during the Wikimedia Belgium Project Days, organized every three to six months. The first Project Day is scheduled for Wednesday 4 February 2015. Lotje (overleg) 2 feb 2015 16:53 (CET)

vervoegingscategorie van de werkwoorden[bewerken]

Hallo,

Ik heb van 5890 werkwoorden die in het Wikiwoordenboek zijn geregistreerd de vervoegingscategorie vergeleken met een door mij uitgevoerde bepaling.
Er waren natuurlijk de nodige verschillen en ik heb vervolgens naar beste eer en geweten wat wijzigingen doorgevoerd (wie me niet vertrouwt kan een lijst van de veranderde werkwoorden krijgen)
Aan het einde resteren bij mij nog wat vragen en opmerkingen:

kokerellen (ik ken alleen kokkerellen)

 • Het WNT kent kokerellen wel als vorm kokkerellen. --MarcoSwart (overleg) 10 feb 2015 19:51 (CET)


afleken ik heb het vdw veranderd van afgeleken in afgeleekt in overeenstemming met het wnt.
aanraden is de verleden tijd raadde aan ook goed naast ried aan ?


Waarom is van het werkwoord zeggen en alle samenstellingen hiervan voor vervoegingscategorie alleen 'zwak-d' vastgelegd met voorbijgang aan de onregelmatige verleden tijd zei ?

 • Dat lijkt me niet juist. In de verleden tijd is "zei(-den)" gangbaar. --MarcoSwart (overleg) 10 feb 2015 19:51 (CET)
  • Ik heb secundaire assimilaties die tot wat onregelmatigheid aanleiding gegeven hebben, zoals holden -> houden (7), zie(he)n -> zien (5) en zegde -> zeide -> zei (d) buiten beschouwing gelaten bij de klassificering omdat anders de klasse irr onnodig een ratjetoe wordt. Dat zijn namelijk voornamelijk de overblijfselen van de preterito-presentia (vandaar dat ze hij mag, wil, kan etc hebben). Daar kun je natuurlijk andere gedachten over hebben, maar vooral vanuit het oogpunt van iemand die de taal aan het leren is, is het denk ik logischer om te zeggen dat zeggen een zwak-d werkwoord is met wat assimilatie dan te zeggen dat het een onregelmatig werkwoord is. Daar heb je als leerder niet zo veel aan. Jcwf (overleg) 12 feb 2015 08:26 (CET)
Dag Jcwf. Blij weer iets van je te lezen! Is het een idee om voor zeggen en de andere werkwoorden die een geassimileerde variant kennen een subcategorie binnen zwak-d te maken, een beetje naar analogie met -cht bij zwak-t? --MarcoSwart (overleg) 12 feb 2015 20:12 (CET)


aanvragen, doorvragen, ondervragen en rondvragen hebben alleen een sterke verbuiging in tegenstelling tot vragen

 • Van Dale geeft bij de 3 laatste woorden ook de zwakke verbuiging, maar niet bij 'aanvragen': "vraagde aan" klinkt in mijn oren ook onbeholpen. --MarcoSwart (overleg) 10 feb 2015 19:51 (CET)


omverwaaien -> waaide omver en woei omver in afwijking van GB

 • ~Lijkt me OK: de Taalunie zegt over pierewaaien: "sterk niet mogelijk, wel bij alle andere samenstellingen met waaien" --MarcoSwart (overleg)


Tenslotte ter informatie een tabel van de resterende verschillen:

ww berekend aanwezig
aanvragen 6 d 6
aderlaten mix onv
baren d d irr
breien d 1 d
comazuipen 2 onv
diepvriezen mix onv
doemdenken cht onv
doorvragen 6 d 6
dunken cht cht t
geilkenen d
gluipen onv t
hoogspringen onv 3
internetbellen d onv
inzweren 2 2 6
kamerfibrilleren d onv
klagen d 6 d
klieven d 2 d
koningschieten 2 onv
kruien d 2 d
leidekken t onv
liplezen onv 5
machtsverheffen 7 onv
modelvliegen 2 onv
omkringen mix d
ontzeggen mix d
passen mix t t
puntlassen onv t
rechtsklikken t onv
scheepsjagen 6 d onv
sportvissen onv t
tijgen 2 1 2
verhelen d d mix
verwerpen 3 3 onv
waarzeggen d mix d
werken t cht t
wetgeven 5 onv
wildplassen onv t
wuiven d 2 d
zeezeilen onv d
zinnen 3 3 d
zwaardvechten onv 3
zwartvissen t onv
zweten t mix t

Groet,

--Kvdrgeus (overleg) 9 feb 2015 23:03 (CET)

Enige huisvlijt[bewerken]

De bovenstaande tabel heb ik aangevuld met voorstellen zoals de inhoud van WikiWoordenboek volgens mij zou kunnen zijn (4e kolom), verleden tijd en voltooid deelwoord zijn door een puntkomma (;) gescheiden. Een minder gangbare vorm is (tussen haakjes) gezet. De 5e kolom bevat heel kort enige onderbouwing en (soms) verdere mogelijkheden. Uiteraard zijn andere overwegingen en bronnen welkom.

Bij onovergankelijke werkwoorden die zijn samengesteld uit een zelfstandig naamwoord en een werkwoord waarvan allen de onbepaalde wijs en het tegenwoordig deelwoord gangbaar zijn, zouden we de gebruiker wel kunnen suggereren om in plaats van de verbogen vormen gebruik te maken van zijn en gaan, in combinatie met de onbepaalde wijs:

aan het * zijn: was aan het *; is aan het * geweest
gaan *: ging *; is gaan * 

Dit idee is in de tabel met Sugg.? aangegeven; het leek ook bruikbaar bij hoogspringen

Legenda:

Het bleek handig de tabel sorteerbaar te maken, dus ik heb nu maar compleet in deze vorm hier neergezet.

ww berekend aanwezig voorstel onderbouwing status
aanvragen 6 d 6 vroeg aan, (vraagde aan); aangevraagd VD1, GB, WNT aangepast --Kvdrgeus (overleg) 15 feb 2015 18:11 (CET)
aderlaten mix onv (aderliet); heeft adergelaten "aderliet" niet-GB; VD, HN, WNT, TU:[2.2.2]
baren d d irr baarde; gebaard GB, VD; WNT meldt nog: sterk in Middelnederlands aangepast --Kvdrgeus (overleg) 16 feb 2015 14:10 (CET)
breien d 1 d breide (bree); gebreid (gebreeën) sterk niet-GB en regionaal volgens WNT, ANS, TU:[1.3] aangepast --Kvdrgeus (overleg) 16 feb 2015 14:21 (CET)
comazuipen 2 onv alleen onbepaalde wijs niet-GB, ANW [Sugg.?]
diepvriezen mix onv -; diepgevroren GB, VD en TU:[2.3.3]
doemdenken cht onv alleen onbepaalde wijs niet-GB, VD [Sugg.?]
doorvragen 6 d 6 vroeg door (vraagde door); doorgevraagd vraagde door niet-GB en niet-WNT; VD, HN en TU:[2.1.1]
dunken cht cht t twee vormen met betekenisverschil:
- docht (dunkte); gedocht (gedunkt)
-dunkte; gedunkt
VD
zwak is niet-GB, en niet in WNT, maar wel bij VD en TU:[1.2]; HN geeft nog "dacht"
niet-GB, VD: basketbalterm
aangepast --Kvdrgeus (overleg) 12 feb 2015 19:29 (CET)
geilkenen d geilkende; gegeilkend niet-GB; VD; aangepast --MarcoSwart (overleg) 11 feb 2015 20:55 (CET)
gluipen onv t gluipte; gegluipt verv. niet-GB; WNT,VD
hoogspringen onv 3 alleen onbepaalde wijs niet-GB, VD [Sugg.?] aangepast --Kvdrgeus (overleg) 14 feb 2015 19:43 (CET)
internetbellen d onv internetbelde; geïnternetbeld niet-GB, maar vergelijk internetbankieren, ANW [Sugg.?]
inzweren 2 2 6 zwoor in; ingezworen GB, WNT, TU:[2.1.2]; VD geeft nog "zwoer in" met een betekenisverschil
kamerfibrilleren d alleen onbepaalde wijs niet-GB, VD [Sugg.?]
klagen d 6 d klaagde (kloeg); geklaagd "kloeg" niet-GB; WNT,ANS, VD, TU:[1.3]
klieven d 2 d kliefde; gekliefd WNT, VD geven nog Middelnederlands en reigonaal: kloof; gekloven
koningschieten 2 onv alleen onbepaalde wijs niet-GB, VD [Sugg.?]
kruien d 2 d kruide (krooi); gekruid (gekrooien) sterk niet-GB en ook volgens WNT en VD verouderd aangepast ----Kvdrgeus (overleg) 11 feb 2015 23:19 (CET)
leidekken t onv alleen onbepaalde wijs niet-GB, VD [Sugg.?]
liplezen onv 5 alleen onbepaalde wijs GB, VD; ANS suggereert anders aangepast --Kvdrgeus (overleg) 14 feb 2015 19:52 (CET)
machtsverheffen 7 onv alleen onbepaalde wijs GB, VD
modelvliegen 2 onv  ? niet-GB, zelfs niet in ANW [Sugg.?]
omkringen mix d omkringde; omkringd niet-GB, WNT,VD aangepast --Kvdrgeus (overleg) 12 feb 2015 09:28 (CET)
ontzeggen mix d ontzegde, ontzei; ontzegd GB, VD, WNT heeft (nog) geen ontzei' aangepast --Kvdrgeus (overleg) 12 feb 2015 09:33 (CET)
passen mix t t 2 onderscheiden betekenissen
- paste; gepast
- passte; gepasst
GB, VD aangepast --Kvdrgeus (overleg) 12 feb 2015 09:33 (CET)
puntlassen onv t puntlaste; gepuntlast niet-GB, VD, ANW
rechtsklikken t onv  ? niet-GB, zelfs niet in ANW
scheepsjagen 6 d onv  ? niet-GB zelfs niet in WNT [Sugg.?]
sportvissen onv t alleen onbepaalde wijs GB, VD [Sugg.?]
tijgen 2 1 2 toog; getogen GB, WNT, VD
bij WNT,VD Middelnederlands en regionaal: teeg; getegen
in VD 1e druk 1872: tijde; getijd (eig. van tijen)
verhelen d d mix verheelde; verheeld GB, VD; bij WNT Middelnederlands: verhal; verholen
verwerpen 3 3 onv verwierp; verworpen GB, VD; bij WNT oude en/of regionale varianten
waarzeggen d mix d waarzegde; gewaarzegd, waargezegd GB, WNT, VD, TU:[2.2.2]
werken t cht t werkte; gewerkt
- (wrochte, gewrocht)
- (wrachte, gewracht)
GB, WNT, VD, ANS
niet-GB, WNT,VD, ANS
niet-GB, WNT
wetgeven 5 onv alleen onbepaalde wijs GB, WNT [Sugg.?]
wildplassen onv t plaste wild ; wildgeplast niet-GB, ANW alleen onbepaalde wijs, wel bij VRT en VD, VD over wildplakken: 'alleen onbepaalde wijs'
wuiven d 2 d wuifde (woof); gewuifd (gewoven) sterk niet-GB; VD, HN, ANS, WNT, TU:[1.2]; misschien betekenisverschil aangepast --Kvdrgeus (overleg) 12 feb 2015 11:17 (CET)
zeezeilen onv d alleen onbepaalde wijs WNT, GB, VD [Sugg.?] aangepast --Kvdrgeus (overleg) 15 feb 2015 09:55 (CET)
zinnen 3 3 d 3 onderscheiden betekenissen:
- zon; gezonnen
- zinde;gezind
- alleen onbepaalde wijs
VD, HN, WNT, TU:[1.4]

niet-GB
niet-GB
zwaardvechten onv 3 alleen onbepaalde wijs GB, WNT, VD [Sugg.?] aangepast --79.145.252.116 15 feb 2015 10:02 (CET)
zwartvissen t onv viste zwart; zwartgevist niet-GB, VD, HN, ANW
zweten t mix t zweette; gezweet GB, WNT (HN,VD geven nog gezweten, dit is volgens VRT (en GB) geen standaardtaal)

Mij ontbreekt voorlopig de tijd om deze voorstellen snel uit te voeren. Wie ermee aan de slag wil ga zijn gang: de 6e kolom maakt het mogelijk aan te geven dat je met een rij bezig of klaar bent. --MarcoSwart (overleg) 11 feb 2015 20:55 (CET)

Nominatie op Wikipedia; inhoud hierheen overzetten?[bewerken]

Zie w:Lijst van afkortingen in het Nederlands en de bijbehorende discussie hier. De Wikischim (overleg) 15 feb 2015 14:32 (CET)

De lijst is nogal een allegaartje van wisselende kwaliteit. Het zou als werklijst in de WikiWoordenboek:-naamruimte kunnen om na enige controle lemma's van te maken, maar ik zou hem zeker niet geautomatiseerd in lemma's omzetten. --MarcoSwart (overleg) 20 feb 2015 23:54 (CET)

Afwezigheid[bewerken]

Hoi,
van 20 februari tot 3 maart 2015 ben ik op een reis naar de Verenigde Staten. Tot ziens! -- Cadfaell (overleg) 19 feb 2015 12:42 (CET)

[Global proposal] m.WikiWoordenboek.org: (iedereen) Pagina's bewerken[bewerken]

MediaWiki mobile

Hi, this message is to let you know that, on domains like nl.m.wikipedia.org, unregistered users cannot edit. At the Wikimedia Forum, where global configuration changes are normally discussed, a few dozens users propose to restore normal editing permissions on all mobile sites. Please read and comment!

Thanks and sorry for writing in English, Nemo 1 mrt 2015 23:32 (CET)

Inspire Campaign: Improving diversity, improving content[bewerken]

This March, we’re organizing an Inspire Campaign to encourage and support new ideas for improving gender diversity on Wikimedia projects. Less than 20% of Wikimedia contributors are women, and many important topics are still missing in our content. We invite all Wikimedians to participate. If you have an idea that could help address this problem, please get involved today! The campaign runs until March 31.

All proposals are welcome - research projects, technical solutions, community organizing and outreach initiatives, or something completely new! Funding is available from the Wikimedia Foundation for projects that need financial support. Constructive, positive feedback on ideas is appreciated, and collaboration is encouraged - your skills and experience may help bring someone else’s project to life. Join us at the Inspire Campaign and help this project better represent the world’s knowledge!

(Sorry for the English - please translate this message!) MediaWiki message delivery (overleg) 4 mrt 2015 21:01 (CET)

Klasse[bewerken]

Hallo,
Ik zat even te klooien met de tussen-n in samenstellingen van het woord klasse.
Ik heb niet meer genoeg recent contact gehad met de Nederlandse taalregels om te kunnen beoordelen wat 'goed' en wat 'fout' is volgens de laatste opvattingen.
Ten slotte ben ik gekomen tot onderstaande tabel met de meest gangbare samenstellingen.
(sommigen (eigenlijk allemaal) kunnen met en zonder tussen-n zoals klasseleraar en klassenleraar)
Graag even opgeven als men hierin iets vreemds ontdekt.
(Ik heb al wel begrepen dat klasse-oudste tegenwoordig wordt geschreven als klassenoudste).
En wat is klassevol in godsnaam voor iets? (ik neem aan vol van klasse)


Afgeleide begrippen

Groet,

--Kvdrgeus (overleg) 6 mrt 2015 14:01 (CET)

In het kort: de schrijfwijze zonder tussen-n is toegestaan volgens de witte spelling. Dat dient dan denk ik ook geannoteerd te worden. De Wikischim (overleg) 6 mrt 2015 15:44 (CET)
Een parallel voorbeeld is pannekoek. Op de pagina staat nu dat dit een verouderde schrijfwijze is, maar dat is strikt genomen onjuist. Volgens de witte spelling is pannekoek nog steeds toegestaan. Beter/nauwkeuriger is het daarom om te melden dat dit vóór 1996 ook volgens de TU de officiële spelling was. Kan het sjabloon hierop worden aangepast? De Wikischim (overleg) 6 mrt 2015 15:48 (CET)
Het lijkt me goed om het sjabloon te preciseren. "Oude spelling van het Nederlands van voor 1996" zou dan kunnen worden: "Officiële spelling van het Nederlands tot 1996". Het lijkt me een fundamentele wijziging van WikiWoordenboekbeleid om ook woorden in een andere spelling dan de officiële te gaan weergeven en daar zou ik niet voor zijn. Het lijkt me ook verkeerd om in lijsten mensen naar een niet-officiële schrijfwijze te verwijzen.
Daarmee vereist de gestelde vraag ook een wat uitvoeriger antwoord. Om te beginnen: woorden als "klasseloos" en "klassevol" zijn geen samenstellingen, maar afleidingen van "klasse"; daar is een tussen -n- niet aan de orde. De veronderstelde betekenis is overigens juist.
Het woord "klas"/"klasse" met het meervoud "klassen" krijgt in samenstellingen altijd een tussen -n-. Het woord "klasse" (van goede kwaliteit) heeft echter geen meervoud en [krijgt dus in samenstellingen geen tussen -n-]. De Dikke Van Dale 14e druk geeft daarom zowel "klassenwerk": klassikaal verricht werk en "klassewerk" werk van uitzonderlijke kwaliteit. In theorie zijn zo veel dubbele schrijfwijzen mogelijk, met een betekenisverschil. Het is voor het woordenboek nuttig om ons te beperkten tot vormen die ook echt in die betekenis voorkomen. Dan lijken mij in bovenstaande lijst maar één aanpassing nodig:
toegevoegd kan worden
Maar als we in de culinaire sfeer een verrukkelijk klassegerecht kunnen attesteren, kunnen we die schrijfwijzen ook opnemen. Voor het lemma klasseleraar heb ik een echte attestatie gevonden en verwerkt. Daarnaast is het misschien ook nog wel aardig de deels vooral in België gangbare vormen zonder verbindingsklank te vermelden:
--MarcoSwart (overleg) 7 mrt 2015 17:13 (CET)
Het lijkt me een fundamentele wijziging van WikiWoordenboekbeleid om ook woorden in een andere spelling dan de officiële te gaan weergeven en daar zou ik niet voor zijn; pardon, maar dit gebeurt toch allang? Er zijn immers pagina's als pannekoek. En de witte spelling is gewoon een niet-officiële alternatieve spelling die wel in bijv. diverse landelijke kranten wordt aangehouden. Wat is het probleem nu eigenlijk? 21 mrt 2015 09:28 (CET)

oppasster ??[bewerken]

Hallo,

Het zal wel een stomme vraag zijn maar een vrouw die oppast is dat nu een oppasster of een oppaster?
Het eerste lijkt me beter maar het tweede komt bij Google veel vaker voor...

Groet van een stormachtig maar lekker warm Tenerife,

--Kvdrgeus (overleg) 8 mrt 2015 18:47 (CET)

Ik denk oppasster net zoals schaatsster en tennisster, die wel op woordenlijst.org staan. Difool (overleg) 8 mrt 2015 22:09 (CET)
Eens met Difool. Strookt ook met de uitspraak per lettergreep: op.pas.ster (niet: op.pas.ter als in ras.ter). --MarcoSwart (overleg) 15 mrt 2015 07:48 (CET)

SUL finalization update[bewerken]

Hi all,apologies for writing in English, please read this page for important information and an update involving SUL finalization, scheduled to take place in one month. Thanks. Keegan (WMF) (talk) 13 mrt 2015 20:45 (CET)

Wikimania Mexico[bewerken]

Je kunt een beurs aanvragen voor Wikimania Mexico. 77.173.149.162 22 mrt 2015 21:44 (CET)