Sjabloon:samen

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springenDe sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst
Doel

Dit sjabloon geeft in een gestandaardiseerde vorm aan hoe een woord uit twee andere woorden in dezelfde taal is samengesteld. Hierbij worden deze woorden in principe uitgevoerd als links naar de juiste taalsectie op een pagina en bij Nederlandse woorden zelfs naar de juiste woordsoort. Het sjabloon plaatst de pagina verder in de bijbehorende categorie Samenstelling in het <naam van de taal>.

Gebruik, deel 1 - Kern

Gebruik na een bullet onder het kopje {{-etym-}} dit sjabloon met als parameters:

1. (verplicht) de drielettercode van de betreffende taal (dit is dezelfde code die daarboven tussen {{= =}} staat)
Als de code 0 (nul) wordt opgegeven wordt de pagina niet in een categorie Samenstellingen in het … geplaatst, dit kan handig zijn bij aanvullende informatie over een samenstelling in een andere taal.
Als geen code wordt vermeld, wordt nu van de verstekwaarde nld (Nederlands) uitgegaan, maar om toekomstige foutmeldingen te vermijden is het beter om deze code gewoon in te vullen.
2. (verplicht) het eerste woord in de samenstelling; bij het ontbreken van dit woord wordt alleen het woord 'samenstelling' getoond en wordt de pagina in een huishoudelijke categorie geplaatst
3. (optioneel) woordsoort eerste woord in samenstelling, dit wordt als een omrande afkorting getoond, met een tooltip die de hele naam toont en een link naar de betreffende projectpagina met uitleg over de woordsoort
ww of verb : werkwoord
zn of noun : zelfstandig naamwoord
en of name : eigennaam (proper name)
bn of adjc : bijvoeglijk naamwoord (adjective)
bw of adverb : bijwoord
vn of pronoun : voornaamwoord
lw of artc : lidwoord (article)
ht of num : hoofdtelwoord (numeral)
rt of ord : rangtelwoord (ordinal)
vw of conj : voegwoord (conjunction)
vz of prep : voorzetsel (preposition)
tw of interj : tussenwerpsel (interjection)
sy of symbool : gestandaardiseerd symbool (standardized symbol)
part : partikel (particle)
0 : heeft hetzelfde effect als niet invullen
? : toont een rood vraagtekentje dat naar de bewerkingspagina linkt, als uitnodiging om de correcte woordsoort toe te voegen
4. (optioneel) een vertaling of omschrijving in het Nederlands die tussen aanhalingstekens en cursief de vermelding van het eerste woord afrondt; hierbinnen kunnen weer links of sjablonen worden gebruikt
5. (verplicht) het tweede woord in de samenstelling; het ontbreken van dit woord heeft hetzelfde effect als het ontbreken van het eerste woord (zie 2.)
6. (optioneel) woordsoort tweede woord in samenstelling (zie onder 3.)
7. (optioneel) een vertaling of omschrijving in het Nederlands die tussen aanhalingstekens en cursief de vermelding van het tweede woord afrondt; hierbinnen kunnen weer links of sjablonen worden gebruikt
8. (optioneel) een eventueel invoegsel dat beide woorden met elkaar verbindt
Voorbeelden bij deel 1 - Kern

Minimaal (als voorbeeldwoord: grasveld):

*{{samen|nld|gras|||veld}}
geeft:

Maximaal (als voorbeeldwoord: spokesman):

*{{samen|eng|spoke|ww|verouderde voltooid deelwoordsvorm van {{Q|speak|eng}}, [[spreken]]|man|noun|[[man]]}}
geeft:
Gebruik, deel 2
Aanvullende opties

In aanvulling op de kern zijn er nog een aantal optionele parameters met een naam die in specifieke gevallen van pas kunnen komen.

Parameters voor extra inhoud

a1 en a2 : Hiermee kan een alternatieve vorm van het eerste respectievelijk het tweede woord worden gebruikt om als link te laten zien. Dit is nuttig bij Semitische talen waar als lemma (paginanaam waarnaar gelinkt wordt) vaak een vorm gebruikt die minder informatie over de uitspraak geeft: die laatste vorm kan dan in de tekst toch als klikbare link worden getoond.
t1 en t2 : Bij talen die een ander alfabet dan het Latijnse gebruiken kan hiermee een transliteratie voor het eerste, respectievelijk het tweede woorden worden opgegeven. Bij een transliteratie is het de bedoeling teksten in dat alfabet ondubbelzinnig en omkeerbaar om te zetten in teksten in het Latijnse alfabet. Hiervoor bestaan vaak internationale standaards en worden vaak diakrieten toegepast.
s1 en s2 : Bij talen die een ander alfabet dan het Latijnse gebruiken kan hiermee een transcriptie voor het eerste, respectievelijk het tweede woorden worden opgegeven. Bij een transcriptie is het de bedoeling teksten in dat alfabet zo om te zetten naar het Latijnse alfabet dat de Nederlandse uitspraak vaak een goede benadering is van de uitspraak in de oorspronkelijke taal.
Om transliteratie en transcriptie uit elkaar te houden staat de transLIteratie LInks van de woordsoort tussen rechte haken. Een geheugensteuntje daarbij is dat de L uit transLiteratie zelf ook een rechte hoek vormt. De transcRiptie staat Rechts van de woordsoort, tussen ronde haken, waarbij de C van transCriptie wel op zo'n ronde haak lijkt.

Parameters voor vormgeving

U=1 : Dit geeft 'Samenstelling' een hoofdletter, wat nuttig is wanneer het als begin van een volzin (met persoonsvorm en punt) gebruikt wordt. U staat voor: uppercase.
E=, : Dit plaatst een komma na de zinsnede over de samenstelling. Dat geeft vaak een fraaier resultaat omdat het sjabloon standaard wat extra wit gebruikt om de onderdelen te markeren., het is ook mogelijk via deze parameter andere tekens of tekst toe te voegen. Het toevoegen van ; of : leidt bij samenstellingen met een tussenvoegsel tot een verstoorde opmaak. E staat voor eind of end.
N=1, N=2 of N=3 : Maakt van het eerste woord, het tweede woord respectievelijk beide woord van de samenstelling géén link. De parameter gaat uit van het tekstbeeld dat er zonder deze parameter zou zijn geweest. Als met a1 of a2 een alternatieve vorm is opgegeven, zou die in principe de meeste informatie moeten bieden. en wordt die dus gebruikt om het woord weer te geven. Als dat uiteindelijk ook de bedoeling is, kunnen parameter 2 en 5 beter door hun alternatieven a1 en a2 worden vervangen. N staat voor niet linken of no link.
Overig
Dit sjabloon is de opvolger van {{samenstelling}}, dat alleen voor Nederlandse woorden werkte. Het wordt nu aangeraden in plaats daarvan {{samen|nld|...}} te gebruiken.