Categorie:Symbool

Uit WikiWoordenboek

In deze categorie staan alle symbolen, opgesomd per taal. Met symbool is hier bedoeld: een nauwkeurig omschreven reeks tekens waarvan de specifieke betekenis officieel is vastgelegd. Een reeks kan daarbij ook uit maar één teken bestaan. Een groot aantal symbolen is internationaal vastgelegd en behoren daardoor niet tot één taal. Deze worden op WikiWoordenboek onder het kopje Universeel bovenaan een pagina beschreven, vóór de betekenis die dezelfde letterreeks mogelijk in het Nederlands of andere talen heeft.

Voorbeelden zijn:

  • SI-eenheden
  • namen van chemische elementen en verbindingen
  • beschrijvingen in de kristallografie
  • E-nummers voor toevoegingen aan levensmiddelen
  • toonnamen
  • Unicode zelf

Er bestaan ook symbolen die niet uit een reeks (Unicode-)tekens bestaan, zoals vlaggen of verkeersborden. Dit soort symbolen valt buiten het bestek van een woordenboek. Ze zijn wel op zusterprojecten als Wikipedia en Commons terug te vinden.