Naar inhoud springen

Overleg WikiWoordenboek:Hoofdpagina

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Onderwerp toevoegen
Uit WikiWoordenboek
Laatste reactie: 3 jaar geleden door MarcoSwart in het onderwerp Voorstel wijziging titel

Toelichting bij vernieuwing Hoofdpagina in 2020[bewerken]

Bij het ontwerp van een nieuwe hoofdpagina hebben een aantal overwegingen een rol gespeeld. Het is onmogelijk om in een paar weken aan alle aspecten recht te doen. Er blijft nog veel over dat verbeterd moet worden, ook op andere pagina's waarnaar verwezen wordt. Het leek voor discussies nu en in de toekomst wel nuttig om de belangrijkste overwegingen overzichtelijk vast te leggen. Daarvoor is gebruikt gemaakt van deze overlegpagina. Om gebruik in discussies te vereenvoudigen zijn de onderdelen van letters of nummers voorzien.

Het waarom[bewerken]

De aanleiding voor een nieuw ontwerp van onze Hoofdpagina was de aankondiging dat vanaf 13 juli 2020 enkele specifieke noodoplossingen voor het weergeven van Hoofdpagina's op wiki's niet langer ondersteund zullen worden. Er zijn overigens wel meer redenen waarom het goed is het ontwerp te vernieuwen. Het oude ontwerp bestaat in hoofdzaak vanaf 2007. Sindsdien hebben zowel de techniek als WikiWoordenboek zelf een flinke ontwikkeling doorgemaakt.

A. De hoofdpagina is met zo'n 2000 pageviews per dag een van de meest bezochte pagina's. Het lijkt geen gewaagde veronderstelling dat het aandeel van de bewerkers in dat aantal bezoeken nu een stuk kleiner is dan in 2007. Maar de hoofdpagina lijkt meer op de regelmatige bewerker dan op de incidentele lezer gericht.
B. De aanpassingen voor de mobiele website zijn in 2012 aan de Hoofdpagina toegevoegd. Het ging er toen om iets eenvoudigs te maken om een nieuwe ontwikkeling te bedienen. Tegenwoordig komt de meerderheid van onze lezers via de mobiele site. Het is opvallend dat het mobiel bezoek aan de hoofdpagina daar wat bij achterblijft: het gaat daar ongeveer gelijk op, maar anders dan bij onze totale bezoekcijfers is hier een licht dalende trend te zien.
C. Er is tegenwoordig veel meer kennis beschikbaar over manieren op een webpagina zo te ontwerpen dat hij voor allerlei mensen goed te gebruiken is. Vanuit onze doelstelling ligt het voor de hand daar gebruik van te maken.
D. We hebben tegenwoordig te maken met een veelheid van apparaten en daarmee schermen waarop WikiWoordenboek wordt geraadpleegd. De moderne oplossing is "responsief ontwerp": een vormgeving die zich soepel aanpast aan de grootte van het scherm.

Grote lijnen[bewerken]

Inhoud[bewerken]

1.1 Informatie is meer geordend vanuit het bezoekersperspectief. Daarom wordt begonnen met de onderdelen die te maken hebben met het zoeken van informatie in het woordenboek, daarna volgt er informatie over WikiWoordenboek zelf en ten slotte is er informatie over de verwante projecten.
1.2 Uitgangspunt is om de bestaande informatie te blijven aanbieden, tenzij er een reden is om daar wat in te veranderen.
1.3 Links die eigenlijk alleen interessant zijn voor regelmatige bewerkers zijn gebundeld op Hulp. De Hoofdpagina beperkt zich tot een overzicht voor nieuwe bewerkers.
1.4 Achterhaalde informatie is geactualiseerd.
1.5 Er is zoveel mogelijk gekozen voor een begrijpelijker, vriendelijker en minder formeel taalgebruik.
1.6 Een gebruiker moet via de mobiele site in beginsel even veel informatie krijgen als op de gewone site, alleen in een vorm die ook werkt op apparaten met een klein scherm.
1.7 Een paar doublures op de pagina, waaronder het tweede zoekveld, zijn verwijderd. Het is redelijk om aan te nemen dat vandaag de dag mensen weten waar het zoekveld op een Wikipediascherm en het is eerder verwarrend om dat tweemaal aan te bieden.
1.8 Alleen in de links naar de welkompagina's bovenaan zijn nog vreemde talen gebruikt. ALs het gewenst is om de Hoofdpagina zelf ook in andere talen aan te bieden, kan dat een aardig vervolgproject zijn. Met het mengen van talen op één pagina wordt niemand echt goed bediend.
1.9 De indexen naar pagina's zijn uitgebreid met wat exotische lettervormen.

Technisch ontwerp[bewerken]

2.1 De vormgeving is zoveel mogelijk gerealiseerd via css op Wikipedia (nl). Tabellen dienen alleen voor informatie die echt uit regels en kolommen bestaat. Dit levert een consistentie vormgeving op die zich eenvoudiger aanpast aan verschillende apparaten en die in principe ook gemakkelijker kan worden afgestemd op wensen van een individuele gebruiker.
2.2 Bij de vormgeving van Wikimedia wordt aanbevolen om uit te gaan van een tweedeling in kleine schermen (minder dan 720 pixels breed) meestal op telefoons en gebruikt in portretformaat en de grotere schermen op bijvoorbeeld tablets en desktops, meestal in landschapsformaat.
2.3 Bij afstanden is het gebruik van pixels vermeden. Daardoor zijn de pagina's goed schaalbaar: als de lezer de lettergrootte varieert, blijft de pagina goed bruikbaar.
2.4 Er is uitgegaan van een overzichtelijke presentatie voor de gebruiker van een klein scherm door de informatie over een aantal niet al te grote subpagina's te verdelen. Via een groter scherm krijgt de gebruiker al deze informatie op één pagina aangeboden. Het resultaat van deze aanpak is dat het verschil tussen de gewone en de mobiele site beperkt is tot de omlijsting (zeg maar: wat op de desktop bovenaan, onderaan en in de zijbalk staat) en het lettertype. De mobiele site werkt ook goed op een groter scherm en onze gewone site past zich voor wat betreft de pagina-inhoud soepel aan aan een klein scherm - alleen de omlijsting is dan slecht leesbaar.
2.5 Het nieuwe ontwerp staat in de projectnaamruimte. Strikt logisch is dat een betere plaats. Het invoeren van de nieuwe hoofdpagina zou vorm kunnen krijgen door er een redirect naar deze pagina van te maken.

Visueel ontwerp[bewerken]

3.1 Het basisstramien voor een breed scherm is gehandhaafd: begin over de volle breedte, dan een deel in twee kolommen en dan weer verder over de volle breedte. Deze structuur is meer gekoppeld aan de inhoud (zie 1.1)
3.2 Er is door de Wikimedia Foundation het nodige denkwerk gedaan om ideeën voor goed ontwerp vast te leggen. Hiervan is op tal van punten dankbaar gebruik gemaakt.
3.3 Te donkere achtergronden leveren voor sommige mensen leesbaarheidsproblemen op. Er is dus in bescheiden mate gebruik gemaakt van licht getinte achtergronden die dat bezwaar niet kennen.
3.4 De witruimte is gebruikt om de structuur van de pagina aan te geven.
3.5 Er is gebruik gemaakt van meer maar kleinere iconen in de vorm van emoji's bij de titels. Het voordeel van emoji's is dat ze op erg veel apparaten worden ondersteund zonder dat ze veel rekencapaciteit (=tijd) vragen.
3.6 De aangeboden informatie wordt links uitgelijnd, net zoals in de rest van WikiWoordenboek.

Verschillende weergaves ter vergelijking[bewerken]

Via de mobiele site[bewerken]

Via de gewone site[bewerken]

--MarcoSwart (overleg) 23 jun 2020 23:04 (CEST)Reageren

Edit icons[bewerken]

Apologies for writing in English! One thing to consider with the new design is whether you want to show the edit icons on mobile. There are lots of them in a short amount of space. If the page is protected they will be unusable. Other than that this looks like a great improvement! Jdlrobson (overleg)

Jdlrobson You are quite right. The page will be protected, so I removed the edit tags/icons. --MarcoSwart (overleg) 24 jun 2020 01:06 (CEST)Reageren

Voorstel wijziging titel[bewerken]

Ik zou graag een kopje in de rechter kolom (op een computerscherm) en de tekst daaronder gewijzigd zien:

Talen op WikiWoordenboek -> Talen in het Nederlandse WikiWoordenboek

WikiWoordenboek -> Dit Nederlandse WikiWoordenboek

Voor doorgewinterde gebruikers is het misschien geen punt, maar ik heb minutenlang zitten kijken naar de lijst van talen onder deze teksten, me afvragend hoe het mogelijk was dat er in bijv. het Engelse WikiWoordenboek zo weinig woorden staan.

Als ik eerst de hele linkerkolom gelezen had, speciaal het stukje "WikiWoordenboeken in andere talen", had ik wellicht eerder begrepen dat "WikiWoordenboek" geen generieke term is voor alle Wictionary’s, maar alleen betrekking heeft op de "Nederlandse Wictionary". Ik vind ook dat dit ergens prominent en duidelijk vermeld hoort te worden (of duidelijk gemaakt door een iets gewijzigde tekst, zoals in mijn voorstel), net als het feit dat Wictionary’s anders zijn dan gewone woordenboeken, omdat ze woorden uit alle mogelijke talen (kunnen) bevatten.

Overigens wordt in dat laatste stukje "WikiWoordenboeken in andere talen" het woord "pagina’s" gebruikt, terwijl verder overal "woorden" geschreven wordt. Dit kan misschien consistenter gemaakt worden? --Geke (overleg) 22 aug 2020 16:56 (CEST)Reageren

De hoofdpagina richt zich op een algemeen publiek. WikiWoordenboek is vooral de naam van de Nederlandse wiktionary en van daaruit geeft de Hoofdpagina uitleg over wat wiktionary's in het algemeen zijn. Ik vermoed dat je juist als al wat meer doorgewinterde Wikimediaan niet de hele pagina leest, meteen in de rechterkolom begint en dan WikiWoordenboek opvat als wiktionary in het algemeen.
Omdat we evengoed het WikiWoordenboek voor België, Suriname, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten zijn, zou het toevoegen van "Nederlands" weer op een andere manier ongelukkig zijn. Daar komt bij dat de kopjes beter kort kunnen blijven om ook op schermpje van een mobieltje goed te werken. Ik heb je suggestie voor een andere beginzin daarom in een wat aangepaste versie gevolgd. De nieuwe zin geeft zo meteen ook aan dat we woorden uit meerdere talen beschrijven.
Een pagina kan meerdere woorden bevatten. Daarom zijn deze termen niet zomaar uitwisselbaar.
Doet het voorgaande antwoord zo recht aan je bedoelingen? --MarcoSwart (overleg) 22 aug 2020 22:33 (CEST)Reageren