-dir

Uit WikiWoordenboek
Andere schrijfwijzen Niet te verwarren met: dir

Turks

Klinkerharmonie
Ongerond Gerond
Niet-palataal -dır -dur
Palataal -dir -dür
Na f,k,s,ş,ç,t,h,p
Niet-palataal -tır -tur
Palataal -tir -tür

Achtervoegsel

-dir na "e" of "i" .

  1. koppelwerkwoord vervult de rol van een koppelwerkwoord zijn in de derde persoon enkelvoud: is
Opmerkingen
  • In informeel spraakgebruik wordt het achtervoegsel vaak weggelaten, tenzij de bedoeling is er de nadruk op te leggen dat er informatie verschaft wordt, zoals in een les of presentatie.
Verwante begrippen