WikiWoordenboek:ISO 639-5

Uit WikiWoordenboek
Ga naar: navigatie, zoeken

ISO 639-5

ISO heeft in de vijfde versie van de standaard 639 codes gedefinieerd voor de diverse taalfamilies. Deze codes kunnen middels : aan elkaar gekoppeld worden om de afstamming van de taal geheel weer te geven. Nederlands wordt bijvoorbeeld ine : gem : gmw : nld, dwz Indo-Europees : Germaans : West-Germaans: Nederlands.

De implementatie van deze codes is nog in zijn kinderschoenen. Voor een groot deel komen de codes overeen met de categorisatie naar taalfamilies zoals we die hier al hebben, maar er zijn ook ongerijmdheden. De Na-Denétalen worden in ISO 639-5 bijvoorbeeld tot de Noord-Amerikaanse Indianentalen gerekend, in weerwil van taalkundig onderzoek dat hun verwantschap met het Siberische Ket en de Jenisseïsche talen heeft aangetoond.

ISO 639-5 Nederlandse naam English name/Nom anglais French name/Nom français 639-2 Hierarchy/Hiérarchie
aav: Austro-Aziatische talen Austro-Asiatic languages austro-asiatiques, langues aav
afa: Afro-Aziatische talen Afro-Asiatic languages afro-asiatiques, langues r afa
alg: Algonquintalen Algonquian languages algonquines, langues g nai : aql : alg
alv: Atlantische Congotalen Atlantic-Congo languages atlantique-congo, langues nic : alv
apa: Apachetalen Apache languages apaches, langues g nai : xnd : ath : apa
aqa: Alacalufaanse talen Alacalufan languages alacalufanes, langues sai : aqa
aql: Algische talen Algic languages algiques, langues nai : aql
art: Kunsttalen Artificial languages artificielles, langues r art
ath: Athabaskische talen Athapascan languages athapascanes, langues g nai : xnd : ath
auf: Arauaanse talen Arauan languages arauanes, langues sai : awd : auf
aus: Australische talen Australian languages australiennes, langues g aus
awd: Arakaanse talen Arawakan languages arawak, langues sai : awd
azc: Uto-Azteekse talen Uto-Aztecan languages uto-aztèques, langues nai : azc
bad: Bandatalen Banda languages banda, langues g nic : alv : bad
bai: Bamileketalen Bamileke languages bamiléké, langues g nic : alv : bai
bat: Baltische talen Baltic languages baltes, langues r ine : bat
ber: Berbertalen Berber languages berbères, langues r afa : ber
bnt: Bantoetalen Bantu languages bantou, langues r nic : alv : bnt
btk: Bataktalen Batak languages batak, langues g map : poz : pqw : btk
cai: Centraal-Amerindische talen Central American Indian languages amérindiennes de l'Amérique centrale, langues r cai
cau: Kaukasische talen Caucasian languages caucasiennes, langues r cau
{cba:} Chibchantalen Chibchan languages chibcha, langues sai : cba
ccn: Noord-Kaukasische talen North Caucasian languages caucasiennes du Nord, langues cau : ccn
ccs: Zuid-Kaukasische talen South Caucasian languages caucasiennes du Sud, langues cau : ccs
cdc: Tsjadische talen Chadic languages tchadiques, langues afa : cdc
{cdd:} Caddoaanse talen Caddoan languages caddoanes, langues nai : cdd
cel: Keltische talen Celtic languages celtiques, langues; celtes, langues r ine : cel
{cmc:} Chamische talen Chamic languages chames, langues g map : poz : pqw : cmc
cpe: Creoolse talen op basis van Engels Creoles and pidgins, English‑based créoles et pidgins basés sur l'anglais r crp : cpe
{cpf:} Creoolse talen op basis van Frans Creoles and pidgins, French‑based créoles et pidgins basés sur le français r crp : cpf
cpp: Creoolse talen op basis van Portugees Creoles and pidgins, Portuguese-based créoles et pidgins basés sur le portugais r crp : cpp
crp: Contacttalen Creoles and pidgins créoles et pidgins r crp
{csu:} Centraal-Soedanese talen Central Sudanic languages soudaniques centrales, langues ssa : csu
cus: Koesjitische talen Cushitic languages couchitiques, langues r afa : cus
{day:} Land Dayak languages dayak, langues g day
dmn: Mandetalen Mande languages mandé, langues nic : dmn
dra: Dravidische talen Dravidian languages dravidiennes, langues r dra
egx: Egyptische talen Egyptian languages égyptiennes, langues afa : egx
esx: Eskimo-Aleoetische talen Eskimo-Aleut languages esquimaudes-aléoutiennes, langues esx
{euq:} Baskische talen Basque (family) basque (famille) euq
fiu: Finoegrische talen Finno-Ugrian languages finno-ougriennes, langues r urj : fiu
fox: Formosaanse talen Formosan languages formosanes, langues map : fox
gem: Germaanse talen Germanic languages germaniques, langues r ine : gem
gme: Oost-Germaanse talen East Germanic languages germaniques orientales, langues ine : gem : gme
gmq: Noord-Germaanse talen North Germanic languages germaniques septentrionales, langues ine : gem : gmq
gmw: West-Germaanse talen West Germanic languages germaniques occidentales, langues ine : gem : gmw
grk: Helleense talen Greek languages grecques, langues ine : grk
{hmx:} Hmong-Mientalen Hmong-Mien languages hmong-mien, langues hmx
hok: Hokantalen Hokan languages hoka, langues nai : hok
{hyx:} Armenische talen Armenian (family) arménien (famille) ine : hyx
iir: Indo-Iraanse talen Indo-Iranian languages indo-iraniennes, langues ine : iir
{ijo:} Ijotalen Ijo languages ijo, langues g nic : alv : ijo
inc: Indische talen Indic languages indo-aryennes, langues r ine : iir : inc
ine: Indo-Europese talen Indo-European languages indo-européennes, langues r ine
ira: Iraanse talen Iranian languages iraniennes, langues r ine : iir : ira
iro: Irokese talen Iroquoian languages iroquoises, langues g nai : iro
itc: Italische talen Italic languages italiques, langues ine : itc
jpx: Japanse talen Japanese (family) japonais (famille) jpx
{kar:} Karentalen Karen languages karen, langues g sit : tbq : kar
kdo: Kordofaanse talen Kordofanian languages kordofaniennes, langues nic : kdo
khi: Khoisantalen Khoisan languages khoïsan, langues r khi
{kro:} Krutalen Kru languages krou, langues g nic : alv : kro
map: Austronesische talen Austronesian languages austronésiennes, langues r map
mkh: Mon-Khmertalen Mon-Khmer languages môn-khmer, langues r aav : mkh
{mno:} Manobotalen Manobo languages manobo, langues g map : poz : pqw : phi : mno
{mun:} Mundatalen Munda languages mounda, langues g aav : mun
myn: Mayatalen Mayan languages maya, langues g cai : myn
{{nah:}} Nahuatltalen Nahuatl languages nahuatl, langues g nai : azc : nah
nai: Noord-Amerindische talen North American Indian languages nord-amérindiennes, langues r nai
ngf: Trans-Nieuw-Guineatalen Trans-New Guinea languages trans-nouvelle-guinée, langues paa : ngf
nic: Niger-Congotalen Niger-Kordofanian languages[1] nigéro-kordofaniennes, langues r nic
{nub:} Nubische talen Nubian languages nubiennes, langues g ssa : sdv : nub
omq: Oto-Mangueaanse talen Oto-Manguean languages otomangue, langues cai : omq
omv: Omotische talen Omotic languages omotiques, langues afa : omv
oto: Otomische talen Otomian languages otomi, langues g cai : omq : oto
paa: Papoeatalen Papuan languages papoues, langues r paa
{phi:} Filipijnse talen Philippine languages philippines, langues r map : poz : pqw : phi
plf: Centraal-Maleis-Polynesische talen Central Malayo-Polynesian languages malayo-polynésiennes centrales, langues map : poz : plf
poz: Maleis-Polynesische talen Malayo-Polynesian languages malayo-polynésiennes, langues map : poz
pqe: Oostelijke Maleis-Polynesische talen Eastern Malayo-Polynesian languages malayo-polynésiennes orientales, langues map : poz : pqe
pqw: Westelijke Maleis-Polynesische talen Western Malayo-Polynesian languages malayo-polynésiennes occidentales, langues map : poz : pqw
pra: Prakrittalen Prakrit languages prâkrit, langues g ine : iir : inc : pra
{qwe:} Quechuan (family) quechua (famille) sai : qwe
roa: Romaanse talen Romance languages romanes, langues r ine : itc : roa
sai: Zuid-Amerindische talen South American Indian languages sud-amérindiennes, langues r sai
sal: Salisjtalen Salishan languages salishennes, langues g nai : sal
{sdv:} Eastern Sudanic languages soudaniques orientales, langues ssa : sdv
sem: Semitische talen Semitic languages sémitiques, langues r afa : sem
{sgn:} sign languages langues des signes g sgn
{sio:} Siouan languages sioux, langues g nai : sio
sit: Sino-Tibetaanse talen Sino-Tibetan languages sino-tibétaines, langues r sit
sla: Slavische talen Slavic languages slaves, langues r ine : sla
smi: Samitalen Sami languages sames, langues r urj : fiu : smi
{son:} Songhai languages songhai, langues g ssa : son
sqj: Albaanse talen Albanian languages albanaises, langues ine : sqj
{ssa:} Nilo-Saharaanse talen Nilo-Saharan languages nilo-sahariennes, langues r ssa
syd: Samojeedse talen Samoyedic languages samoyèdes, langues urj : syd
tai: Taitalen Tai languages tai, langues r tai
tbq: Tibeto-Birmaanse talen Tibeto-Burman languages tibéto-birmanes, langues sit : tbq
trk: Turkse talen Turkic languages turques, langues tut : trk
{tup:} Tupitalen Tupi languages tupi, langues g sai : tup
tut: Altaïsche talen Altaic languages altaïques, langues r tut
tuw: Toengoezische talen Tungus languages toungouses, langues tut : tuw
urj: Oeralische talen Uralic languages ouraliennes, langues urj
wak: Wakashantalen Wakashan languages wakashanes, langues g nai : wak
{wen:} Sorbische talen Sorbian languages sorabes, langues g ine : sla : zlw : wen
xgn: Mongoolse talen Mongolian languages mongoles, langues tut : xgn
xnd: Na-Denétalen Na-Dene languages na-déné, langues nai : xnd
{ypk:} Yupik languages yupik, langues g esx : ypk
zhx: Chinese talen Chinese (family) chinois (famille) sit : zhx
zle: Oost-Slavische talen East Slavic languages slaves orientales, langues ine : sla : zle
zls: Zuid-Slavische talen South Slavic languages slaves méridionales, langues ine : sla : zls
zlw: West-Slavische talen West Slavic languages slaves occidentales, langues ine : sla : zlw
{znd:} Zandetalen Zande languages zandé, langues g nic : alv : znd

Verwijzingen

  1. Deze indeling wordt niet meer door Ethnologue gevolgd omdat de "Kordofaanse" talen geen eenheid vormen en deels binnen Niger-Conge vallen