Overleg WikiWoordenboek:Voorbeelden IPA-transcriptie

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 • Dit hele verhaal hoort volgens mij in de wiktionary-namespace. daar staat het.
 • Er moet denk ik een kolommetje ASCII-representatie en een mededeling dat niet alle tekens op alle PC's zichtbaar zijn (ik zie een heleboel rechthoekjes in de eerste kolom). sjabloon IPA zou dit moeten oplossen (vooral met MSIE6) --Alca Isilon 22 mei 2006 20:47 (CEST)
 • Er zou geen HTML-tabelsyntax meer gebruikt moeten worden. Wikify'd --Alca Isilon 22 mei 2006 20:47 (CEST)

Bemoeial 10 mei 2004 08:58 (UTC)

Ik heb het verplaatst en was tijdens het verplaatsen aan het denken: is het niet eigenlijk een pagina die thuishoort in een appendix?
Wat betreft het niet zichtbaar zijn. Ik kan die speciale karakters altijd zien met Mozilla zowel op Windows 2000, XP als op Linux. Sommige andere speciale unicodekarakters kan ik met Windows ook niet zien. Linux laat altijd alles zien, behalve extreem exotische zoals Mantsjoerijns, als ik het me goed herinner.
Vind je het erg om die tabel om te zetten? Misschien doe ik het wel eens, maar ik weet niet wanneer dat dan zal zijn. Het kan gewoon met copy/paste, maar ik ken die wiki syntax voor tabellen niet echt. Ik moet blijkbaar nog veel bijleren over die nieuwe mogelijkheden. Hij staat gewoon in html syntax omdat hij aan de Engelse kant ook zo staat. Polyglot 10 mei 2004 14:07 (UTC)
Ik heb wat wijzigingen aangebracht.
 • De Nederlandse h is meestal stemhebbend heb er dus ɦ van gemaakt.
 • De 'u' van put of hun is aan enig onderzoek onderworpen (zie kroeg) waaruit bleek dat ɵ een betere omschrijving was dan œ of zo.
 • Ik denk niet dat œ een goede omschrijving voor ui (behalve in het Haags misschien). Ui is een tweeklank. I denk dat het ʌy is maar ben niet zeker.
 • /ɣ/ en /x/ is een netelige kwestie omdat er voor veel sprekers /ɣ/ als /x/ uitgesproken wordt (zeker in Amsterdam). Ik en geen ander puur fonomisch contrast paar dan logen - loochen, heb dat maar gebruikt
In het Nederlands is het in het algemeen zo dat een 'ch' altijd stemloos, dus als x uitgesproken wordt. De 'g' is echter iets lastiger, als dit de laatste letter in een woord is dient deze stemloos uitgesproken te worden als x; volgen er nog klinkers dan moet deze stemhebbend uitgesproken worden als ɣ. Het kan zijn dat er uitzonderingen zijn op deze regel, ik weet er echter geen te bedenken. --Alca Isilon 22 mei 2006 21:09 (CEST)
 • Voor /r/ heeft Nederlands een paar opmerkelijke klinkers zoals /ɔː/ in door (vgl dor!) Hetzelfde geldt voor ee in keer Ik denk dat dat ɪː is maar ben niet zeker.
 • Wat ɪ betreft is de Nederlandse i in ik heel wat dichter bij de engelse i in city dan de i in het Duitse mit. De laatste is meer een superkorte i dan een ɪ denk ik.
 • Ik heb een probleem met /ʃ/ in meisje. Ik denk dat dat eerder een gepalataliseerde s is dan een alveopalataal (Eerder сь dan ш als je het met russisch vergelijkt). si lijkt me beter. Verkleinwoorden hebben dat bijna allemaal. Zoiets als 'beetje' is haast /becə/ zeker /betjə/. Beetje is wat anders dan beet je? Toch?
 • Ik meet niet Nederlands wel een ʊ heeft 'moet' is denk ik gewoon /mut/
 • Ik heb 'w' opgesplitst. Noordnederland heeft een labiodentaal /ʋ/ zoals duits. In Vlaanderen en Suriname is het een bilabiaal meer zoals engels.