Naar inhoud springen

WikiWoordenboek:Woord van de dag

Uit WikiWoordenboek

In de rubriek Woord van de dag wordt iedere dag een behoorlijk uitgewerkt Nederlands woord uit het WikiWoordenboek getoond. Gebruikers kunnen woorden kandidaat stellen.

De reden om een bepaald woord te kiezen kan zijn dat het om een bijzonder interessant woord gaat of dat het bijzonder goed is uitgewerkt. WikiWoordenboek ontwikkelt zich gestaag en dat maakt ook dat de eisen langzamerhand hoger worden. Hieronder staan de minimumeisen die vanaf 2019 voor selectie worden gebruikt. Woorden die eerder Woord van de Dag werden, voldeden hier niet altijd aan. Om "bijzonder goed uitgewerkt" te zijn, moet een lemma aanzienlijk meer bieden dan deze minimumeisen.

Minimumeisen[bewerken]

Titel
Het woord heeft de schrijfwijze volgens de officiële spelling.
Uitspraak
Er is een geluidsbestand.
Er is een weergave in IPA.
Afbreking
De afbreking staat zo op woordenlijst.org of is voldoet aan de afspraken.
Woordherkomst en -opbouw
Deze wordt beschreven, met bronvermelding uit WNT en/of Etymologiebank indien mogelijk.
De lopende tekst van de beschrijving gebruikt de schrijfwijze volgens de officiële spelling.
Woordsoort(en)
Ten minste alle woordsoorten die op woordenlijst.org voor dit woord staan aangegeven, worden beschreven
Bij werkwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden worden de flexie en eventueel woordgeslacht vermeld.
Omschrijving(en)
Er ontbreken geen betekenissen die in handwoordenboeken staan.
Contextlabels zijn toegevoegd, voor zover ze van toepassing zijn (dus niet altijd).
De omschrijving geeft een bondige verklaring van de betekenis in woorden die bekender zijn dan het te beschrijven woord en die geen letterlijke herhaling van delen van dat woord zijn.
Bij de omschrijving wordt minstens 1 voorbeeldzin of 1 vindplaats met bronvermelding gegeven (beide mag natuurlijk ook).
De tekst van de omschrijving volgt de schrijfwijze volgens de officiële spelling.
Gangbaarheid
Er wordt vermeld of het woord al dan niet op woordenlijst.org staat (eventuele gegevens uit het onderzoek van het CRR zijn al automatisch aanwezig).
Verwijzingen
Er is minstens 1 externe (dat wil zeggen: buiten Wikimedia) bron vermeld. Praktisch wil dit zeggen dat als een woord onder Woordherkomst en -opbouw niet in het WNT of de Etymologiebank is te vinden, er bij de omschrijving minstens 1 citaat wordt gegeven.
Vormgeving
Het lemma is ook op een mobieltje goed leesbaar.
Voldoet aan de conventies, waaronder het stramien.