WikiWoordenboek:OpenTaal

Uit WikiWoordenboek

OpenTaal.org is een niet aan Wikimedia gerelateerde webstek die zich in samenwerking met de Taalunie bezighoudt met het samenstellen van een onder GNU/FDL verspreide en zo compleet mogelijke lijst van juist gespelde Nederlandse woorden. Zij hebben voor hun werk het keurmerk van de Taalunie ontvangen. Hieronder is de lijst in wikiformaat weergegeven om zo de correctheid van de spelling te bevorderen.

De pagina's zijn beschermd tegen veranderingen om deze nuttige spellingstandaard niet te laten vertroebelen.

Waarschuwing: de lijsten zijn bijzonder lang. Vaak is het nuttig gebruik te maken van de zoekmogelijkheden van uw browser. Onder Windows is dit CTRL+F.

Als een letter/woord groen is, betekent dit dat alle woorden uit die categorie aangemaakt en gecontroleerd zijn.

Nederlandse woordenlijsten
a b1, b2 c d1, d2 e f g h i j k l m n o p q r s1, s2 t u v w x y z overig
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Overig