Naar inhoud springen

WikiWoordenboek:Galelarees

Uit WikiWoordenboek
Opmerkingen

In de huidige bijdragen wordt het werk van van Baarda gevolgd, inclusief de aanduidingen van de woordsoorten tussen haakjes achter het woord:

[De] eigenaardige onderscheidenheid van het Galelarees, moge rechtvaardigen de eeniszins eigenaardige inrichting der Woordenlijst. Ik bedoel de door mij gevolgde methode om achter al de woorden (voorn. ww, voegwoorden, voorzetsels, bijwoorden en tusschenwerpsels uitgezonderd), met een' partikel, tusschen haakjes, hunne soort aan te geven. Ik heb dat gedaan ten gemakke van den beoefenaar dezer taal en naar aanleiding van de verwarrende afwisseling van persoons- en objectsexponenten; waarvoor in de B.S. (en in de hiervoor staande "Aantekeningen" ) wel de regels worden aangegeven, maar waarop de uitzonderingen nog weder zoo vele zijn, dat, mij dacht (sic), een' speciale aanwijzing bij elk artikel het eenige middel was om alle onzekerheid op te heffen.

van Baarda