sedere/vervoeging

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De passieve vormen komen in werkelijkheid alleen in de derde persoon enkelvoud voor, de andere passieve vormen zijn theoretisch.

vervoeging van het Latijnse werkwoord sedēre
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego sedeō ego sedeor ego sedēbam ego sedēbar ego sedēbō ego sedēbor
sedēs sedēris sedēbās sedēbāris sedēbis sedēberis
is, ea, id sedet is, ea, id sedētur is, ea, id sedēbat is, ea, id sedēbātur is, ea, id sedēbit is, ea, id sedēbitur
nōs sedēmus nōs sedēmur nōs sedēbāmus nōs sedēbāmur nōs sedēbimus nōs sedēbimur
vōs sedētis vōs sedēminī vōs sedēbātis vōs sedēbāminī vōs sedēbitis vōs sedēbiminī
eī/iī, eae, ea sedent eī/iī, eae, ea sedentur eī/iī, eae, ea sedēbant eī/iī, eae, ea sedēbantur eī/iī, eae, ea sedēbunt eī/iī, eae, ea sedēbuntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego sēdī ego sessus, -a, -um sum ego sēderam ego sessus, -a, -um eram ego sēderō ego sessus, -a, -um erō
sēdistī sessus, -a, -um es sēderās sessus, -a, -um erās sēderis us, -a, -um eris
is, ea, id sēdit is, ea, id sessus, -a, -um est is, ea, id sēderat is, ea, id sessus, -a, -um erat is, ea, id sēderit is, ea, id sessus, -a, -um erit
nōs sēdimus nōs sessī, -ae, -a sumus nōs sēderāmus nōs sessī, -ae, -a erāmus nōs sēderimus nōs sessī, -ae, -a erimus
vōs sēdistis vōs sessī, -ae, -a estis vōs sēderātis vōs sessī, -ae, -a erātis vōs sēderitis vōs sessī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea sēdērunt eī/iī, eae, ea sessī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea sēderant eī/iī, eae, ea sessī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea sēderint eī/iī, eae, ea sessī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego sedeam ego sedear ego sedērem ego sedērer
sedeās sedeāris sedērēs sedērēris
is, ea, id sedeat is, ea, id sedeātur is, ea, id sedēret is, ea, id sedērētur
nōs sedeāmus nōs sedeāmur nōs sedērēmus nōs sedērēmur
vōs sedeātis vōs sedeāminī vōs sedērētis vōs sedērēminī
eī/iī, eae, ea sedeant eī/iī, eae, ea sedeantur eī/iī, eae, ea sedērent eī/iī, eae, ea sedērentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego sēderim ego sessus, -a, -um sim ego sēdissem ego sessus, -a, -um essem
sēderīs sessus, -a, -um sīs sēdissēs sessus, -a, -um essēs
is, ea, id sēderit is, ea, id sessus, -a, -um sit is, ea, id sēdisset is, ea, id sessus, -a, -um esset
nōs sēderīmus nōs sessī, -ae, -a sīmus nōs sēdissēmus nōs sessī, -ae, -a essēmus
vōs sēderītis vōs sessī, -ae, -a sītis vōs sēdissētis vōs sessī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea sēderint eī/iī, eae, ea sessī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea sēdissent eī/iī, eae, ea sessī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. sedē 2e pers. enk. sedēre 2e pers. enk. sedētō 2e pers. enk. sedētor
3e pers. enk. sedētō 3e pers. enk. sedētor
2e pers. mv. sedēte 2e pers. mv. sedēmini 2e pers. mv. sedētōte
3e pers. mv. sedentō 3e pers. mv. sedentor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
sedēre sedērī sēdisse sessum, -am, -um esse sessūrum, -am, -um esse sessum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
sedēns, -ntis sessus, -a, -um sessūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
sedēndum, -a sedēndus, -a, -um sessum, sessū