laudare/vervoeging

Uit WikiWoordenboek
vervoeging van het Latijnse werkwoord laudāre
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego laudō ego laudor ego laudābam ego laudābar ego laudābō ego laudābor
laudās laudāris laudābās laudābāris laudābis laudāberis
is, ea, id laudat is, ea, id laudātur is, ea, id laudābat is, ea, id laudābātur is, ea, id laudābit is, ea, id laudābitur
nōs laudāmus nōs laudāmur nōs laudābāmus nōs laudābāmur nōs laudābimus nōs laudābimur
vōs laudātis vōs laudāminī vōs laudābātis vōs laudābāminī vōs laudābitis vōs laudābiminī
eī/iī, eae, ea laudant eī/iī, eae, ea laudantur eī/iī, eae, ea laudābant eī/iī, eae, ea laudābantur eī/iī, eae, ea laudābunt eī/iī, eae, ea laudābuntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego laudāvī ego laudātus, -a, -um sum ego laudāveram ego laudātus, -a, -um eram ego laudāverō ego laudātus, -a, -um erō
laudāvistī laudātus, -a, -um es laudāverās laudātus, -a, -um erās laudāveris us, -a, -um eris
is, ea, id laudāvit is, ea, id laudātus, -a, -um est is, ea, id laudāverat is, ea, id laudātus, -a, -um erat is, ea, id laudāverit is, ea, id laudātus, -a, -um erit
nōs laudāvimus nōs laudātī, -ae, -a sumus nōs laudāverāmus nōs laudātī, -ae, -a erāmus nōs laudāverimus nōs laudātī, -ae, -a erimus
vōs laudāvistis vōs laudātī, -ae, -a estis vōs laudāverātis vōs laudātī, -ae, -a erātis vōs laudāveritis vōs laudātī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea laudāvērunt eī/iī, eae, ea laudātī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea laudāverant eī/iī, eae, ea laudātī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea laudāverint eī/iī, eae, ea laudātī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego laudem ego lauder ego laudārem ego laudārer
laudēs laudēris laudārēs laudārēris
is, ea, id laudet is, ea, id laudētur is, ea, id laudāret is, ea, id laudārētur
nōs laudēmus nōs laudēmur nōs laudārēmus nōs laudārēmur
vōs laudētis vōs laudēminī vōs laudārētis vōs laudārēminī
eī/iī, eae, ea laudent eī/iī, eae, ea laudentur eī/iī, eae, ea laudārent eī/iī, eae, ea laudārentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego laudāverim ego laudātus, -a, -um sim ego laudāvissem ego laudātus, -a, -um essem
laudāverīs laudātus, -a, -um sīs laudāvissēs laudātus, -a, -um essēs
is, ea, id laudāverit is, ea, id laudātus, -a, -um sit is, ea, id laudāvisset is, ea, id laudātus, -a, -um esset
nōs laudāverīmus nōs laudātī, -ae, -a sīmus nōs laudāvissēmus nōs laudātī, -ae, -a essēmus
vōs laudāverītis vōs laudātī, -ae, -a sītis vōs laudāvissētis vōs laudātī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea laudāverint eī/iī, eae, ea laudātī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea laudāvissent eī/iī, eae, ea laudātī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. laudā 2e pers. enk. laudāre 2e pers. enk. laudātō 2e pers. enk. laudātor
3e pers. enk. laudātō 3e pers. enk. laudātor
2e pers. mv. laudāte 2e pers. mv. laudāmini 2e pers. mv. laudātōte
3e pers. mv. laudantō 3e pers. mv. laudantor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
laudāre laudārī laudāvisse laudātum, -am, -um esse laudātūrum, -am, -um esse laudātum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
laudāns, -ntis laudātus, -a, -um laudātūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
laudāndum, -a laudāndus, -a, -um laudātum, laudātū