lapsare/vervoeging

Uit WikiWoordenboek
vervoeging van het Latijnse werkwoord lapsāre
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego lapsō ego lapsor ego lapsābam ego lapsābar ego lapsābō ego lapsābor
lapsās lapsāris lapsābās lapsābāris lapsābis lapsāberis
is, ea, id lapsat is, ea, id lapsātur is, ea, id lapsābat is, ea, id lapsābātur is, ea, id lapsābit is, ea, id lapsābitur
nōs lapsāmus nōs lapsāmur nōs lapsābāmus nōs lapsābāmur nōs lapsābimus nōs lapsābimur
vōs lapsātis vōs lapsāminī vōs lapsābātis vōs lapsābāminī vōs lapsābitis vōs lapsābiminī
eī/iī, eae, ea lapsant eī/iī, eae, ea lapsantur eī/iī, eae, ea lapsābant eī/iī, eae, ea lapsābantur eī/iī, eae, ea lapsābunt eī/iī, eae, ea lapsābuntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego lapsāvī ego lapsātus, -a, -um sum ego lapsāveram ego lapsātus, -a, -um eram ego lapsāverō ego lapsātus, -a, -um erō
lapsāvistī lapsātus, -a, -um es lapsāverās lapsātus, -a, -um erās lapsāveris us, -a, -um eris
is, ea, id lapsāvit is, ea, id lapsātus, -a, -um est is, ea, id lapsāverat is, ea, id lapsātus, -a, -um erat is, ea, id lapsāverit is, ea, id lapsātus, -a, -um erit
nōs lapsāvimus nōs lapsātī, -ae, -a sumus nōs lapsāverāmus nōs lapsātī, -ae, -a erāmus nōs lapsāverimus nōs lapsātī, -ae, -a erimus
vōs lapsāvistis vōs lapsātī, -ae, -a estis vōs lapsāverātis vōs lapsātī, -ae, -a erātis vōs lapsāveritis vōs lapsātī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea lapsāvērunt eī/iī, eae, ea lapsātī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea lapsāverant eī/iī, eae, ea lapsātī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea lapsāverint eī/iī, eae, ea lapsātī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego lapsem ego lapser ego lapsārem ego lapsārer
lapsēs lapsēris lapsārēs lapsārēris
is, ea, id lapset is, ea, id lapsētur is, ea, id lapsāret is, ea, id lapsārētur
nōs lapsēmus nōs lapsēmur nōs lapsārēmus nōs lapsārēmur
vōs lapsētis vōs lapsēminī vōs lapsārētis vōs lapsārēminī
eī/iī, eae, ea lapsent eī/iī, eae, ea lapsentur eī/iī, eae, ea lapsārent eī/iī, eae, ea lapsārentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego lapsāverim ego lapsātus, -a, -um sim ego lapsāvissem ego lapsātus, -a, -um essem
lapsāverīs lapsātus, -a, -um sīs lapsāvissēs lapsātus, -a, -um essēs
is, ea, id lapsāverit is, ea, id lapsātus, -a, -um sit is, ea, id lapsāvisset is, ea, id lapsātus, -a, -um esset
nōs lapsāverīmus nōs lapsātī, -ae, -a sīmus nōs lapsāvissēmus nōs lapsātī, -ae, -a essēmus
vōs lapsāverītis vōs lapsātī, -ae, -a sītis vōs lapsāvissētis vōs lapsātī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea lapsāverint eī/iī, eae, ea lapsātī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea lapsāvissent eī/iī, eae, ea lapsātī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. lapsā 2e pers. enk. lapsāre 2e pers. enk. lapsātō 2e pers. enk. lapsātor
3e pers. enk. lapsātō 3e pers. enk. lapsātor
2e pers. mv. lapsāte 2e pers. mv. lapsāmini 2e pers. mv. lapsātōte
3e pers. mv. lapsantō 3e pers. mv. lapsantor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
lapsāre lapsārī lapsāvisse lapsātum, -am, -um esse lapsātūrum, -am, -um esse lapsātum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
lapsāns, -ntis lapsātus, -a, -um lapsātūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
lapsāndum, -a lapsāndus, -a, -um lapsātum, lapsātū