delere/vervoeging

Uit WikiWoordenboek
vervoeging van het Latijnse werkwoord dēlēre
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego dēleō ego dēleor ego dēlēbam ego dēlēbar ego dēlēbō ego dēlēbor
dēlēs dēlēris dēlēbās dēlēbāris dēlēbis dēlēberis
is, ea, id dēlet is, ea, id dēlētur is, ea, id dēlēbat is, ea, id dēlēbātur is, ea, id dēlēbit is, ea, id dēlēbitur
nōs dēlēmus nōs dēlēmur nōs dēlēbāmus nōs dēlēbāmur nōs dēlēbimus nōs dēlēbimur
vōs dēlētis vōs dēlēminī vōs dēlēbātis vōs dēlēbāminī vōs dēlēbitis vōs dēlēbiminī
eī/iī, eae, ea dēlent eī/iī, eae, ea dēlentur eī/iī, eae, ea dēlēbant eī/iī, eae, ea dēlēbantur eī/iī, eae, ea dēlēbunt eī/iī, eae, ea dēlēbuntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego dēlēvī ego dēlētus, -a, -um sum ego dēlēveram ego dēlētus, -a, -um eram ego dēlēverō ego dēlētus, -a, -um erō
dēlēvistī dēlētus, -a, -um es dēlēverās dēlētus, -a, -um erās dēlēveris us, -a, -um eris
is, ea, id dēlēvit is, ea, id dēlētus, -a, -um est is, ea, id dēlēverat is, ea, id dēlētus, -a, -um erat is, ea, id dēlēverit is, ea, id dēlētus, -a, -um erit
nōs dēlēvimus nōs dēlētī, -ae, -a sumus nōs dēlēverāmus nōs dēlētī, -ae, -a erāmus nōs dēlēverimus nōs dēlētī, -ae, -a erimus
vōs dēlēvistis vōs dēlētī, -ae, -a estis vōs dēlēverātis vōs dēlētī, -ae, -a erātis vōs dēlēveritis vōs dēlētī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea dēlēvērunt eī/iī, eae, ea dēlētī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea dēlēverant eī/iī, eae, ea dēlētī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea dēlēverint eī/iī, eae, ea dēlētī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego dēleam ego dēlear ego dēlērem ego dēlērer
dēleās dēleāris dēlērēs dēlērēris
is, ea, id dēleat is, ea, id dēleātur is, ea, id dēlēret is, ea, id dēlērētur
nōs dēleāmus nōs dēleāmur nōs dēlērēmus nōs dēlērēmur
vōs dēleātis vōs dēleāminī vōs dēlērētis vōs dēlērēminī
eī/iī, eae, ea dēleant eī/iī, eae, ea dēleantur eī/iī, eae, ea dēlērent eī/iī, eae, ea dēlērentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego dēlēverim ego dēlētus, -a, -um sim ego dēlēvissem ego dēlētus, -a, -um essem
dēlēverīs dēlētus, -a, -um sīs dēlēvissēs dēlētus, -a, -um essēs
is, ea, id dēlēverit is, ea, id dēlētus, -a, -um sit is, ea, id dēlēvisset is, ea, id dēlētus, -a, -um esset
nōs dēlēverīmus nōs dēlētī, -ae, -a sīmus nōs dēlēvissēmus nōs dēlētī, -ae, -a essēmus
vōs dēlēverītis vōs dēlētī, -ae, -a sītis vōs dēlēvissētis vōs dēlētī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea dēlēverint eī/iī, eae, ea dēlētī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea dēlēvissent eī/iī, eae, ea dēlētī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. dēlē 2e pers. enk. dēlēre 2e pers. enk. dēlētō 2e pers. enk. dēlētor
3e pers. enk. dēlētō 3e pers. enk. dēlētor
2e pers. mv. dēlēte 2e pers. mv. dēlēmini 2e pers. mv. dēlētōte
3e pers. mv. dēlentō 3e pers. mv. dēlentor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
dēlēre dēlērī dēlēvisse dēlētum, -am, -um esse dēlētūrum, -am, -um esse dēlētum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
dēlēns, -ntis dēlētus, -a, -um dēlētūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
dēlēndum, -a dēlēndus, -a, -um dēlētum, dēlētū