admovere/vervoeging

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
vervoeging van het Latijnse werkwoord ădmŏvēre
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego ădmŏveō ego ădmŏveor ego ădmŏvēbam ego ădmŏvēbar ego ădmŏvēbō ego ădmŏvēbor
ădmŏvēs ădmŏvēris ădmŏvēbās ădmŏvēbāris ădmŏvēbis ădmŏvēberis
is, ea, id ădmŏvet is, ea, id ădmŏvētur is, ea, id ădmŏvēbat is, ea, id ădmŏvēbātur is, ea, id ădmŏvēbit is, ea, id ădmŏvēbitur
nōs ădmŏvēmus nōs ădmŏvēmur nōs ădmŏvēbāmus nōs ădmŏvēbāmur nōs ădmŏvēbimus nōs ădmŏvēbimur
vōs ădmŏvētis vōs ădmŏvēminī vōs ădmŏvēbātis vōs ădmŏvēbāminī vōs ădmŏvēbitis vōs ădmŏvēbiminī
eī/iī, eae, ea ădmŏvent eī/iī, eae, ea ădmŏventur eī/iī, eae, ea ădmŏvēbant eī/iī, eae, ea ădmŏvēbantur eī/iī, eae, ea ădmŏvēbunt eī/iī, eae, ea ădmŏvēbuntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego ădmōvī ego ădmōtus, -a, -um sum ego ădmōveram ego ădmōtus, -a, -um eram ego ădmōverō ego ădmōtus, -a, -um erō
ădmōvistī ădmōtus, -a, -um es ădmōverās ădmōtus, -a, -um erās ădmōveris us, -a, -um eris
is, ea, id ădmōvit is, ea, id ădmōtus, -a, -um est is, ea, id ădmōverat is, ea, id ădmōtus, -a, -um erat is, ea, id ădmōverit is, ea, id ădmōtus, -a, -um erit
nōs ădmōvimus nōs ădmōtī, -ae, -a sumus nōs ădmōverāmus nōs ădmōtī, -ae, -a erāmus nōs ădmōverimus nōs ădmōtī, -ae, -a erimus
vōs ădmōvistis vōs ădmōtī, -ae, -a estis vōs ădmōverātis vōs ădmōtī, -ae, -a erātis vōs ădmōveritis vōs ădmōtī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea ădmōvērunt eī/iī, eae, ea ădmōtī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea ădmōverant eī/iī, eae, ea ădmōtī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea ădmōverint eī/iī, eae, ea ădmōtī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego ădmŏveam ego ădmŏvear ego ădmŏvērem ego ădmŏvērer
ădmŏveās ădmŏveāris ădmŏvērēs ădmŏvērēris
is, ea, id ădmŏveat is, ea, id ădmŏveātur is, ea, id ădmŏvēret is, ea, id ădmŏvērētur
nōs ădmŏveāmus nōs ădmŏveāmur nōs ădmŏvērēmus nōs ădmŏvērēmur
vōs ădmŏveātis vōs ădmŏveāminī vōs ădmŏvērētis vōs ădmŏvērēminī
eī/iī, eae, ea ădmŏveant eī/iī, eae, ea ădmŏveantur eī/iī, eae, ea ădmŏvērent eī/iī, eae, ea ădmŏvērentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego ădmōverim ego ădmōtus, -a, -um sim ego ădmōvissem ego ădmōtus, -a, -um essem
ădmōverīs ădmōtus, -a, -um sīs ădmōvissēs ădmōtus, -a, -um essēs
is, ea, id ădmōverit is, ea, id ădmōtus, -a, -um sit is, ea, id ădmōvisset is, ea, id ădmōtus, -a, -um esset
nōs ădmōverīmus nōs ădmōtī, -ae, -a sīmus nōs ădmōvissēmus nōs ădmōtī, -ae, -a essēmus
vōs ădmōverītis vōs ădmōtī, -ae, -a sītis vōs ădmōvissētis vōs ădmōtī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea ădmōverint eī/iī, eae, ea ădmōtī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea ădmōvissent eī/iī, eae, ea ădmōtī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. ădmŏvē 2e pers. enk. ădmŏvēre 2e pers. enk. ădmŏvētō 2e pers. enk. ădmŏvētor
3e pers. enk. ădmŏvētō 3e pers. enk. ădmŏvētor
2e pers. mv. ădmŏvēte 2e pers. mv. ădmŏvēmini 2e pers. mv. ădmŏvētōte
3e pers. mv. ădmŏventō 3e pers. mv. ădmŏventor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
ădmŏvēre ădmŏvērī ădmōvisse ădmōtum, -am, -um esse ădmōtūrum, -am, -um esse ădmōtum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
ădmŏvēns, -ntis ădmōtus, -a, -um ădmōtūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
ădmŏvēndum, -a ădmŏvēndus, -a, -um ădmōtum, ădmōtū