admonere/vervoeging

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
vervoeging van het Latijnse werkwoord ădmŏnēre
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego ădmŏneō ego ădmŏneor ego ădmŏnēbam ego ădmŏnēbar ego ădmŏnēbō ego ădmŏnēbor
ădmŏnēs ădmŏnēris ădmŏnēbās ădmŏnēbāris ădmŏnēbis ădmŏnēberis
is, ea, id ădmŏnet is, ea, id ădmŏnētur is, ea, id ădmŏnēbat is, ea, id ădmŏnēbātur is, ea, id ădmŏnēbit is, ea, id ădmŏnēbitur
nōs ădmŏnēmus nōs ădmŏnēmur nōs ădmŏnēbāmus nōs ădmŏnēbāmur nōs ădmŏnēbimus nōs ădmŏnēbimur
vōs ădmŏnētis vōs ădmŏnēminī vōs ădmŏnēbātis vōs ădmŏnēbāminī vōs ădmŏnēbitis vōs ădmŏnēbiminī
eī/iī, eae, ea ădmŏnent eī/iī, eae, ea ădmŏnentur eī/iī, eae, ea ădmŏnēbant eī/iī, eae, ea ădmŏnēbantur eī/iī, eae, ea ădmŏnēbunt eī/iī, eae, ea ădmŏnēbuntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego ădmŏnŭī ego ădmŏnĭtus, -a, -um sum ego ădmŏnŭeram ego ădmŏnĭtus, -a, -um eram ego ădmŏnŭerō ego ădmŏnĭtus, -a, -um erō
ădmŏnŭistī ădmŏnĭtus, -a, -um es ădmŏnŭerās ădmŏnĭtus, -a, -um erās ădmŏnŭeris us, -a, -um eris
is, ea, id ădmŏnŭit is, ea, id ădmŏnĭtus, -a, -um est is, ea, id ădmŏnŭerat is, ea, id ădmŏnĭtus, -a, -um erat is, ea, id ădmŏnŭerit is, ea, id ădmŏnĭtus, -a, -um erit
nōs ădmŏnŭimus nōs ădmŏnĭtī, -ae, -a sumus nōs ădmŏnŭerāmus nōs ădmŏnĭtī, -ae, -a erāmus nōs ădmŏnŭerimus nōs ădmŏnĭtī, -ae, -a erimus
vōs ădmŏnŭistis vōs ădmŏnĭtī, -ae, -a estis vōs ădmŏnŭerātis vōs ădmŏnĭtī, -ae, -a erātis vōs ădmŏnŭeritis vōs ădmŏnĭtī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea ădmŏnŭērunt eī/iī, eae, ea ădmŏnĭtī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea ădmŏnŭerant eī/iī, eae, ea ădmŏnĭtī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea ădmŏnŭerint eī/iī, eae, ea ădmŏnĭtī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego ădmŏneam ego ădmŏnear ego ădmŏnērem ego ădmŏnērer
ădmŏneās ădmŏneāris ădmŏnērēs ădmŏnērēris
is, ea, id ădmŏneat is, ea, id ădmŏneātur is, ea, id ădmŏnēret is, ea, id ădmŏnērētur
nōs ădmŏneāmus nōs ădmŏneāmur nōs ădmŏnērēmus nōs ădmŏnērēmur
vōs ădmŏneātis vōs ădmŏneāminī vōs ădmŏnērētis vōs ădmŏnērēminī
eī/iī, eae, ea ădmŏneant eī/iī, eae, ea ădmŏneantur eī/iī, eae, ea ădmŏnērent eī/iī, eae, ea ădmŏnērentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego ădmŏnŭerim ego ădmŏnĭtus, -a, -um sim ego ădmŏnŭissem ego ădmŏnĭtus, -a, -um essem
ădmŏnŭerīs ădmŏnĭtus, -a, -um sīs ădmŏnŭissēs ădmŏnĭtus, -a, -um essēs
is, ea, id ădmŏnŭerit is, ea, id ădmŏnĭtus, -a, -um sit is, ea, id ădmŏnŭisset is, ea, id ădmŏnĭtus, -a, -um esset
nōs ădmŏnŭerīmus nōs ădmŏnĭtī, -ae, -a sīmus nōs ădmŏnŭissēmus nōs ădmŏnĭtī, -ae, -a essēmus
vōs ădmŏnŭerītis vōs ădmŏnĭtī, -ae, -a sītis vōs ădmŏnŭissētis vōs ădmŏnĭtī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea ădmŏnŭerint eī/iī, eae, ea ădmŏnĭtī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea ădmŏnŭissent eī/iī, eae, ea ădmŏnĭtī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. ădmŏnē 2e pers. enk. ădmŏnēre 2e pers. enk. ădmŏnētō 2e pers. enk. ădmŏnētor
3e pers. enk. ădmŏnētō 3e pers. enk. ădmŏnētor
2e pers. mv. ădmŏnēte 2e pers. mv. ădmŏnēmini 2e pers. mv. ădmŏnētōte
3e pers. mv. ădmŏnentō 3e pers. mv. ădmŏnentor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
ădmŏnēre ădmŏnērī ădmŏnŭisse ădmŏnĭtum, -am, -um esse ădmŏnĭtūrum, -am, -um esse ădmŏnĭtum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
ădmŏnēns, -ntis ădmŏnĭtus, -a, -um ădmŏnĭtūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
ădmŏnēndum, -a ădmŏnēndus, -a, -um ădmŏnĭtum, ădmŏnĭtū