WikiWoordenboek:Verzoeken/Te verwijderen pagina's/2018

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Archief eerder afgehandeld: 20172018201920202021Recent afgehandeld

grayline.PNG
 • mh 17 Er was geen tekst, maar dit is meer iets voor Wikipedia: MH17 op Wikipedia --MarcoSwart (overleg) 16 jan 2018 20:43 (CET)Reageren[reageer]
  Ja, mee eens. Dit is een woordenboek, geen encyclopedie. -- Curious (overleg) 16 jan 2018 21:55 (CET)Reageren[reageer]
 • beneed Zowel Het Groene Boekje, de dikke Van Dale 15e druk, het WNT en Onze Taal zijn het erover eens dat 'benijden' een zwak werkwoord is. Ook in de vrij uitvoerige inventarisatie van (deels) sterke werkwoorden in de Algemene Nederlandse Spraakkunst komt 'benijden' niet voor. Zolang wij geen nog overtuigender onderbouwing van het tegendeel kunnen aangeven, lijkt het mij beter de 'beneed' als een taalfout te beschouwen. Met een vergelijkbare overweging heb ik een aanvulling op beneden vooralsnog ongedaan gemaakt. --MarcoSwart (overleg) 28 jan 2018 21:25 (CET)Reageren[reageer]
  Het hoofdlemma benijden noemt wel een 18e-eeuws woordenboek dat deze vorm heeft opgenomen. Maar idd. dat is natuurlijk geen recente bron. En toch is de vorm beneed (in geschreven Nederlands) niet geheel ongebruikelijk, zoek maar bijv. op Google; je vindt zelfs teksten van de laatste paar jaar. Ik vind het overigens wat inconsequent dat Onze Taal en Van Dale een vorm als woof dan weer wel als mogelijkheid noemen (ik vind zelf woof nog eerder potsierlijk en gekunsteld aandoen). Hoe doen we het nu eigenlijk: als een vorm niet helemaal ongebruikelijk is en duidelijk ook geen nieuwvorming, zoals in dit geval, mag Wikiwoordenboek er dan nooit melding van maken als er geen enkel recent woordenboek is dat die vorm noemt? (Even geheel los van de vraag wat precies allemaal "recent" is). De Wikischim (overleg) 28 jan 2018 22:27 (CET)Reageren[reageer]
  gebruiker:Jcwf, jij voegde de betreffende informatie in 2012 als eerste toe; heb je misschien ook een reactie hierbij? De Wikischim (overleg) 28 jan 2018 22:49 (CET)Reageren[reageer]
  Tja, stel je voor dat er zo maar een zwak werkwoord sterk zou worden... Misschien zijn die sterke werkwoorden toch niet zo "onregelmatig" en op sterven na dood, zoals de ANS ze wil hebben! Dat is natuurlijk ganselijk fout en dat moet onmidddelllijk verbied worden! Iedereen weet toch dat het "gestofzuigd en gekoffiedrinkt" moet wezen![1] Dat is zo besloten omdat het zo is en is zo omdat het zo besloten is! Want dat hebben de taaldwingelanden van het onderwijs en de zgn. neerlandistiek immers zo besluited. Want Nederlands, dat moet duidelijk geïmproofd worden! [2] Maar dit is mogelijk niet de reactie die je wou[3]? Jcwf (overleg) 28 jan 2018 23:31 (CET)Reageren[reageer]
  We kunnen natuurlijk ook het omgekeerde proberen, bijvoorbeeld: Ik heb in deze zin een zwak werkwoord sterk gemoken. OK, alle gekheid nu even op een stokje: ik vind eigenlijk dat het op een eigen pagina beschrijven van een vorm als beneed hier best verdedigbaar is als er voldoende bronnen zijn die onderbouwen dat de vorm echt bestaat/bestond en bovendien ooit al eens lexicografisch is beschreven. Aan al deze voorwaarden is in dit geval voldaan, wat alle moderne woordenboeken in dit geval ook vinden. De Wikischim (overleg) 29 jan 2018 00:16 (CET)Reageren[reageer]
  Het beschrijven van dit soort vormen op het lemma zelf (zoals bijvoorbeeld op 'benijden' al was gedaan) lijkt me de meest passende oplossing. Het past binnen de bestaande afspraken en mensen die onze categorieën gebruiken om woordenlijstjes te maken kunnen ervan blijven uitgaan dat die standaardtaal bevatten. --MarcoSwart (overleg) 29 jan 2018 12:02 (CET)Reageren[reageer]
  Uitgevoerd met uitbreiding van de tekst op het hoofdlemma. --MarcoSwart (overleg) 24 feb 2018 15:16 (CET)Reageren[reageer]
 1. O, mea culpa, dat moet naturlijk "zijn" zijn.
 2. O, dat moet natuurlijk geïmproved zijn.
 3. ik bedoel wilde, natuurlijk
 • jakkerzorg - Woord dat nog maar net bestaat. Misschien kan het hier alsnog worden opgenomen als het over een paar jaar nog steeds gangbaar is en andere woordenboeken er melding van maken. Op Wikipedia is dit ook aangemaakt en meteen verwijderd. De Wikischim (overleg) 10 feb 2018 09:41 (CET)Reageren[reageer]
  Eens met het voorstel, op basis van de iets preciezere criteria waar we in een discussie een paar jaar terug op zijn uitgekomen: het staat niet in de woordenlijst of een betrouwbaar woordenboek en er zijn niet drie onderling onafhankelijke vindplaatsen in publicaties in verzorgd Nederlands (laat staan met 10 jaar tijdsverschil). In dit geval voeren alle vindplaatsen terug op hetzelfde citaat in Trouw. --MarcoSwart (overleg) 10 feb 2018 13:17 (CET)Reageren[reageer]
  Ik heb de aanmaker gevraagd of er meer vindplaatsen zijn en zo ja, ons die de komende week door te geven. Mochten die er niet zijn, stel ik voor de pagina het volgend weekend verwijderen. --MarcoSwart (overleg) 10 feb 2018 14:11 (CET)Reageren[reageer]
 • Sjabloon:regionaal. Dit is een uiterst ongewenst, want discriminerend sjabloon. Mensen die zich schuldig maken aan het willen onderdrukken van Vlaamse of Surinaamse woorden -hoe gewend zij ook zijn aan dat soort wangedrag- horen hier niet thuis. [1] 5 feb 2018 20:00 (CET) De voorgaande werd toegevoegd door Jcwf
  Hoewel ik het niet zo fel zou verwoorden, ben ik het in de kern wel eens met het voorgaande standpunt. Nogal wat zogenaamd 'regionale' woorden zijn historisch gezien gewoon Nederlandse woorden die in de Randstad in onbruik zijn geraakt. Het is een beetje ironisch als in de tijd dat Van Dale bezig is zijn objectiviteit op dit punt te verbeteren, WikiWoordenboek die juist zou gaan verslechteren. --MarcoSwart (overleg) 5 feb 2018 23:55 (CET)Reageren[reageer]
  Hadden we dit sjabloon nog? :) Ik dacht dat we na discussie in De Kroeg hadden besloten tot het afschaffen van labels voor regio's/dialecten. Een gebruiker die zo'n regiosjabloon in een lemma zet hoeft overigens niet per se kwade bedoelingen te hebben: hij/zij kan de intentie hebben om de lezer te informeren, en zich niet bewust zijn van zijn/haar Nederland-centrische zienswijze. Een uitleg van onze kant zou in zo'n geval op zijn plaats zijn. -- Curious (overleg) 6 feb 2018 22:32 (CET)Reageren[reageer]
 1. Artikel 1 van de Nederlandse grondwet.
 • семисотпятидесятипятиугольник Na een hele reeks aanvullingen van specifieke meetkundige begrippen in het Russisch krijg ik (ook op Google) de indruk dat dit geen bestaand begrip is. De correcte vertaling zou volgens mij trouwens zevenhonderdvijfenvijftighoek zijn. --MarcoSwart (overleg) 25 feb 2018 11:46 (CET)Reageren[reageer]
  Symbol support vote.svg Voor verwijderen. Het lijkt me een interessant protologisme, maar we doen niet aan protologismes. Volgens de Engelsen is het een cirkel, maar dat lijkt me wiskundig niet helemaal juist. Jcwf (overleg) 8 mrt 2018 03:14 (CET)Reageren[reageer]
 • 21-Eck lijkt mij ook een protologisme, want ik kan geen Duitse publicaties vinden waar dit woord in voorkomt.--MarcoSwart (overleg) 14 mrt 2018 15:03 (CET)Reageren[reageer]
 • magneetviste en magneetgevist zijn onderling tegenstrijdige vormen die geen van beide te attesteren zijn. Er bestaan wel meer onvolledige werkwoorden en het lijkt me onzorgvuldig als wij die op eigen houtje van een vervoeging gaan voorzien. Voorlopig heb ik magneetvissen als onvolledig werkwoord beschreven en stel ik voor de vervoegingen te verwijderen. Als deze in de toekomst gangbaar zouden worden (wat ik voor 'magneetgevist' zeker niet verwacht) kunnen we ze tegen die tijd met bronvermelding toevoegen. --MarcoSwart (overleg) 15 mrt 2018 16:01 (CET)Reageren[reageer]
  • Symbol oppose vote.svg Tegen verwijderen - ik ben deze vervoegingen ooit eens tegengekomen in een televisieprogramma waarin dit aan bod kwam. Dus nee, dit is niet op eigen houtje van "vervoeging" voorzien. Als ik trouwens "magneetgevist" zo zie vermoed ik eigenlijk dat het eerder "gemagneetvist" moet zijn. Verder denk ik dat het woord "gangbaar" onterecht gebruikt wordt. Gangbaar zijn de eerste 50.000 woorden in het Nederlands, daarna wordt het al gauw onderdeel van een specialisme. WikiWoordenboek is niet alleen bestemd voor woorden die de meeste mensen kennen, maar ook voor woorden uit meer gespecialiseerde onderwerpgebieden. Romaine (overleg) 17 mrt 2018 16:25 (CET)Reageren[reageer]
Als het probleem in de woordkeus ligt, maak er dan maar 'gebruikelijk' van. Ik zie geen probleem in het opnemen van de gespecialiseerde taal van bijvoorbeeld magneetvissers. Het gaat om iets anders. Het Nederlands kent gewoon een categorie werkwoorden waarvan het gebruikelijk is ze niet te verbuigen. Als iemand zegt dat hij heeft 'gebedplast' of 'bedgeplast' begrijpen we hem best en het zal vast ook wel eens op tv te horen zijn geweest. Maar goed Nederlands is in dat geval dat je 'in bed hebt geplast' en zowel de Woordenlijst, Van Dale als WikiWoordenboek vermelden bij bedplassen geen voltooid deelwoord. Dat is niet per se een oordeel voor de eeuwigheid, want dit is typisch een punt waar het spraakgebruik zich kan ontwikkelen. Ik probeer daarom telkens feitelijk na te gaan of de verbogen vormen geattesteerd kunnen worden en WikiWoordenboek daarmee in overeenstemming te houden. Maar juist omdat we daarin wat actiever zijn dan de Taalunie of Van Dale hoort er een steviger onderbouwing bij dan dat het ooit op tv te horen is geweest. --MarcoSwart (overleg) 17 mrt 2018 19:02 (CET)Reageren[reageer]
 • Godin. Dit zou de naam van het opperwezen in een feministisch-monotheïstische religie kunnen zijn, maar bij gebrek daaraan is het een doublure van godin met een onterechte hoofdletter. FNAS (overleg) 13 apr 2018 12:00 (CEST)Reageren[reageer]
  Het leek mij een betere oplossing om dit lemma aan de geuite kritiek aan te passen. Gebruik als benaming laat zich gemakkelijk attesteren. Met deze aanpassing hoort het lemma volgens mij te blijven bestaan. --MarcoSwart (overleg) 14 apr 2018 00:44 (CEST)Reageren[reageer]
 • snelveegborstel is niet onafhankelijk gebruikt in drie publicaties in verzorgd Nederlands; zoals de huidige tekst ook al min of meer suggereert is het eerder een protologisme. --MarcoSwart (overleg) 21 mei 2018 18:06 (CEST)Reageren[reageer]
 • {{adjcomp2}} en {{adjcompp}} lijken al jaren geleden buiten bedrijf gesteld en er zijn geen pagina's waar deze sjablonen nog gebruikt worden. Aangezien {{adjcomp}} in de praktijk aan alle behoeften voldoen, is het alleen maar verwarrend om ze te laten bestaan. --MarcoSwart (overleg) 27 mei 2018 16:40 (CEST)Reageren[reageer]
 • Marrovi heeft een aantal woorden uit het Nahuatl voorgedragen voor snelle verwijdering. Omdat deze woorden wel voorkomen in de Nahuatl versies van Wikipedia of Wiktionary en hierdoor weer rode links ontstaan, leek het me beter de normale verwijderprocedure te volgen. Ik heb de argumenten uit de bewerkingssamenvatting, waar die zijn gegeven, in cursief vermeld. Ik weet weinig van het Nahuatl, maar ik zie liever vervanging door een beter woord dan enkel een verwijdering. Ik zou in ieder geval graag weten hoe Jcwf en Kvdrgeus hier over denken.
grayline.PNG

Archief eerder afgehandeld: 20172018201920202021Recent afgehandeld