WikiWoordenboek:Swadeshlijst Ostjaaks

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nummer Nederlands Ostjaaks
{{{nativename}}}
1 ik ма
2 jij нӱң
3 hij ӆӱв
4 wij мин (дв.ч.)
мәң (мн.ч.)
5 jullie нын (дв.ч.)
нәң (мн.ч.)
6 zij ӆин (дв.ч.)
ӆәҳ (мн.ч.)
7 deze, dit тэм
тэми
8 die, dat тӫм
тӫми
9 hier тәтты
10 daar тӫт
11 wie қӫяҳи
12 wat мӱвәӆи
13 waar қөт
14 wanneer қунтә
15 hoe қӫӆнә
16 niet әнтә
17 al, alle әйнам
18 veel ар
19 enige
20 weinige ҷымәӆ
21 andere
22 een әй
23 twee катҳән
24 drie қөӆәм
25 vier ньәӆә
26 vijf вӓт
27 groot әнәӆ
28 lang қӫв
29 breed
30 dik кӱӆ
31 zwaar ӆаҳәрт
32 klein ай
33 kort ван
34 smal, nauw
35 dun ваҷ, вать
36 vrouw нэ
37 man қө
38 mens қӑнтәк
39 kind неврем
40 echtgenote име
41 echtgenoot ике
42 moeder аңки
43 vader аҷи, ати
44 dier войәҳ
45 vis қуӆ
46 vogel тӫҳӆәң войәҳ
47 hond амп
48 luis
49 slang
50 worm мәҳ ӆӓр
51 boom юҳ
52 bos вӫнт
53 stok
54 vrucht
55 zaad
56 blad лыпәт
57 wortel ӆӓр
58 schors, bast кар
59 bloem
60 gras пөм
61 touw
62 huid
63 vlees ньӑви
64 bloed
65 been, bot
66 vet (z.nw)
67 ei ӆӫв мөқ
68 hoorn оң
69 staart
70 veer
71 haar
72 hoofd өк
73 oor
74 oog сӓм
75 neus
76 mond сӱй
77 tand пӓңк
78 tong (orgaan) ниӆәм
79 nagel
80 voet кӱр
81 been (ledemaat) кӱр
82 knie
83 hand кӧт, кӓт
84 vleugel
85 buik қӫн
86 darm
87 nek
88 rug пӫҷ
89 borst
90 hart сәм
91 lever
92 drinken еньҷҷа, еньтьтя
93 eten ӆита
94 bijten пӫрта
95 zuigen
96 spugen
97 braken
98 blazen пӫвта
99 ademen ӆаӆта
100 lachen ньӑққәтәта
101 zien вута, сäмҳәӆта
102 horen қӫӆӆта
103 weten вута
104 denken нӫмәқсәта
105 ruiken эвәтта
106 vrezen пәӆта
107 slapen
108 leven вăӆта
109 sterven
110 doden вäӆта
111 vechten
112 jagen войәк кәнҷҷа
113 slaan сäӊкта
114 snijden ваньҷҷа, ваньтьтя
115 splijten арҳә ӆăвисӆәта
116 steken
117 krabben
118 graven қынта
119 zwemmen ньăрәҳта, ньăрҳиӆта
120 vliegen ӆәҳәӆтәта, ӆәҳӆәҳтәта
121 lopen йăӊқта, йăӊқиӆта, мәнта
122 komen йӫвтыӆәта
123 liggen ӆäпәӆтәта
124 zitten омәста
125 staan ӆьоӆьҷа, ӆьоӆьтя
126 draaien кирексәтәта
127 vallen кӧрәҳта, кäрәҳта
128 geven мәта
129 houden катәӆта
130 knijpen нäҳраҳтәта
131 wrijven
132 wassen ӆьӫвитәта
133 vegen мөӊәтта
134 trekken таӆта
135 duwen ҷӫқта
136 werpen йäвәтта, тăҳипта
137 binden пӫньтя
138 naaien йонтта
139 tellen ӆӫӊәттә
140 zeggen ньăвәмта
141 zingen арәҳта
142 spelen йăнтәҳта
143 drijven ньăрҳиӆта
144 vloeien
145 vriezen потта
146 zwellen
147 zon қӑтәӆ
148 maan
149 ster
150 water
151 regen йӫм
152 rivier йӑвән
153 meer ӆор
154 zee тьорәс
155 zout сӑӆӆә
156 steen
157 zand
158 stof
159 aarde мә
160 wolk пәӆәң
161 nevel кӓӆә мулэм
162 hemel
163 wind вот
164 sneeuw ӆоньҷ, ӆоньть
165 ijs йӓңк
166 rook мулэм
167 vuur
168 as
169 branden
170 weg лэк
171 berg
172 rood вәртә
173 groen вӑстә
174 geel сорәм
175 wit нэви
176 zwart пәҳтә
177 nacht ат
178 dag қӑтәӆ
179 jaar оӆ
180 warm пӱмәң
181 koud еҳӆи, еҳӆэң
182 vol тӓӆәӆа
183 nieuw йәӆәп
184 oud пырәс, оӆқас
185 goed йәм
186 slecht атәм
187 rot
188 vuil қуӆэң
189 recht(uit) нӫрәқ
190 rond пәңрәк
191 scherp пӓстә
192 bot пӓӆӆәҳ
193 glad пайӆәҳ, ӆӓрпаң
194 nat йәңки
195 droog сорәм
196 correct ҷенә, тенә
197 dichtbij ваннә
198 ver қӫққә
199 rechts
200 links
201 te өвты
202 in
203 met ивәӆты, ҷи выҷи, ти выҷи
204 en панә, өс
205 als ӆӱв ӫӆәң
206 omdat
207 naam нӓм