WikiWoordenboek:Swadeshlijst Moksja

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nummer Nederlands Moksja
{{{nativename}}}
1 ik мон
2 jij тон
3 hij сон
4 wij минь
5 jullie тинь
6 zij синь
7 deze, dit тя
8 die, dat ся, тона
9 hier тяса
10 daar тоса
11 wie кие
12 wat мезе
13 waar коса
14 wanneer мъзярда
15 hoe кода
16 niet аф, апак, изь
17 al, alle сембе
18 veel лама
19 enige мъзярошка
20 weinige кържа
21 andere иля
22 een фкя
23 twee кафта
24 drie колма
25 vier ниле
26 vijf вете
27 groot оцю
28 lang кувака
29 breed кели
30 dik эчке, туста
31 zwaar стака
32 klein ёмла
33 kort нюрьхкяня
34 smal, nauw тяйня
35 dun шуване
36 vrouw ава
37 man аля
38 mens ломань
39 kind шаба
40 echtgenote ърьвя
41 echtgenoot мирде
42 moeder тядя
43 vader аля
44 dier жувата
45 vis кал
46 vogel нармонь
47 hond пине
48 luis си
49 slang куй
50 worm сукс
51 boom шуфта
52 bos вирь
53 stok байдек
54 vrucht имож
55 zaad видьме
56 blad лопа
57 wortel юр
58 schors, bast суд
59 bloem панчф
60 gras тише
61 touw пикс
62 huid киське
63 vlees сиволь, пал
64 bloed вер
65 been, bot пакарь
66 vet (z.nw) куя
67 ei ал
68 hoorn сюра
69 staart пула
70 veer толга
71 haar шяярь
72 hoofd пря
73 oor пиле
74 oog сельме
75 neus шалхка
76 mond курга
77 tand пей
78 tong (orgaan) кяль
79 nagel кенже
80 voet пильге
81 been (ledemaat) пильге
82 knie пълманжа
83 hand кядь
84 vleugel паця
85 buik пеке
86 darm сюлот
87 nek кърга
88 rug копорь
89 borst мяште
90 hart седи
91 lever макса
92 drinken симомс
93 eten ярхцамс
94 bijten сускомс
95 zuigen шокшемс
96 spugen сельгомс
97 braken уксондомс
98 blazen уфамс
99 ademen вайме тарксемс
100 lachen рахамс
101 zien няемс
102 horen кулемс
103 weten содамс
104 denken арьсемс
105 ruiken никсамс
106 vrezen пелемс
107 slapen удомс
108 leven эрямс
109 sterven куломс
110 doden шавомс
111 vechten тюремс
112 jagen кунцемс
113 slaan эрьхтемс, реськафтомс
114 snijden керомс
115 splijten лазомс
116 steken печкомс
117 krabben сянгордамс
118 graven шувомс
119 zwemmen эшелямс
120 vliegen лиемс
121 lopen якамс, шяямс
122 komen самс
123 liggen мадомс
124 zitten озамс
125 staan стямс
126 draaien шаромс
127 vallen прамс
128 geven максомс
129 houden кирдемс
130 knijpen пувордамс
131 wrijven шовомс
132 wassen штамс
133 vegen нардамс
134 trekken таргамс
135 duwen ряфцодемс
136 werpen ёрдамс
137 binden сотомс
138 naaien стамс
139 tellen лувомс
140 zeggen азомс
141 zingen морамс
142 spelen налхкомс
143 drijven уемс
144 vloeien шудемс
145 vriezen эйндамс
146 zwellen паймошкодомс
147 zon ши
148 maan ков
149 ster тяште
150 water ведь
151 regen пизем
152 rivier ляй
153 meer эрьхке
154 zee моря, оцюведь
155 zout сал
156 steen кев
157 zand шувар
158 stof почф
159 aarde мода
160 wolk ковол, пель
161 nevel туман, сув
162 hemel менель
163 wind варма
164 sneeuw лов
165 ijs эй
166 rook качам
167 vuur тол
168 as кулу
169 branden пълхтамс
170 weg ки
171 berg панда
172 rood якстерь
173 groen пиже, сянгяря
174 geel тюжя
175 wit акша
176 zwart равжа
177 nacht ве
178 dag ши
179 jaar киза
180 warm лямбе
181 koud якшама, кельме
182 vol пяшксе
183 nieuw од
184 oud сире
185 goed пара
186 slecht кальдяв
187 rot наксада
188 vuil ърдазу, лебоню
189 recht(uit) виде
190 rond покаряв
191 scherp оржа
192 bot ношка
193 glad арься, такор
194 nat начка
195 droog коське
196 correct виде
197 dichtbij маласа
198 ver ичкозе
199 rechts виде
200 links кержи
201 te ваксса
202 in -са
203 met мархта
204 en эди
205 als дяряй
206 omdat сяс мес
207 naam лем