WikiWoordenboek:Swadeshlijst Malagasy

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nummer Nederlands Malagasy
1 ik aho
2 jij ianao
3 hij izy
4 wij isika (inclusive), izahay (exclusive)
5 jullie ianareo
6 zij izy, izy ireo, ry zareo
7 deze, dit ity
8 die, dat izany
9 hier eto
10 daar ao
11 wie iza (interrogative)
12 wat inona (interrogative)
13 waar aiza (interrogative)
14 wanneer oviana (interrogative, past), rahoviana (interrogative, future)
15 hoe ahoana, manahoana (interrogative)
16 niet tsy
17 al, alle ny ... rehetra
18 veel betsaka
19 enige vitsivitsy
20 weinige kely
21 andere hafa
22 een iray
23 twee roa
24 drie telo
25 vier efatra
26 vijf dimy
27 groot lehibe
28 lang lava
29 breed malalaka
30 dik matevina
31 zwaar mavesatra
32 klein kely
33 kort fohy
34 smal, nauw tery
35 dun manify, mahia
36 vrouw vehivavy
37 man lehilahy
38 mens olombelona
39 kind zaza
40 echtgenote vady
41 echtgenoot vady
42 moeder reny
43 vader ray
44 dier biby
45 vis trondro, hazan-drano
46 vogel vorona
47 hond alika, amboa
48 luis hao
49 slang bibilava
50 worm kankana
51 boom hazo
52 bos ala
53 stok kibay, tehina
54 vrucht voankazo
55 zaad voa
56 blad ravina
57 wortel faka, fototra
58 schors, bast hodi-kazo
59 bloem voninkazo
60 gras ahitra, bozaka
61 touw tady
62 huid hoditra
63 vlees hena
64 bloed ra
65 been, bot taolana
66 vet (z.nw) taviny
67 ei atody
68 hoorn tandroka
69 staart rambo
70 veer penina, volom-borona
71 haar bolo
72 hoofd loha
73 oor sofina
74 oog maso
75 neus orona
76 mond vava
77 tand nify
78 tong (orgaan) lela
79 nagel hoho
80 voet tongotra
81 been (ledemaat) ranjo
82 knie lohalika
83 hand tanana
84 vleugel elatra
85 buik kibo
86 darm tsinay
87 nek vozona, tenda
88 rug lamosina
89 borst tratra
90 hart fo
91 lever aty
92 drinken misotro
93 eten mihinana
94 bijten manaikitra
95 zuigen mifiaka
96 spugen mandrehoka
97 braken mandoa
98 blazen mitsoka
99 ademen miaina, misefo
100 lachen hehy, tokelaka
101 zien mahita
102 horen maheno
103 weten mahafantatra
104 denken mieritreritra
105 ruiken manambolo
106 vrezen matahotra, manahy
107 slapen matory
108 leven velona
109 sterven nodimandry, maty
110 doden mamono, mahafaty
111 vechten miady
112 jagen mihaza
113 slaan mikapoka
114 snijden mandidy
115 splijten mamaky
116 steken manatsatoka antsy
117 krabben mikiky, mikaoka
118 graven mihady, mandavaka
119 zwemmen milomano
120 vliegen manidina
121 lopen mandeha
122 komen avy, tonga, tamy
123 liggen mivelatra (action)
124 zitten mipetraka (action)
125 staan mifoha, mitsangana (action)
126 draaien mihodina
127 vallen mianjera
128 geven manome
129 houden mitantana
130 knijpen mandray
131 wrijven manakasoka
132 wassen manasa
133 vegen mamafa
134 trekken mitifitra
135 duwen manosika
136 werpen manoraka
137 binden mamehy, mamatotra
138 naaien manjaitra
139 tellen manisa
140 zeggen milaza, miteny
141 zingen mihira, mikalo
142 spelen milalao
143 drijven mitsinkafona
144 vloeien mikoriana
145 vriezen mandry
146 zwellen mibontsina
147 zon masoandro
148 maan volana
149 ster kintana
150 water rano
151 regen orana
152 rivier renirano
153 meer kamory, farihy
154 zee ranomasina, riaka
155 zout sira
156 steen vato
157 zand fasika
158 stof vovoka
159 aarde tany
160 wolk rahona
161 nevel zavona
162 hemel lanitra
163 wind rivotra
164 sneeuw ranomandry, lanezy
165 ijs rano mandry
166 rook setroka
167 vuur afo
168 as lavenona
169 branden may
170 weg lalana
171 berg tondrombohitra
172 rood mena
173 groen maitso
174 geel mavo
175 wit fotsy
176 zwart mainty
177 nacht alina
178 dag andro
179 jaar taona
180 warm mafana
181 koud mangatsiaka
182 vol feno
183 nieuw vaovao
184 oud antitra, tonta
185 goed tsara
186 slecht ratsy
187 rot bobongolo (mouldy)
188 vuil maloto
189 recht(uit) mahitsy
190 rond boribory
191 scherp maranitra
192 bot dombo
193 glad malama
194 nat mando
195 droog maina
196 correct mendrika
197 dichtbij akaiky
198 ver lavitra
199 rechts havanana
200 links havia
201 te izy (postposition)
202 in anaty
203 met amin'ny
204 en sy, ary
205 als raha
206 omdat satria
207 naam anarana