WikiWoordenboek:Swadeshlijst Hongaars

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nummer Nederlands Hongaars
magyar
1 ik én
2 jij te, ön (formal)
3 hij ő
4 wij mi
5 jullie ti, önök (formal)
6 zij ők
7 deze, dit ez
8 die, dat az
9 hier itt
10 daar ott
11 wie ki (interrogative)
12 wat mi (interrogative)
13 waar hol (no movement, interrogative)
14 wanneer mikor (interrogative)
15 hoe hogy (interrogative)
16 niet nem
17 al, alle egész, minden
18 veel sok
19 enige némely
20 weinige kevés
21 andere más
22 een egy
23 twee kettő
24 drie három
25 vier négy
26 vijf öt
27 groot nagy
28 lang hosszú
29 breed széles
30 dik vastag
31 zwaar nehéz
32 klein kis, kicsi
33 kort rövid
34 smal, nauw szűk, keskeny
35 dun vékony
36 vrouw
37 man férfi
38 mens ember
39 kind gyerek
40 echtgenote feleség
41 echtgenoot férj
42 moeder anya
43 vader apa
44 dier állat
45 vis hal
46 vogel madár
47 hond kutya
48 luis tetű
49 slang kígyó
50 worm kukac
51 boom fa
52 bos erdő
53 stok bot
54 vrucht gyümölcs
55 zaad mag
56 blad falevél
57 wortel gyökér
58 schors, bast kéreg
59 bloem virág
60 gras
61 touw kötél, húr
62 huid bőr
63 vlees hús
64 bloed vér
65 been, bot csont
66 vet (z.nw) zsír
67 ei tojás
68 hoorn szarv
69 staart farok
70 veer toll
71 haar haj
72 hoofd fej
73 oor fül
74 oog szem
75 neus orr
76 mond száj
77 tand fog
78 tong (orgaan) nyelv
79 nagel köröm
80 voet láb
81 been (ledemaat) lábszár
82 knie térd
83 hand kéz
84 vleugel szárny
85 buik has
86 darm belek
87 nek nyak
88 rug hát
89 borst mell
90 hart szív
91 lever máj
92 drinken iszik
93 eten eszik
94 bijten harap
95 zuigen szopik
96 spugen leköp
97 braken hány
98 blazen fúj
99 ademen lélegzik
100 lachen nevet
101 zien megnéz
102 horen hall
103 weten tud
104 denken gondolkodik
105 ruiken érzi a szagát
106 vrezen fél
107 slapen alszik
108 leven él
109 sterven meghal
110 doden megöl
111 vechten verekedik
112 jagen vadászik
113 slaan csap
114 snijden vág
115 splijten átvág
116 steken döf
117 krabben vakar, kapar
118 graven ás
119 zwemmen úszik
120 vliegen repül
121 lopen jár
122 komen jön Onderwerp
123 liggen fekszik (state)
124 zitten leül (action), ül (state)
125 staan felkel (action), áll (state)
126 draaien forog
127 vallen esik
128 geven ad
129 houden fog
130 knijpen sajtol
131 wrijven dörgöl
132 wassen mos
133 vegen letöröl
134 trekken húz
135 duwen tol
136 werpen dob
137 binden megköt
138 naaien varr, megvarr
139 tellen számlál
140 zeggen mond
141 zingen énekel
142 spelen játszik
143 drijven úszik (swim), fennmarad
144 vloeien folyik
145 vriezen megfagy
146 zwellen dagad
147 zon nap
148 maan hold
149 ster csillag
150 water víz
151 regen eső
152 rivier folyó
153 meer
154 zee tenger
155 zout
156 steen
157 zand homok
158 stof por
159 aarde föld
160 wolk felhő
161 nevel köd
162 hemel ég
163 wind szél
164 sneeuw
165 ijs jég
166 rook füst
167 vuur tűz
168 as hamu
169 branden ég
170 weg út
171 berg hegy
172 rood piros, vörös
173 groen zöld
174 geel sárga
175 wit fehér
176 zwart fekete
177 nacht éjszaka
178 dag nap
179 jaar év
180 warm meleg
181 koud hideg
182 vol tele
183 nieuw új
184 oud régi, öreg, idős
185 goed
186 slecht rossz
187 rot korhadt
188 vuil piszkos
189 recht(uit) egyenes
190 rond kerek
191 scherp éles
192 bot tompa
193 glad sima
194 nat vizes, nedves
195 droog száraz
196 correct jogos
197 dichtbij közel
198 ver messze
199 rechts jobbra jobb+ra where ra means on
200 links balra bal+ra where ra means on
201 te -ba, -be
202 in -ban, -ben
203 met -val, -vel
204 en és
205 als ha
206 omdat mert, ezért
207 naam név