WikiWoordenboek:Regelingen rond moderatoren

Uit WikiWoordenboek

Moderator[bewerken]

Een moderator is een gebruiker die artikelen kan beschermen of een bescherming kan opheffen, artikelen kan verwijderen of terugplaatsen, en andere gebruikers kan blokkeren of deblokkeren.

Procedure voor aanvraag moderatorschap[bewerken]

Iedereen die bijdraagt aan de Nederlandstalige WikiWoordenboek kan een aanvraag doen om moderator te worden, mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

  • je bent tenminste 3 maanden actief (met tenminste 300 bijdragen, elke naamruimte is geldig)
  • je hebt een gebruikerspagina, en een geldig contactadres (geregistreerd en geldig wikipedia e-mailadres bij de voorkeuren geactiveerd, of een email adres op de gebruikerspagina)

Bij twijfel over de eigen geschiktheid is het mogelijk vooraf vertrouwelijk een advies in te winnen bij de moderators via de moderator-mail, dit is echter geen eis of voorwaarde. Contacteer een moderator hiervoor.

De aanvraag wordt eigenhandig gedaan op WikiWoordenboek:Aanmelding moderators. Een peiling van meningen zal 1 week duren. De kandidaat zal alleen moderator worden indien hij/zij de goedkeuring van een gekwalificeerde meerderheid van tenminste 75% van de reacties ontvangt. Alle geregistreerde editors met meer dan 100 bijdragen (geen vandalisme) en een anciënniteit van minstens 1 maand mogen meedoen in het geven van een mening. Het is niet noodzakelijk dat er goedkeuring wordt gegeven (er is geen eis van een minimum aan reacties), maar in het geval van bezwaren is het van belang dat er voldoende mensen positief tegenover de kandidaat staan, wil deze moderator worden. Wanneer de eerste negatieve stem pas op de laatste dag plaatsvindt dan wordt de termijn met een week verlengd.

Wanneer de kandidaat moderator wordt, dan dient deze zijn/haar naam toe te voegen aan de lijst van moderatoren. Verder dient de moderator te zorgen voor een geldige gebruikerspagina en een geldig emailadres. Wanneer hieraan niet wordt voldaan dan wordt de moderator in de gelegenheid gesteld hieraan alsnog te voldoen. Wanneer niet binnen 14 dagen aan het verzoek is voldaan dan wordt de moderator-status ontnomen.

Uitzonderingen[bewerken]

Het kan handig zijn wanneer bepaalde gebruikers toegang hebben tot sommige beveiligde pagina's. In dergelijke gevallen zijn er 2 mogelijkheden

  • tijdelijke opheffing van de bescherming van de pagina's, zodat er door iemand rustig aan gewerkt kan worden gedurende een beperkte periode
  • de moderator-status verlenen zodat een gebruiker aan de beschermde pagina's kan werken. In dit geval zal het moderatorschap zonder eisen of procedure worden verleend, maar de gebruiker moet toezeggen dit uitsluitend voor het overeengekomen doel te gebruiken; in ieder geval is een dergelijk moderatorschap tijdelijk.

Procedures voor het ontnemen van de moderator-status[bewerken]

Inactiviteit[bewerken]

Een moderator die in de laatste 12 maanden minder dan 50 bewerkingen heeft gedaan zal de moderatorstatus worden ontnomen. Een moderator die op dat moment in totaal minstens 5.000 bewerkingen op WikiWoordenboek heeft gedaan en minstens 36 maanden moderator was krijgt in dat geval de status "moderator buiten dienst".

Opnieuw moderator worden gaat volgens de normale procedure. Als een "moderator buiten dienst" zich opnieuw aanmeldt, wordt de moderatorstatus onmiddellijk hersteld.

Opzeggen vertrouwen[bewerken]

Geregistreerde editors met meer dan 300 bijdragen (geen vandalisme) en een anciënniteit van minstens 3 maanden kunnen het vertrouwen in een moderator opzeggen. Alvorens de procedure kan worden gestart dient de betreffende moderator op diens overlegpagina te worden ingelicht over het voornemen. Op zijn vroegst 48 uur later kan de procedure worden gestart middels een oproep op de pagina WikiWoordenboek:Afzetting moderators. De oproep dient vergezeld te gaan van een met geldige redenen omklede motivatie.

De hiermee opgestarte peiling van meningen duurt minstens 1 week en start op het moment dat deze tevens in de kroeg op duidelijke wijze is aangekondigd. Wanneer meer dan 25% van de geuite meningen (er is geen eis van een minimum aan reacties) het vertrouwen in de moderator opzegt dan verliest deze de moderator-status.

Elke editor kan met betrekking tot elke moderator ten hoogste eenmaal per 12 maanden een dergelijke oproep doen. Een moderator bij wie de vertrouwensvraag al eerder aan de orde is geweest kan op zijn vroegst 6 maanden na de afhandeling daarvan opnieuw onderwerp zijn van deze procedure, behoudens extreme uitzonderingsgevallen.

Procedures voor het ontnemen van de bureaucraat-status[bewerken]

Alleen bureaucraat-status ontnemen is niet mogelijk. Voor de afzetting van een bureaucraat moet men de procedure voor de afzetting van een moderator volgen.

Lijsten van moderators[bewerken]

Zie ook de lijsten op WikiWoordenboek:Moderator en de Moderators buiten dienst