WikiWoordenboek:Project Landnamen

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Project Landnamen

Dit is een voorstel. Vragen, commentaar en voorstellen voor aanvulling of wijziging zijn welkom op de overlegpagina. 
Kleine correcties kunnen direct worden aangebracht. 
Om de discussie overzichtelijk te houden is het verzoek om echte veranderingen eerst op de overlegpagina te zetten 
en pas hieronder door te voeren wanneer er 7 dagen zijn verlopen zonder dat iemand daartegen bezwaar heeft gemaakt.

Doel[bewerken]

Alle landnamen in de schrijfwijze die de Taalunie aanbeveelt met een betrekkelijk compleet lemma in Wikiwoordenboek opnemen, in samenhang met hiermee nauw verwante lemma's.

Aanleiding[bewerken]

Voor dit project waren twee aanleidingen

2.1 Op het lijstje van veelgevraagde artikelen staan nogal wat namen van landen. Dit is een gevolg van het feit dat landnamen vaak weer worden gebruikt in de omschrijving van andere woorden.
2.2 Bij het uitzoeken van hoe de namen van talen in andere talen worden geschreven, bleek dat de bestaande artikelen over landnamen nogal wisselvallig van inhoud zijn.

Afbakening[bewerken]

Landnamen en veel van de daaraan verwante woorden zijn voorbeelden van eigennamen. In beginsel is het aantal eigennamen zeer groot. Er bestaan speciale woordenboeken die eigennamen op bepaalde gebieden registreren (voornamenboek, biografische en aardrijkskundige woordenboeken). Het lijkt daarom verstandig om in een woordenboek alleen eigennamen op te nemen die in een specifieke betekenis op een bepaalde manier gangbaar zijn in het algemeen spraakgebruik. Voor Wikiwoordenboek kan het verstandig zijn om bij dit soort lemma's strikt de hand te houden aan het vermelden van bronnen, om wildgroei te voorkomen. Landnamen in de schrijfwijze aanbevolen door de Taalunie voldoen in ieder geval aan deze voorwaarde en hebben het voordeel dat ze een project opleveren dat redelijkerwijs ook kan worden afgerond.

Stappen die tot nu toe zijn gezet[bewerken]

Stap 1: Verkenning[bewerken]

Om het wiel niet opnieuw uit te vinden is er eerst maar eens gekeken naar de manier waarop gedrukte woordenboeken en andere wiktionaries met landnamen omgaan. Verder is er het nodige speurwerk gedaan naar betrouwbare bronnen om gegevens over landnamen te achterhalen. Tenslotte is er een opzet gemaakt voor artikelen over landnamen.

Stap 2: Opzet[bewerken]

De opzet is op een aantal nieuwe lemma's losgelaten, die zo als demonstratie kunnen dienen. Het gaat in wezen om een aantal aanvullende afspraken bij het gewone stramien voor zelfstandige naamwoorden. Er is er een vrij uitgebreide toelichting geschreven, die we na discussie en aanpassing bij consensus in de toekomst ook als conventie kunnen gebruiken.

Stap 3: Discussie over project en opzet[bewerken]

Dit projectvoorstel en de opzet liggen nu voor om bediscussieerd te worden. Omdat het hier allemaal wat rustiger toegaat, leek het me goed hiervoor om te beginnen een maand uit te trekken. Bestaat er eenmaal consensus, zullen er nieuwe lemma's over landnamen worden aangemaakt en zullen ook bestaande lemma's over landnamen worden uitgebreid. Er zit geen levertermijn op dit project;-) Als meer tijd voor discussie wenselijk is, doen we dat gewoon.

Stap 4: Voorbereidende werkzaamheden[bewerken]

Het voorgaande wil niet zeggen dat er de komende maand niets gebeurd. Er zijn tal van nog niet bestaande lemma's waarnaar lemma's over landnamen (mogelijk) naar gaan verwijzen. Aangezien dit recht-toe-recht-aan-toevoegingen zijn, die desnoods eenvoudig zijn terug te draaien, is er geen reden daarmee te wachten.

Vervolgstappen[bewerken]

Stap 5: Aanpassing projectbeschrijving en opzet[bewerken]

Naar aanleiding van de discussie zullen deze pagina en de opzet hun definitieve vorm krijgen. Ook de 6 demonstratielemma's zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht. Tegen die tijd is het ook de bedoeling een indruk te geven van het tijdsbestek waarin de navolgende stappen gezet worden.

Stap 6: Aanvullen ontbrekende landnamen[bewerken]

Er ontbreken nog tientallen landnamen. Het is de bedoeling die in een wat hoger tempo volgens de opzet toe te voegen. Hierbij is het niet de bedoeling om meteen zo ver te gaan als bij de zes demonstratielemma's. Vooral de etymologie kost naar verhouding veel tijd en zal vaak pas in stap 8 aan de orde komen.

Stap 7: Aanvullen bestaande landnamen[bewerken]

Een groot aantal lemma's over landnamen is ouder dan het huidige stramien. Het project is zo opgezet dat het vrijwel altijd mogelijk is de bestaande informatie in artikelen te behouden en verder uit te breiden. Het is wel de bedoeling met die uitbreiding ook het stramien aan te passen. Hierbij geldt dezelfde beperking als bij de voorgaande stap.

Stap 8: Toevoegen ontbrekende gegevens[bewerken]

Hierbij gaat het in ieder geval om de geluidsbestanden voor de gesproken landnamen: het is prettig om dat aan het eind in één keer te doen. Ook voor etymologische gegevens en andere meer specifieke toevoegingen voor een bepaalde landnaam wordt wat meer tijd genomen. Dit stadium gaat vloeiend over in het volgende; gemakshalve wordt het toevoegen van de geluidsbestanden daarom als criterium voor afronding van deze stap beschouwd.

Stap 9: Onderhoud van het resultaat[bewerken]

Hoewel het over het algemeen om redelijk vaste gegevens gaat, zullen er in de toekomst zeker wijzigingen in de gegevens optreden die moeten worden verwerkt. Dit is één van de redenen om voor een goed omschreven, maar open opzet te kiezen. Er kan ook aanleiding zijn om de opzet aan te passen.

Deelnemers[bewerken]

Wie wil kan meedoen. Anders dan alle teksten misschien suggereren, blijven op zichzelf staande aanvullingen en verbeteringen altijd welkom. Als je meer dan wat losse bijdragen wilt leveren, kun je je naam hieronder toevoegen. We kunnen dan overleggen wie wat doet en zo dubbel werk voorkomen.

Documenten project Landnamen[bewerken]

  1. Voorstel Project landnamen (dit document)
  2. Voorstel opzet landnaamlemma's
  3. Toelichting op standaardbegrippen bij landnamen
  4. Lijst van landnamen in schrijfwijze Taalunie
  5. Lijst van landnamen per VN-regio
  6. Demonstratielemma's Faeröer, Papoea-Nieuw-Guinea, Sao Tomé en Principe, Saoedi-Arabië/Saudi-Arabië, Uruguay en Zuid-KoreaStuart LaJoie overleg 19 okt 2007 02:57 (CEST)