Naar inhoud springen

WikiWoordenboek:Naamwoord van handeling

Uit WikiWoordenboek

Een naamwoord van handeling (nomen actionis) is een verzamelnaam voor zelfstandige naamwoorden die samenhangen met of afgeleid zijn van een werkwoord: het drukt een (abstracte) handeling (= Latijn actio) uit.

Het naamwoord van handeling kan direct van de onbepaalde wijs (infinitief) afgeleid worden, zoals in:

het eten staat klaar.
Liegen mag niet.

Er zijn echter vaak meer met het werkwoord samenhangende naamwoorden, bijvoorbeeld

op -ing: handelen - de handeling
op -atie: informeren - de informatie
op -sel: kappen - het kapsel
op -st: komen - de komst
op -t: zien - het zicht
klinkerwisseling (= ablaut): bieden - het bod
met ge-: lachen - het gelach

Opmerking[bewerken]

  1. Het naamwoord van handeling is niet te verwarren met het naamwoord van de handelende persoon (nomen agentis), zoals in:
    op -er: kappen - de kapper
    op -aar: koppelen - de koppelaar
  2. Bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van werkwoorden vormen een aparte categorie, de deverbale adjectieven, zoals in:
    op -baar: laken - laakbaar
    op -zaam: sparen - spaarzaam

In andere talen kent men vaak een aantal aparte termen voor dit soort woorden, zoals gerundium, gerundivum, supinum enz.