WikiWoordenboek:Lijst 1996 Spellingbesluit

Uit WikiWoordenboek

Spellingbesluit 1996[bewerken]

Deze lijst was bijlage 2 bij het Spellingbesluit, dat in Nederland gold van 1 augustus 1996 tot en met 21 februari 2006 en per 22 februari van dat jaar is vervallen. Gelet op artikel 11 van de Auteurswet hoort deze publicatie tot het publiek domein. In Vlaanderen is dezelfde lijst op 30 mei 1996 gepubliceerd als bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van bepaalde regels van de officiële spelling en van de spraakkunst van de Nederlandse taal. In deze lijst is ervoor gekozen alle woorden met een hoofdletter te schrijven, zodat zij minder bruikbaar is voor gebruik in WikiWoordenboek.

Oorspronkelijke lijst[bewerken]

De lijst omvat ongeveer 16 duizend van de 110 duizend trefwoorden in de toenmalige Woordenlijst Nederlandse taal (Groene Boekje), die naast de Leidraad echt nodig zouden zijn om uitsluitsel te geven over de spelling.


Er bestaat een meer recente lijst uit 2015.

Omzetting naar wikitext[bewerken]

Voor het overzicht staan de woorden per beginletten in een uitklapbare sectie. Alle trefwoorden zijn omgezet in wikilinks naar WikiWoordenboek. Net als in de oorspronkelijke lijst geeft een pijltje → een andere mogelijke schrijfwijze aan. Kennelijke verwerkingsfouten waarbij twee opeenvolgende woorden als één woord werden weergegeven zijn hersteld, dit is aangegeven met /. De woorden die in het Groene Boekje van 1996 toch anders werden gespeld zijn gemarkeerd met *.


De rode links geven aan welke woorden nog ontbreken.

Woordenlijst[bewerken]

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R