Naar inhoud springen

WikiWoordenboek:Egyptisch

Uit WikiWoordenboek

Schriftproblemen[bewerken]

Het Egyptisch is in zijn bijzonder lange geschiedenis is verschillende schriften weergegeven. Het oudste was het hiërogliefenschrift dat bijzonder lang nog gebruikt is voor opschriften en kunstwerken (en in de moderne tijd het best bekend is), daarnaast was er het hiëratisch voor wat alledaagsere zaken en later het demotisch.

Unicode voor demotisch of hiëratisch is onbekend. Voor de ca 750 tekens van het hiërogliefenschrift die zijn opgenomen in de Gardinerlijst (van de ~7000 die er in de later tijd bestonden), is er nu Unicode-ondersteuning aanwezig en d.d. 1 aug 2010 een enkel dowbloadbaar font (Aegyptus) dat gebruikers in staat stelt hiërogliefen als paginatitels te gebruiken. Helaas is het daarbij niet mogelijk de in het hiërogliefenschrift gebruikelijke boven elkaar stapelen van schriftelementen uit te voeren. Hoewel correcte lemma's voor enkele hiërogliefen zo wel aangemaakt kunnen worden, is het dus voor hele woorden in het algemeen niet mogelijk de woorden juist te spellen.

Een woord als:

P6D36
G43
O26

komt er dan uit te zien als:

P6D36G43O26

Een Egyptische schrijver zou dat afkeuren als zijnde "verkeerd gespeld".

Met behulp van de tags <hiero> en </hiero> is het wel mogelijk het hiërogliefenschrift op dit punt correct weer te geven. Binnen deze tags kunnen de hiërogliefen aangeduid worden met hun Gardinercode, behalve de eenlettertekens, die met hun Latijnse transcriptie aangeduid kunnen worden. Ook opstapelen is mogelijk. Helaas staat het wikisystem niet toe de hierotags binnen dubbele vierkante haken te zetten. Er kunnen dus geen lemmatitels mee aangemaakt worden.

De Egyptologen hebben hun eigen transcripties in uitgebreid Latijns schrift voor de taal ontwikkeld en ook daar zijn weer verschillende systemen in. Het meest systematische is een van oorsprong Duitse notatie die de alef

A

weergeeft als . Deze notatie gebruikt een aantal uitbreidingen van het Latijnse alfabet, die zijn toegevoegd aan de "Speciale tekens" die als blauwe links onder de bewerkingsbladzijde verschijnen.: ˁ ḥ ẖ ḫ ḳ ś ṯ ḏ Ꜣ ỉ

Er bestaat ook een Manuel de Codage (MdC)-weergave, waarin de alef als A geschreven wordt. Dit MdC-schrift ligt ten grondslag aan het gebruik van de hiero-tags, samen met de classificatie van de hiërogliefen naar Gardiner, die de tekens heeft ingedeeld in en zesentwintigtal families (A-B-...Z-AA, zonder J), zoals met name op de Duitse Wikipedia goed beschreven staat. Deze lijst beschrijft de meeste tekens die regelmatig in de oudere documenten te vinden zijn. In de latere tijd waren er in totaal wel 7000 tekens bekend, waarvan vele weinig gebruikt werden. Deze zijn d.d. aug 2010 in het geheel niet weer te geven.

Om de problemen met de hiërogliefen (en hiëratisch/demotisch) te omzeilen worden bladzijdetitels voor Egyptische woorden in de Duitse transcriptie aangemaakt, zoals dat ook op de Italiaanse Wiktionary gebruikelijk is. Op de bladzijden kan dan met hierotags de hiërogliefenspelling getoond worden.

Link[bewerken]