WikiWoordenboek:Contextlabels

Uit WikiWoordenboek

Contextlabels hebben als doel om aan te geven binnen welke context de betekenis van een woord gebruikt wordt. De lezer moet dus bij het zien van het contextlabel meteen herkennen waar het over gaat.

Tegelijkertijd worden woorden toegevoegd aan de van toepassing zijnde categorie, zodat alle woorden in een bepaald deelgebied samen in een categorie staan per taal.

Uitgangspunten[bewerken]

Er zijn verschillende uitgangspunten waarin contextlabels in principe dienen te voldoen:

  • Contextlabels geven een context waarin een betekenis van een woord gebruikt wordt.
  • Een contextlabel dient in principe alleen ingevoegd te worden als een betekenis alleen binnen die context gebruikt wordt. Indien een woord ook buiten die context gebruikt wordt dient er ofwel geen contextlabel ingevoegd te worden, ofwel een woord krijgt een extra betekenis voor gebruik buiten die context en de beschrijving van de eerste betekenis is specifiek voor de context.
  • Een contextlabel kan een deelgebied beschrijven van een ander contextlabel, bv zoogdieren - dierkunde, tandheelkunde - medisch en tuinbouw - landbouw. Dan wordt slechts één van beide ingevoegd en geldt:
    • Indien een betekenis in een bredere context wordt gebruikt dan enkel het deelgebied, dient alleen het overkoepelende contextlabel gebruikt te worden.
    • Indien een betekenis enkel in de context van het deelgebied gebruikt wordt, dient alleen het contextlabel van het deelgebied gebruikt te worden.

Contextlabels zijn grote overkoepelende begrippen waaronder heel veel woorden vallen. Als er slechts een handvol woordbetekenissen onder een contextlabel zou vallen, is dat contextlabel niet geschikt en kunnen de gerelateerde woorden beter onder het kopje {{-rel-}} geplaatst worden.

Zie ook[bewerken]