Overleg WikiWoordenboek:Conventies en afspraken

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit WikiWoordenboek

Lettergrepen en andere sjablonen

Misschien nog het sjabloon

Woordafbreking
toevoegen?

Op de overlegpagina van stellen heb ik een voorstel getypt waar dit sjabloon (best) ingepast kan worden (met argumentering).

Vanaf die plek verplaatst (Jcwf):

De afbreking van een woord (in dit geval stel.len) staat (meestal) best direct onder de uitspraak, maar alleszins boven de woordsoortaanduiding(en). Als eenzelfde woord immers in een taal verschillende woordsoorten heeft (bijv. werkwoord en zelfstandig naamwoord) gelden uitspraak en afbreking immers (in de regel) voor alle woordsoorten.
Misschien kun je deze opmerking toevoegen aan de artikelconventies.

Lijkt me een goed idee. Ik had dat voorlopig naar even onder 'overige koppen' gedumpt, maar dat mag best verdere uitwerking lijkt me. Ik denk overigens dat er gevallen zijn waar de uitspraak niet altijd hetzelfde is. In het Nederlands heb je dat al met splitsbare en onsplitsbare ww zoals doorlopen. Ik heb me afgevraagd of het niet beter is de uitspraak onder het woord te zetten Jcwf 4 mei 2006 22:11 (UTC)

Overigens bestond er al een sjabloon voor afbreking, namelijk {{-hyph-}}. Liefst altijd hetzelfde sjabloon gebruiken en niet de twee door elkaar.

Woordsoort

Als een woord in één taal verschillende woordsoorten heeft (bijv. haar en net), hoe worden die dan gesorteerd? Voor de hand liggend lijkt een sortering volgens de Nederlandstalige woordsoortaanduding (zoals die in een uitgewerkte pagina op het scherm verschijnt). Dit is naar analogie met de taalsorteringen (op basis van hun taalnaam in het Nederlands). Nadeel is dat zelfstandig naamwoord (we kijken dus niet naar de onderliggende aanduiding noun) dan meestal achteraan komt in de woordsoortenreeks, terwijl het toch de meest voorkomende woordsoort is (in het Nederlands).

Dat is een detail waar -bij mijn weten- nog helemaal niet over nagedacht. Alfabetisch is denk ik inderdaad niet zo handig. Vooral niet op bladzijden als loop. De verwijzing -in afwijkend formaat- naar lopen hoort naar mijn gevoel eerder onderaan. Laten we het voorlopig maar vrij laten, er zijn denk ik dringender zaken. (Ik sta natuurlijk open voor een goede en praktische ingeving).

Jcwf 6 mei 2006 23:34 (UTC)

Woord (omschrijving)

Sommigen plaatsen de woordverklaring meteen na het vetgedrukte woord, dus op dezelfde regel.

Anderen zetten elke woordomschrijving consequent op een nieuwe regel, ook als die definitie heel kort is. Dat is zoals de Engelse Wiktionary het doet. Het is dan niet nodig om de regel met het vetgedrukte woord af te sluiten met een puntkomma (of een komma of een ander leesteken).

Op de oudere bladzijden staan ze inderdaad op één regel. Dit heeft te maken met het ultimatewiki project dat inmiddels een geheel eigen leven is gaan leiden buiten wikimedia. De juiste manier is:

woord eventueel {{m}},{{f}} of {{n}}

  1. eerste beschrijving
  2. tweede beschrijving

Als de geslachten verschillen zijn:

  1. o: omschrijving van de betekenis van het onzijdige woord
  2. v,m: omschrijving van het mannelijke en vrouwelijke woord

Jcwf 9 aug 2007 04:25 (CEST)[reageer]

Woord (voorbeelden)

Waar en hoe plaatsen we een voorbeeld van een woord in een zin(netje)?
Meestal geven woordenboeken voorbeelden in cursief, zie bijv. stellen (na wijziging).
Moeten voorbeelden op dezelfde regel (bijv. na een dubbelepunt) of op een nieuwe regel (eventueel met inspringing)?

Ik vind het bij stellen wel mooi. Het handigste is denk ik #: te gebruiken, dan blijft nl. de telling dmv het # teken doorlopen. Ik heb er nog wel twee voorstelletje/vraagjes bij:
Moeten we in een voorbeeld het desbetreffende woord nog versterken door het bijv vet te maken?
Voorbeelden in andere talen. Het lijkt me dat deze vergezeld dienen te worden door een Nederlandse vertaling. De vraag is dat moet dat ook cursief of tussen «haakjes» of op een nog verder ingesprengen regel of wat?
Ja, die "accentuering" van het trefwoord is geen slecht idee. Maar indien je als voorbeeld een (boek)citaat geeft waarin al een vet (of op een andere manier geaccentueerd) woord staat, wordt dat wat verwarrend.
Dat laatste gaat misschien beter onder -quot-? JF

Vertalingen

Een netelige kwestie bij de vertalingen is of het Nederlands in de tabel thuishoort. Sommigen verwijderen het Nederlandse woord, anderen willen dat er per se bij! Strikt gesproken hoort Nederlands niet in een vertalingstabel van een Nederlands woord. Toch is Nederlands bij de vertalingen meestal een goed idee, omdat anderstalige Wiktionary's dan makkelijk die tabel kunnen kopiëren, met het woord in onze moedertaal erbij! (We hebben allemaal wel eens vertalingen van de Engelse Wiktionary gekopieerd, en wat bleek dan soms: Oei, de Engelse vertaling ontbreekt...) Toevoeging van het Nederlands maakt ook duidelijker welke talen hetzelfde woord gebruiken als het Nederlands (want allemaal in vetjes). Misschien de term "Vertalingen" wijzigen in iets anders?
Lijkt me een van die punten waar ooit een keer een stemming over moet komen. mijn voorkeur: zet er maar bij om de redenen die je noemt. De kop lijkt me wel goed. Iets ander zou ik zo gauw ook niet weten al is het inderdaad een beetje mal om een Nederlands woord in het Nederlands 'vertaald' te zien. Jcwf 4 mei 2006 22:02 (UTC)

Bij de vertaling van een Nederlands werkwoord naar het Engels voegen sommigen het woordje to toe (bijv. to leave), anderen doen dat (bewust) niet. Die to is eigenlijk nodeloos, want in het Engels komt de infinitief ook zonder to voor (bijv. If you can make it there ...). Het belangrijkst is echter dat we het allemaal op dezelfde afgesproken wijze doen.

Het lijkt me dat to weggelaten dient te worden. Ik geloof dat de en: wikti het ook zo doet. JF

Als een woord verschillende betekenissen heeft, zouden bij de vertalingen de betekenisaanduidingen (nummers, verkorte definities of een combinatie van beide) BUITEN de (gekleurde) tabel moeten blijven. Sommigen zetten betekenisnummers in de tabel in plaats van erboven.

Als er in een taal verschillende vertalingen mogelijk zijn, worden die gescheiden door een komma. Maar ik merk dat MARCEL (meestal) een puntkomma typt tussen vertaalvarianten.

Wat zijn de afspraken over de talen waarnaar vertaald mag worden. ZIjn dat bijvoorbeeld alle talen zoals die ook op wikipedia voorkomen of is dat maar een deel daarvan? Ruud

Ik ben mij niet van enige beperkingen bewust Ruud. De enige beperking is wellicht gelegen in het gebruik van ISO codes. We hanteren vnl ISO 639-2 codes en voor sommige talen heb je misschien 639-3 nodig. De meest uitgebreide verzameling vertalinge tot dusver is die van het woord water dankzij S.V.E.T.

Jcwf 22 jun 2006 17:38 (CEST)[reageer]

Informatiesjabloon

Meestal wordt {{-info-}} gebruikt en dus niet {{info}}. Het verschil zit hem in de tekengrootte.

Daarvan was ik mij niet bewust en ik heb eigenlijk altijd {{info}} gebruikt. Misschien is het het beste om het {{info}} sjabloon identiek te maken aan het {{-info-}}. Anders moeten we een bot erop uitsturen om alles weer te veranderen. JF
Heb de wijziging doorgevoerd. JF

Volgorde

Ik heb de volgorde zoals die bij het sjabloon aangehouden wordt overgenomen. maar het lijkt me wel dat er over volgorde nog het een en ander te zeggen is. Als het woord meerdere betekenissen en/of uitspraken heeft is het misschien verstandiger etym en pron naar beneden te schuiven zodat we kunnen specificeren.


Jcwf 4 mei 2006 22:41 (UTC)

accenten / klemtonen

Hoe zouden deze het beste aangegeven kunnen worden. In woordenboeken (Van Dale iig) worden deze meestal onderstreept, hoewel dit voor zover ik weet niet mogelijk is op wik(t)i. Daarom handhaaf ik zelf vetdrukken van de klinker (niet de volledige lettergreep) waar de klemtoon op ligt. --Alca Isilon 19 mei 2006 20:59 (CEST)[reageer]

Je kunt eenvoudig een stuk tekst onderstrepen door het tussen <u> en </u> te zetten: de brontekst kl<u>e</u>mtoon levert in uitgewerkte vorm het woord klemtoon met een onderstreepte e op, dus klemtoon.
Toch is het tot nu toe niet de gewoonte om - als in Van Dale - de beklemtoonde klinker(s) te onderstrepen. De klemtoon wordt aangegeven in de IPA-uitspraak, dus het fonetische schrift (onder het uitspraaksjabloon). De klemtoon wordt normaliter aangeduid met een verticaal (superscript) streepje bij het begin van de beklemtoonde lettergreep, zie bijv. appel.
Nee die onderstreping werkt niet (niet) altijd omdat alle links al onderstreept weergegeven worden. Ik ben het wel met je eens dat klemtoon (althans in die talen die dat verschijnsel kennen!) een onderdeel van de uitspraak is en het beste in bijvoorbeeld IPA met een accentteken /ɑk.'sɛn.te.kə(n)/ weergegeven moet worden. Daar blijf wel een probleempje bij over, dat m.i. op de Franse wikti goed is opgelost. Als je meerdere vormen van een woord weergeeft, bijv. in een buigings of vervoegingssjabloon kan de klemtoon verspringen. De franse oplossing is rigureus alle woordvormen met hun IPA te tonen. Meer werk maar wel erg netjes. Jcwf 21 mei 2006 19:28 (CEST)[reageer]
Ik denk persoonlijk dat het waarschijnlijk wel het beste zal zijn gewoon het IPA symbool "primary stress" ( {{polytonic|ˈ}} ) aan te houden. De apostrof die jij hierboven gebruikt Jcwf is trouwens niet dit symbool (hoewel het er veel op lijkt), het correcte symbool is "&#712;". Wat dan nog rest is de vraag of we het vetdrukken gewoon laten vallen of niet; ik stel persoonlijk voor van wel.
--Alca Isilon 23 mei 2006 10:27 (CEST)[reageer]
PS om te zorgen dat de IPA-symbolen ook in MSIE6 correct worden weergegeven is het verstandig om deze in de sjabloon IPA of polytonic te plaatsen. --Alca Isilon 23 mei 2006 11:49 (CEST)[reageer]

Lijst van antoniemen, verwante woorden, etc

Hoe moet deze lijst worden gemaakt?

Antoniemen
  • voorbeeld, voorbeeld, voorbeeld

of..

Antoniemen
  • voorbeeld
  • voorbeeld
  • voorbeeld

? Ik zie beide vormen voorkomen. W3ird N3rd (overleg) 30 jul 2017 19:00 (CEST)[reageer]