Overleg:framing

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Betekenis[bewerken]

In het Nederlandse teksten komt ook de oudere en bredere betekenis voor, die ik aan het lemma heb toegevoegd. De meer specifieke betekenis in de communicatietheorie kan volgens mij nog wel wat preciezer worden verwoord.

Het is een nogal alledaags onderdeel van communicatie dat je zaken in een context plaatst om een eigenschap te suggereren. Maar dat is nog geen framing:

-Nieuwe jas?
-Nee, ik ben naar de stomerij geweest.

Belangrijke kenmerken van framing lijken mij:

  • het achterliggende doel om anderen te overtuigen
  • het benutten van vooroordelen
  • de bewuste herhaling; ook het "laden" van begrippen of beelden met nieuwe betekenis hoort tot framing
  • het gebruik van woorden of beelden

Ik heb deze elementen bondig verwerkt in de definitie van het Engelse woord. Ik zou de Nederlandse omschrijving ook in deze zin willen aanpassen, maar ik wacht eerst commentaar af. --MarcoSwart (overleg) 14 aug 2015 17:08 (CEST)


Dank voor je waardevolle aanvullingen, Marco. Ik denk dat je terecht, de sociologische kant van het woord als eerste definitie hebt genomen want het verschijnsel 'framing' is iets dat in alle variaties van goed- tot kwaadaardig eigen is aan menselijk gedrag. Er is in feite niks denkbaar dat een betekenis heeft buiten een context. Bijvoorbeeld, een grassprietje heeft pas als woord betekenis als je weet wat gras is. Framing als nieuw Nederlands woord heeft een sterk negatieve bijklank en daarom betekenis omdat het alles te maken heeft met vooroordelen, en manipulatie.

Om jouw kenmerken aan te vullen:

  • het (al dan niet) met opzet verborgen achterliggende doel om anderen te overtuigen

Iemand die al sterke vooroordelen heeft, gebruikt ook framing om zelf van zijn vooroordelen overtuigd te zijn.

  • het benutten van vooroordelen
  • de bewuste herhaling; ook het "laden" van begrippen of beelden met nieuwe betekenis hoort tot framing

Een scherpe waarneming, die volgens mij ook heel waardevol is. Het is een belangrijke techniek om onbewuste overtuiging in te prenten. Coca Cola bijvoorbeeld zou er een hoop over kunnen vertellen, maar dat doet het niet :)

  • het gebruik van woorden of beelden om de onoprechte suggestie te versterken.

Kunnen we dit werk ook naar Wikipedia 'tillen'? Ik vind het werk dat we aan dit woord doen, zeer de moeite waard is.Jepz11 (overleg) 16 aug 2015 16:01 (CEST)

Terzij; heb al wel teenentander op wikipedia gedaan. Het is encyclopedie en daarom is het de bedoeling dat er zo min mogelijk eigen meningen, en zoveel mogelijk onderbouwde feiten op staan. Dat maakt het voor mij lastig, want om zo'n goede lijst met kenmerken van 'framing' te documenteren met links, ga er maar aan staan. Het komt er dan op aan om je eigen mening in een oneindige hoeveelheid informatie weerspiegeld te krijgen. Hoe vind je nu, zoiets als deze kenmerken die om te beginnen onze gedeelde mening zijn, terug in gezaghebbende publicaties? Het is zoiets als 'reverse engineeren' van een computerprogramma.

Aan Wikipedia heb ik ook de nodige bijdragen geleverd, maar je hebt gelijk: dan horen er ook goede bronvermeldingen bij. Meestal maak ik daar vrij veel werk van, keerzijde is dat het schrijven van een in mijn ogen goed Wikipedia-artikel behoorlijk tijdrovend is. Ik heb er geen bezwaar tegen als je het bovenstaande gebruikt om het artikel op Wikipedia aan te vullen, maar ik kom er zelf niet toe om vakliteratuur te raadplegen en zo voor degelijke referenties te zorgen. Het is overigens niet zo dat ik probeer mijn eigen mening in bronnen weerspiegeld te krijgen. Ik heb meestal een eerste gedachte, dan ga ik op zoek naar bronnen en 9 van de 10 keer leidt dat ook tot een herziening van mijn gedachten. Dat gaat soms wel een paar keer heen en weer, maar na een tijdje merk je dat ook een extra bron eigenlijk niet meer tot andere gedachten leidt. De puntjes hierboven zijn bijvoorbeeld al iets meer dan alleen eigen gedachten. Maar goed, soms zijn bronnen het echt niet eens en moet je een beredeneerde keus maken hoe je dat weergeeft in het artikel; soms is het meer een verschil in presentatie en moet je kiezen welke vorm het beste geschikt is voor Wikipedia. De zonzijde is (wat mij betreft) wel, dat je onderweg een hoop leert. Bij een begrip als framing is er vrij veel vakliteratuur online te vinden; die is zowel op het gebied van communicatie als sociologie wel vaak engelstalig. Bij WikiWoordenboek is weer belangrijker dat er in ieder geval een beknopte omschrijving komt die een gebruiker goed op weg helpt; voor een grondige verklaring linken gewoon naar Wikipedia. --MarcoSwart (overleg) 17 aug 2015 22:07 (CEST)
Voor mij werkt het anders, ik heb vertrouwen in de werking van m'n hersenpan, ook in die van anderen trouwens, maar omgaan met boeken en documentatie is een veel lastiger verhaal voor me. Ik kan niet zoals jij dat wel kunt, even een stapel boeken online doorwerken en de boeken zelf lezen is onmogelijk. In documentatie zoeken geeft me al gauw teveel rommel om overzicht te kunnen houden. Ik ben geen feitenverzamelaar.
Mede om die reden vind ik de Wiki sites het meest positieve dat op het web gebeurt, ook omdat die wereld nauw aanleunt tegen de opensource gemeenschap. In beide staat het belang van geld nadrukkelijk niet voorop, maar het belang van iedereen.
Als ik iets wil weten zoek ik als eerste op wikipedia, en meestal vind ik in een half scherm tekst meer betrouwbare info dan urenlang de wereld afzoeken oplevert.
Dat zou een bevlogen wikiaan van me maken, als ik gemakkelijk met info van anderen om kon gaan. Maar ja, genoeg ge***d, ik ga hiermee bezig.

Heb op mn definitie gezocht, dat leverde wel direkt een interessante pagina op: https://www.kl.nl/opinie/framen-kun-je-beter-zelf-doen/ maar zoeken op enkel 'framing' brengt me naar zoiets; http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2015/5/Gelukszoekers-en-graaiers-het-gevaar-van-framing-1756066W/ Hier valt niet op te reageren zonder in de blubber terecht te komen. Hoe vooroordelen zichzelf versterken en nieuwe kweken. Tja, hoe maak ik dat hard. Dit alles gaat wel veel te ver voor wiktionary. Al valt niet te vermijden dat definities een deel 'mening' bevatten, moet die maar met het info sjabloon gedekt worden.

Hoe zou je de Nederlandse omschrijving willen aanpassen?--Jepz11 (overleg) 18 aug 2015 15:04 (CEST)

Mijn suggestie is eigenlijk gewoon de omschrijving die ik bij het Engelse woord gebruikt heb. Het is overigens niet nodig om framing of vooroordeel per se negatief op te vatten: het zijn gewoon verschijnselen, die net zo goed een positieve kant hebben. Wat je hierboven zegt over open source is tegelijk ook een mooi voorbeeld van framing, zonder dat ik daar veel bezwaar in zie. --MarcoSwart (overleg) 20 aug 2015 16:36 (CEST)
Het eerste artikel, 'framen kun je beter zelf doen' heeft het begrip voor me genuanceerd. Framen kan beter neutraler gedefiniëerd worden.
Hoe terecht het ook is dat je vooroordelen benoemt als iets dat alles met framen te maken heeft, hoort dat m.i. thuis in de voorbeelden en niet in de definitie. Ieders beeldvorming is immers altijd vooral afhankelijk van de context waarin iets gezien, of, in het geval van 'framing', doelbewust geplaatst wordt. Meningen in politiek of zoals ze met reclame gekweekt worden worden met framing bewust gemanipuleerd, maar dat hoeven niet per sé vooroordelen te worden maar kunnen ook simpelweg als enkel 'mening' gezien.
Dat 'doelbewust' lijkt me wel in de definitie horen want framen is iets dat je doet. Ben je het daarmee eens?
Wat het artikel vooral beschrijft is hoe een goed 'frame' onontkoombaar is, zoals de hele politiek zich met 'Henk en Ingrid' heeft laten vangen, iedereen trapte erin. Vandaar de titel, de enige manier van ontsnappen is een eigen frame te gebruiken en niet dat van de opponent. In dit geval lijkt me dat een bijzonder moeilijke opgave omdat het beeld zo sterk is, 'de gewone mensen'.
Interessant zeg! Ik heb iets nieuws geleerd. --Jepz11 (overleg) 21 aug 2015 12:43 (CEST)
Het woord vooroordeel lijkt zelf het onderwerp van framing te zijn geworden. De betekenis is eigenlijk "een oordeel op voorhand, niet gebaseerd op eigen ondervinding of studie". Dit soort oordelen zijn in het menselijk bestaan onmisbaar: je kunt zelf niet waarnemen of redeneren zonder met vooroordelen te beginnen. Het idee is dat inductie en deductie ertoe kunnen leiden dat je aanvankelijke oordelen herziet. Als je een ander niet kunt overtuigen is de verklaring dat die teveel vasthoudt aan zijn vooroordelen voor veel mensen prettiger dan de verklaring dat je zelf niet overtuigend genoeg bent. Dat is de eerste negatieve lading van het woord vooroordeel. Het tweede is dat het bij vooroordelen vooral om negatieve opvattingen over andere mensen zou gaan. Dat hoeft helemaal niet: vooroordelen kunnen positief zijn en evengoed op zaken betrekking hebben: optische illusies bieden ook mooie voorbeelden van vooroordelen. Ik gebruik het woord vooroordeel in de open en brede betekenis van het woord en dan heeft het alles met framing te maken. Zonder vooroordelen is framing onmogelijk. --MarcoSwart (overleg) 21 aug 2015 21:31 (CEST)
Bijzonder interessant, dit uitdiepen!
Even gekeken, wiktionary's definitie van vooroordeel: een mening laten berusten op een gebrek aan kennis, vaak gepaard met afkeer, een vooropgezette mening. Volgens mij heeft het woord een negatieve lading die hier redelijk door gedekt wordt, ik moet even nadenken en meer definities zoeken om dat te onderbouwen. Grappig is om te bedenken, dat alleen mensen met enige zelfrelativering zullen toegeven dat zij zelf vooroordelen hebben, terwijl iedereen ze heeft. Volgens mij kun je je niet bewust zijn van wat je vooroordelen zijn omdat het gaat om kennis die je verdringt. Je ontkent ze, op onbewust 'level'. Om die reden kun je bv een racist niet overtuigen van het onredelijke van rassenhaat. Zelfs om een racist te laten inzien dat hij dat vooroordeel koestert, is bijna onmogelijk.
Nu wil ik andere dingen doen, binnenkort kom ik erop terug.--Jepz11 (overleg) 22 aug 2015 10:30 (CEST)
Neem gewoon alle tijd en kom erop terug wanneer dat goed voelt. Doe ik meestal ook. Als je je op voorhand van al je vooroordelen bewust was, hadden vooroordelen geen nut. Maar ik heb een aantal vooroordelen waar ik me van bewust ben, omdat ik weet dat ze me soms op het verkeerde been zetten. En er zijn vrij veel vooroordelen waar je je achteraf van bewust kunt worden, als je daarvoor open staat tenminste. Het is trouwens ook een vooroordeel dat redelijkheid een doorslaggevend argument is. Voor jou en mij misschien wel, maar voor heel wat mensen zijn er andere waarden die zwaarder wegen. En er zijn ook nog de nodige racisten die rassenhaat onredelijk vinden. Terug naar het onderwerp: de definitie van vooroordeel in WikiWoordenboek is in mijn ogen bepaald niet volmaakt. Ik bestrijd niet dat het woord in het spraakgebruik vaak een negatieve betekenis heeft, maar ik houd vol dat het ook een meer zakelijke, niet per se negatieve betekenis kan hebben. --MarcoSwart (overleg) 24 aug 2015 21:25 (CEST)

Meervoud en verkleinwoord[bewerken]

Ik kom framing in het Nederlands vooral tegen als aanduiding van een procedé. In die vorm is een meervoud of verkleinwoord niet goed mogelijk. Als je framing (ook) gebruikt voor gevallen waarin het procedé is toegepast wordt dat anders. Maar in die betekenis kom ik het toch veel minder vaak tegen; in dat geval wordt ook wel frame gebruikt. Lopen we niet wat snel van stapel door deze vormen al op te nemen? Ik zou de verkleinwoorden niet opnemen en het meervoud tussen haakjes zetten.--MarcoSwart (overleg) 14 aug 2015 17:08 (CEST)


Helemaal mee eens. Framinkje en framings zijn geen bruikbare Nederlandse woorden, ik stel voor ze weg te laten.

Dank voor de rest van je aanvulling, Kvdrgeus, die is ook heel waardevol. Jepz11 (overleg) 16 aug 2015 15:49 (CEST)