Gebruiker:Romaine/Interwiki's

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Onderwerp Engels Frans Portugees

Bijwoord in ruimere zin (artikel)

? ? ?
Achterzetsel (artikel)
Postpositions Postpositions Posposição
Bijwoord (artikel)
Adverbs Adverbes Advérbio
Bijwoordsvorm (artikel)
Adverb forms Formes d’adverbes ?
Voornaamwoordelijk bijwoord (artikel)
Pronominal adverbs Adverbes pronominaux ?
Partikel (artikel)
Particles Particules ?
Telbijwoord (artikel)
Frequency adverbs ? ?
Tussenwerpsel (artikel)
Interjections Interjections Interjeição
Voegwoord (artikel)
Conjunctions Conjonctions Conjunção
Voorzetsel (artikel)
Prepositions Prépositions Preposição

Naamwoord (artikel)

? ? ?
Bijvoeglijk naamwoord (artikel)
Adjectives Adjectifs Adjetivo
Demoniem (artikel)
? ? ?
Eigennaam (artikel)
Proper nouns Noms propres ?
Lidwoord (artikel)
Articles Articles Artigo
Telwoord (artikel)
Numbers Nombres Numeral
Hoofdtelwoord (artikel)
Cardinal numbers Cardinaux (cardinal) Numeral cardinal
Rangtelwoord (artikel)
Ordinal numbers Ordinaux (ordinal) Numeral ordinal
Onbepaald hoofdtelwoord (artikel)
? ? ?
Onbepaald rangtelwoord (artikel)
? ? ?
Vragend telwoord (artikel)
? ? ?
Voornaamwoord (artikel)
Pronouns Pronoms Pronome
Aanwijzend voornaamwoord (artikel)
Demonstrative pronouns Pronoms démonstratifs ?
Betrekkelijk voornaamwoord (artikel)
Relative pronouns Pronoms relatifs ?
Bezittelijk voornaamwoord (artikel)
Possessive pronouns Pronoms possessifs ?
Onbepaald voornaamwoord (artikel)
Indefinite pronouns Pronoms indéfinis ?
Persoonlijk voornaamwoord (artikel)
Personal pronouns Pronoms personnels Pronome pessoal
Temporeel voornaamwoord (artikel)
? ? ?
Uitroepend voornaamwoord (artikel)
? ? ?
Vragend voornaamwoord (artikel)
Interrogative pronouns Pronoms interrogatifs ?
Wederkerend voornaamwoord (artikel)
Reflexive pronouns ? ?
Wederkerig voornaamwoord (artikel)
Reciprocal pronoun ? ?
Zelfstandig naamwoord (artikel)
Nouns Noms communs Substantivo

Werkwoord (artikel)

Verbs Verbes Verbo
Vervoeging (artikel)
? Conjugaison ?
Werkwoordsvorm (artikel)
Verb forms Formes de verbes Forma verbal
Ditransitief werkwoord (artikel)
Ditransitive verbs Verbes bitransitifs ?
Ergatief werkwoord (artikel)
Ergative verbs Verbes ergatifs ?
Gemengd werkwoord (artikel)
Mixed verbs Verbes mixtes ?
Hulpwerkwoord (artikel)
Auxiliary verbs Verbes auxiliaires Verbo auxiliar
Inergatief werkwoord (artikel)
en: Verbes inergatifs ?
Koppelwerkwoord (artikel)
Copulative verbs ? ?
Modaal werkwoord (artikel)
Modal verbs ? ?
Niet-samengesteld werkwoord (artikel)
? ? ?
Onovergankelijk werkwoord (artikel)
Intransitive verbs Verbes intransitifs ?
Onpersoonlijk werkwoord (artikel)
Impersonal verbs ? Verbo impessoal
Onregelmatig werkwoord (artikel)
Irregular verbs Verbes irréguliers Verbo irregular
Onscheidbaar werkwoord (artikel)
? ? ?
Onvolledig werkwoord (artikel)
Defective verbs Verbes défectifs ?
Werkwoord van het onvoltooide aspect (artikel)
Imperfective verbs ? ?
Overgankelijk werkwoord (artikel)
Transitive verbs Verbes transitifs ?
Scheidbaar werkwoord (artikel)
? ? ?
Sterk werkwoord (artikel)
Strong verbs Verbes forts ?
Werkwoord van het voltooide aspect (artikel)
Perfective verbs ? ?
Wederkerend werkwoord (artikel)
Reflexive verbs Verbes réflexifs ?
Zwak werkwoord (artikel)
Weak verbs Verbes faibles ?


Overgehouden categorienamen op andere wiki's[bewerken]

Overige voornaamwoorden:

Overige werkwoorden:

Overige werkwoorden: