Gebruiker:Paulo Calipari/-ere/vervoeging

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het regelmatige werkwoord van de tweede vervoeging in het Latijn‎[bewerken]

vervoeging van het Latijnse werkwoord -ēre
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego -eō ego -eor ego -ēbam ego -ēbar ego -ēbō ego -ēbor
-ēs -ēris -ēbās -ēbāris -ēbis -ēberis
is, ea, id -et is, ea, id -ētur is, ea, id -ēbat is, ea, id -ēbātur is, ea, id -ēbit is, ea, id -ēbitur
nōs -ēmus nōs -ēmur nōs -ēbāmus nōs -ēbāmur nōs -ēbimus nōs -ēbimur
vōs -ētis vōs -ēminī vōs -ēbātis vōs -ēbāminī vōs -ēbitis vōs -ēbiminī
eī/iī, eae, ea -ent eī/iī, eae, ea -entur eī/iī, eae, ea -ēbant eī/iī, eae, ea -ēbantur eī/iī, eae, ea -ēbunt eī/iī, eae, ea -ēbuntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego -uī ego -itus, -a, -um sum ego -ueram ego -itus, -a, -um eram ego -uerō ego -itus, -a, -um erō
-uistī -itus, -a, -um es -uerās -itus, -a, -um erās -ueris us, -a, -um eris
is, ea, id -uit is, ea, id -itus, -a, -um est is, ea, id -uerat is, ea, id -itus, -a, -um erat is, ea, id -uerit is, ea, id -itus, -a, -um erit
nōs -uimus nōs -itī, -ae, -a sumus nōs -uerāmus nōs -itī, -ae, -a erāmus nōs -uerimus nōs -itī, -ae, -a erimus
vōs -uistis vōs -itī, -ae, -a estis vōs -uerātis vōs -itī, -ae, -a erātis vōs -ueritis vōs -itī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea -uērunt eī/iī, eae, ea -itī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea -uerant eī/iī, eae, ea -itī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea -uerint eī/iī, eae, ea -itī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego -eam ego -ear ego -ērem ego -ērer
-eās -eāris -ērēs -ērēris
is, ea, id -eat is, ea, id -eātur is, ea, id -ēret is, ea, id -ērētur
nōs -eāmus nōs -eāmur nōs -ērēmus nōs -ērēmur
vōs -eātis vōs -eāminī vōs -ērētis vōs -ērēminī
eī/iī, eae, ea -eant eī/iī, eae, ea -eantur eī/iī, eae, ea -ērent eī/iī, eae, ea -ērentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego -uerim ego -itus, -a, -um sim ego -uissem ego -itus, -a, -um essem
-uerīs -itus, -a, -um sīs -uissēs -itus, -a, -um essēs
is, ea, id -uerit is, ea, id -itus, -a, -um sit is, ea, id -uisset is, ea, id -itus, -a, -um esset
nōs -uerīmus nōs -itī, -ae, -a sīmus nōs -uissēmus nōs -itī, -ae, -a essēmus
vōs -uerītis vōs -itī, -ae, -a sītis vōs -uissētis vōs -itī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea -uerint eī/iī, eae, ea -itī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea -uissent eī/iī, eae, ea -itī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. 2e pers. enk. -ēre 2e pers. enk. -ētō 2e pers. enk. -ētor
3e pers. enk. -ētō 3e pers. enk. -ētor
2e pers. mv. -ēte 2e pers. mv. -ēmini 2e pers. mv. -ētōte
3e pers. mv. -entō 3e pers. mv. -entor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
-ēre -ērī -uisse -itum, -am, -um esse -itūrum, -am, -um esse -itum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
-ēns, -ntis -itus, -a, -um -itūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
-ēndum, -a -ēndus, -a, -um -itum, -itū


Het regelmatige werkwoord van de derde vervoeging in het Latijn‎[bewerken]

Deze vervoeging hangt zeer af van het laatste deel van de stam.

vervoeging van het Latijnse werkwoord dīcere
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego dīcō ego dīcor ego dīcēbam ego dīcēbar ego dīcam ego dīcar
dīcis dīceris dīcēbās dīcēbāris dīcēs dīcēris
is, ea, id dīcit is, ea, id dīcitur is, ea, id dīcēbat is, ea, id dīcēbātur is, ea, id dīcet is, ea, id dīcētur
nōs dīcimus nōs dīcimur nōs dīcēbāmus nōs dīcēbāmur nōs dīcēmus nōs dīcēmur
vōs dīcitis vōs dīciminī vōs dīcēbātis vōs dīcēbāminī vōs dīcētis vōs dīcēminī
eī/iī, eae, ea dīcunt eī/iī, eae, ea dīcuntur eī/iī, eae, ea dīcēbant eī/iī, eae, ea dīcēbantur eī/iī, eae, ea dīcent eī/iī, eae, ea dīcēntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego dīxī ego dictus, -a, -um sum ego dīxeram ego dictus, -a, -um eram ego dīxerō ego dictus, -a, -um erō
dīxistī dictus, -a, -um es dīxerās dictus, -a, -um erās dīxeris us, -a, -um eris
is, ea, id dīxit is, ea, id dictus, -a, -um est is, ea, id dīxerat is, ea, id dictus, -a, -um erat is, ea, id dīxerit is, ea, id dictus, -a, -um erit
nōs dīximus nōs dictī, -ae, -a sumus nōs dīxerāmus nōs dictī, -ae, -a erāmus nōs dīxerimus nōs dictī, -ae, -a erimus
vōs dīxistis vōs dictī, -ae, -a estis vōs dīxerātis vōs dictī, -ae, -a erātis vōs dīxeritis vōs dictī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea dīxērunt eī/iī, eae, ea dictī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea dīxerant eī/iī, eae, ea dictī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea dīxerint eī/iī, eae, ea dictī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego dīcam ego dīcar ego dīcerem ego dīcerer
dīcās dīcāris dīcerēs dīcerēris
is, ea, id dīcat is, ea, id dīcātur is, ea, id dīceret is, ea, id dīcerētur
nōs dīcāmus nōs dīcāmur nōs dīcerēmus nōs dīcerēmur
vōs dīcātis vōs dīcāminī vōs dīcerētis vōs dīcerēminī
eī/iī, eae, ea dīcant eī/iī, eae, ea dīcantur eī/iī, eae, ea dīcerent eī/iī, eae, ea dīcerentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego dīxerim ego dictus, -a, -um sim ego dīxissem ego dictus, -a, -um essem
dīxerīs dictus, -a, -um sīs dīxissēs dictus, -a, -um essēs
is, ea, id dīxerit is, ea, id dictus, -a, -um sit is, ea, id dīxisset is, ea, id dictus, -a, -um esset
nōs dīxerīmus nōs dictī, -ae, -a sīmus nōs dīxissēmus nōs dictī, -ae, -a essēmus
vōs dīxerītis vōs dictī, -ae, -a sītis vōs dīxissētis vōs dictī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea dīxerint eī/iī, eae, ea dictī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea dīxissent eī/iī, eae, ea dictī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. dīce 2e pers. enk. dīcere 2e pers. enk. dīcitō 2e pers. enk. dīcitor
3e pers. enk. dīcitō 3e pers. enk. dīcitor
2e pers. mv. dīcite 2e pers. mv. dīcimini 2e pers. mv. dīcitōte
3e pers. mv. dīcuntō 3e pers. mv. dīcuntor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
dīcere dīcī dīxisse dictum, -am, -um esse dictūrum, -am, -um esse dictum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
dīcens, -ntis dictus, -a, -um dictūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
dīcendum, -a dīcendus, -a, -um dictum, dictū


vervoeging van het Latijnse werkwoord canere
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego canō ego canor ego canēbam ego canēbar ego canam ego canar
canis caneris canēbās canēbāris canēs canēris
is, ea, id canit is, ea, id canitur is, ea, id canēbat is, ea, id canēbātur is, ea, id canet is, ea, id canētur
nōs canimus nōs canimur nōs canēbāmus nōs canēbāmur nōs canēmus nōs canēmur
vōs canitis vōs caniminī vōs canēbātis vōs canēbāminī vōs canētis vōs canēminī
eī/iī, eae, ea canunt eī/iī, eae, ea canuntur eī/iī, eae, ea canēbant eī/iī, eae, ea canēbantur eī/iī, eae, ea canent eī/iī, eae, ea canēntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego cecinī ego cantus, -a, -um sum ego cecineram ego cantus, -a, -um eram ego cecinerō ego cantus, -a, -um erō
cecinistī cantus, -a, -um es cecinerās cantus, -a, -um erās cecineris us, -a, -um eris
is, ea, id cecinit is, ea, id cantus, -a, -um est is, ea, id cecinerat is, ea, id cantus, -a, -um erat is, ea, id cecinerit is, ea, id cantus, -a, -um erit
nōs cecinimus nōs cantī, -ae, -a sumus nōs cecinerāmus nōs cantī, -ae, -a erāmus nōs cecinerimus nōs cantī, -ae, -a erimus
vōs cecinistis vōs cantī, -ae, -a estis vōs cecinerātis vōs cantī, -ae, -a erātis vōs cecineritis vōs cantī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea cecinērunt eī/iī, eae, ea cantī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea cecinerant eī/iī, eae, ea cantī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea cecinerint eī/iī, eae, ea cantī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego canam ego canar ego canerem ego canerer
canās canāris canerēs canerēris
is, ea, id canat is, ea, id canātur is, ea, id caneret is, ea, id canerētur
nōs canāmus nōs canāmur nōs canerēmus nōs canerēmur
vōs canātis vōs canāminī vōs canerētis vōs canerēminī
eī/iī, eae, ea canant eī/iī, eae, ea canantur eī/iī, eae, ea canerent eī/iī, eae, ea canerentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego cecinerim ego cantus, -a, -um sim ego cecinissem ego cantus, -a, -um essem
cecinerīs cantus, -a, -um sīs cecinissēs cantus, -a, -um essēs
is, ea, id cecinerit is, ea, id cantus, -a, -um sit is, ea, id cecinisset is, ea, id cantus, -a, -um esset
nōs cecinerīmus nōs cantī, -ae, -a sīmus nōs cecinissēmus nōs cantī, -ae, -a essēmus
vōs cecinerītis vōs cantī, -ae, -a sītis vōs cecinissētis vōs cantī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea cecinerint eī/iī, eae, ea cantī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea cecinissent eī/iī, eae, ea cantī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. cane 2e pers. enk. canere 2e pers. enk. canitō 2e pers. enk. canitor
3e pers. enk. canitō 3e pers. enk. canitor
2e pers. mv. canite 2e pers. mv. canimini 2e pers. mv. canitōte
3e pers. mv. canuntō 3e pers. mv. canuntor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
canere canī cecinisse cantum, -am, -um esse cantūrum, -am, -um esse cantum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
canens, -ntis cantus, -a, -um cantūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
canendum, -a canendus, -a, -um cantum, cantū


vervoeging van het Latijnse werkwoord mittere
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego mittō ego mittor ego mittēbam ego mittēbar ego mittam ego mittar
mittis mitteris mittēbās mittēbāris mittēs mittēris
is, ea, id mittit is, ea, id mittitur is, ea, id mittēbat is, ea, id mittēbātur is, ea, id mittet is, ea, id mittētur
nōs mittimus nōs mittimur nōs mittēbāmus nōs mittēbāmur nōs mittēmus nōs mittēmur
vōs mittitis vōs mittiminī vōs mittēbātis vōs mittēbāminī vōs mittētis vōs mittēminī
eī/iī, eae, ea mittunt eī/iī, eae, ea mittuntur eī/iī, eae, ea mittēbant eī/iī, eae, ea mittēbantur eī/iī, eae, ea mittent eī/iī, eae, ea mittēntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego mīsī ego missus, -a, -um sum ego mīseram ego missus, -a, -um eram ego mīserō ego missus, -a, -um erō
mīsistī missus, -a, -um es mīserās missus, -a, -um erās mīseris us, -a, -um eris
is, ea, id mīsit is, ea, id missus, -a, -um est is, ea, id mīserat is, ea, id missus, -a, -um erat is, ea, id mīserit is, ea, id missus, -a, -um erit
nōs mīsimus nōs missī, -ae, -a sumus nōs mīserāmus nōs missī, -ae, -a erāmus nōs mīserimus nōs missī, -ae, -a erimus
vōs mīsistis vōs missī, -ae, -a estis vōs mīserātis vōs missī, -ae, -a erātis vōs mīseritis vōs missī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea mīsērunt eī/iī, eae, ea missī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea mīserant eī/iī, eae, ea missī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea mīserint eī/iī, eae, ea missī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego mittam ego mittar ego mitterem ego mitterer
mittās mittāris mitterēs mitterēris
is, ea, id mittat is, ea, id mittātur is, ea, id mitteret is, ea, id mitterētur
nōs mittāmus nōs mittāmur nōs mitterēmus nōs mitterēmur
vōs mittātis vōs mittāminī vōs mitterētis vōs mitterēminī
eī/iī, eae, ea mittant eī/iī, eae, ea mittantur eī/iī, eae, ea mitterent eī/iī, eae, ea mitterentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego mīserim ego missus, -a, -um sim ego mīsissem ego missus, -a, -um essem
mīserīs missus, -a, -um sīs mīsissēs missus, -a, -um essēs
is, ea, id mīserit is, ea, id missus, -a, -um sit is, ea, id mīsisset is, ea, id missus, -a, -um esset
nōs mīserīmus nōs missī, -ae, -a sīmus nōs mīsissēmus nōs missī, -ae, -a essēmus
vōs mīserītis vōs missī, -ae, -a sītis vōs mīsissētis vōs missī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea mīserint eī/iī, eae, ea missī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea mīsissent eī/iī, eae, ea missī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. mitte 2e pers. enk. mittere 2e pers. enk. mittitō 2e pers. enk. mittitor
3e pers. enk. mittitō 3e pers. enk. mittitor
2e pers. mv. mittite 2e pers. mv. mittimini 2e pers. mv. mittitōte
3e pers. mv. mittuntō 3e pers. mv. mittuntor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
mittere mittī mīsisse missum, -am, -um esse missūrum, -am, -um esse missum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
mittens, -ntis missus, -a, -um missūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
mittendum, -a mittendus, -a, -um missum, missū


vervoeging van het Latijnse werkwoord vīvere
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego vīvō ego vīvor ego vīvēbam ego vīvēbar ego vīvam ego vīvar
vīvis vīveris vīvēbās vīvēbāris vīvēs vīvēris
is, ea, id vīvit is, ea, id vīvitur is, ea, id vīvēbat is, ea, id vīvēbātur is, ea, id vīvet is, ea, id vīvētur
nōs vīvimus nōs vīvimur nōs vīvēbāmus nōs vīvēbāmur nōs vīvēmus nōs vīvēmur
vōs vīvitis vōs vīviminī vōs vīvēbātis vōs vīvēbāminī vōs vīvētis vōs vīvēminī
eī/iī, eae, ea vīvunt eī/iī, eae, ea vīvuntur eī/iī, eae, ea vīvēbant eī/iī, eae, ea vīvēbantur eī/iī, eae, ea vīvent eī/iī, eae, ea vīvēntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego vīxī ego vīctus, -a, -um sum ego vīxeram ego vīctus, -a, -um eram ego vīxerō ego vīctus, -a, -um erō
vīxistī vīctus, -a, -um es vīxerās vīctus, -a, -um erās vīxeris us, -a, -um eris
is, ea, id vīxit is, ea, id vīctus, -a, -um est is, ea, id vīxerat is, ea, id vīctus, -a, -um erat is, ea, id vīxerit is, ea, id vīctus, -a, -um erit
nōs vīximus nōs vīctī, -ae, -a sumus nōs vīxerāmus nōs vīctī, -ae, -a erāmus nōs vīxerimus nōs vīctī, -ae, -a erimus
vōs vīxistis vōs vīctī, -ae, -a estis vōs vīxerātis vōs vīctī, -ae, -a erātis vōs vīxeritis vōs vīctī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea vīxērunt eī/iī, eae, ea vīctī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea vīxerant eī/iī, eae, ea vīctī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea vīxerint eī/iī, eae, ea vīctī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego vīvam ego vīvar ego vīverem ego vīverer
vīvās vīvāris vīverēs vīverēris
is, ea, id vīvat is, ea, id vīvātur is, ea, id vīveret is, ea, id vīverētur
nōs vīvāmus nōs vīvāmur nōs vīverēmus nōs vīverēmur
vōs vīvātis vōs vīvāminī vōs vīverētis vōs vīverēminī
eī/iī, eae, ea vīvant eī/iī, eae, ea vīvantur eī/iī, eae, ea vīverent eī/iī, eae, ea vīverentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego vīxerim ego vīctus, -a, -um sim ego vīxissem ego vīctus, -a, -um essem
vīxerīs vīctus, -a, -um sīs vīxissēs vīctus, -a, -um essēs
is, ea, id vīxerit is, ea, id vīctus, -a, -um sit is, ea, id vīxisset is, ea, id vīctus, -a, -um esset
nōs vīxerīmus nōs vīctī, -ae, -a sīmus nōs vīxissēmus nōs vīctī, -ae, -a essēmus
vōs vīxerītis vōs vīctī, -ae, -a sītis vōs vīxissētis vōs vīctī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea vīxerint eī/iī, eae, ea vīctī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea vīxissent eī/iī, eae, ea vīctī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. vīve 2e pers. enk. vīvere 2e pers. enk. vīvitō 2e pers. enk. vīvitor
3e pers. enk. vīvitō 3e pers. enk. vīvitor
2e pers. mv. vīvite 2e pers. mv. vīvimini 2e pers. mv. vīvitōte
3e pers. mv. vīvuntō 3e pers. mv. vīvuntor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
vīvere vīvī vīxisse vīctum, -am, -um esse vīctūrum, -am, -um esse vīctum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
vīvens, -ntis vīctus, -a, -um vīctūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
vīvendum, -a vīvendus, -a, -um vīctum, vīctūvervoeging van het Latijnse werkwoord iacere
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego iaciō ego iacior ego iaciēbam ego iaciēbar ego iaciam ego iaciar
iacis iaceris iaciēbās iaciēbāris iaciēs iaciēris
is, ea, id iacit is, ea, id iacitur is, ea, id iaciēbat is, ea, id iaciēbātur is, ea, id iaciet is, ea, id iaciētur
nōs iacimus nōs iacimur nōs iaciēbāmus nōs iaciēbāmur nōs iaciēmus nōs iaciēmur
vōs iacitis vōs iaciminī vōs iaciēbātis vōs iaciēbāminī vōs iaciētis vōs iaciēminī
eī/iī, eae, ea iaciunt eī/iī, eae, ea iaciuntur eī/iī, eae, ea iaciēbant eī/iī, eae, ea iaciēbantur eī/iī, eae, ea iacient eī/iī, eae, ea iaciēntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego iēcī ego iactus, -a, -um sum ego iēceram ego iactus, -a, -um eram ego iēcerō ego iactus, -a, -um erō
iēcistī iactus, -a, -um es iēcerās iactus, -a, -um erās iēceris us, -a, -um eris
is, ea, id iēcit is, ea, id iactus, -a, -um est is, ea, id iēcerat is, ea, id iactus, -a, -um erat is, ea, id iēcerit is, ea, id iactus, -a, -um erit
nōs iēcimus nōs iactī, -ae, -a sumus nōs iēcerāmus nōs iactī, -ae, -a erāmus nōs iēcerimus nōs iactī, -ae, -a erimus
vōs iēcistis vōs iactī, -ae, -a estis vōs iēcerātis vōs iactī, -ae, -a erātis vōs iēceritis vōs iactī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea iēcērunt eī/iī, eae, ea iactī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea iēcerant eī/iī, eae, ea iactī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea iēcerint eī/iī, eae, ea iactī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego iaciam ego iaciar ego iacerem ego iacerer
iaciās iaciāris iacerēs iacerēris
is, ea, id iaciat is, ea, id iaciātur is, ea, id iaceret is, ea, id iacerētur
nōs iaciāmus nōs iaciāmur nōs iacerēmus nōs iacerēmur
vōs iaciātis vōs iaciāminī vōs iacerētis vōs iacerēminī
eī/iī, eae, ea iaciant eī/iī, eae, ea iaciantur eī/iī, eae, ea iacerent eī/iī, eae, ea iacerentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego iēcerim ego iactus, -a, -um sim ego iēcissem ego iactus, -a, -um essem
iēcerīs iactus, -a, -um sīs iēcissēs iactus, -a, -um essēs
is, ea, id iēcerit is, ea, id iactus, -a, -um sit is, ea, id iēcisset is, ea, id iactus, -a, -um esset
nōs iēcerīmus nōs iactī, -ae, -a sīmus nōs iēcissēmus nōs iactī, -ae, -a essēmus
vōs iēcerītis vōs iactī, -ae, -a sītis vōs iēcissētis vōs iactī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea iēcerint eī/iī, eae, ea iactī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea iēcissent eī/iī, eae, ea iactī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. iace 2e pers. enk. iacere 2e pers. enk. iacitō 2e pers. enk. iacitor
3e pers. enk. iacitō 3e pers. enk. iacitor
2e pers. mv. iacite 2e pers. mv. iacimini 2e pers. mv. iacitōte
3e pers. mv. iaciuntō 3e pers. mv. iaciuntor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
iacere iacī iēcisse iactum, -am, -um esse iactūrum, -am, -um esse iactum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
iaciēns, -ntis iactus, -a, -um iactūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
iaciendum, -a iaciendus, -a, -um iactum, iactū


Zonder tussenvoegsel in het perfectum[bewerken]

vervoeging van het Latijnse werkwoord -dere
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego -dō ego -dor ego -dēbam ego -dēbar ego -dam ego -dar
-dis -deris -dēbās -dēbāris -dēs -dēris
is, ea, id -dit is, ea, id -ditur is, ea, id -dēbat is, ea, id -dēbātur is, ea, id -det is, ea, id -dētur
nōs -dimus nōs -dimur nōs -dēbāmus nōs -dēbāmur nōs -dēmus nōs -dēmur
vōs -ditis vōs -diminī vōs -dēbātis vōs -dēbāminī vōs -dētis vōs -dēminī
eī/iī, eae, ea -dunt eī/iī, eae, ea -duntur eī/iī, eae, ea -dēbant eī/iī, eae, ea -dēbantur eī/iī, eae, ea -dent eī/iī, eae, ea -dēntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego -dī ego -sus, -a, -um sum ego -deram ego -sus, -a, -um eram ego -derō ego -sus, -a, -um erō
-distī -sus, -a, -um es -derās -sus, -a, -um erās -deris us, -a, -um eris
is, ea, id -dit is, ea, id -sus, -a, -um est is, ea, id -derat is, ea, id -sus, -a, -um erat is, ea, id -derit is, ea, id -sus, -a, -um erit
nōs -dimus nōs -sī, -ae, -a sumus nōs -derāmus nōs -sī, -ae, -a erāmus nōs -derimus nōs -sī, -ae, -a erimus
vōs -distis vōs -sī, -ae, -a estis vōs -derātis vōs -sī, -ae, -a erātis vōs -deritis vōs -sī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea -dērunt eī/iī, eae, ea -sī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea -derant eī/iī, eae, ea -sī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea -derint eī/iī, eae, ea -sī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego -dam ego -dar ego -derem ego -derer
-dās -dāris -derēs -derēris
is, ea, id -dat is, ea, id -dātur is, ea, id -deret is, ea, id -derētur
nōs -dāmus nōs -dāmur nōs -derēmus nōs -derēmur
vōs -dātis vōs -dāminī vōs -derētis vōs -derēminī
eī/iī, eae, ea -dant eī/iī, eae, ea -dantur eī/iī, eae, ea -derent eī/iī, eae, ea -derentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego -derim ego -sus, -a, -um sim ego -dissem ego -sus, -a, -um essem
-derīs -sus, -a, -um sīs -dissēs -sus, -a, -um essēs
is, ea, id -derit is, ea, id -sus, -a, -um sit is, ea, id -disset is, ea, id -sus, -a, -um esset
nōs -derīmus nōs -sī, -ae, -a sīmus nōs -dissēmus nōs -sī, -ae, -a essēmus
vōs -derītis vōs -sī, -ae, -a sītis vōs -dissētis vōs -sī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea -derint eī/iī, eae, ea -sī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea -dissent eī/iī, eae, ea -sī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. -de 2e pers. enk. -dere 2e pers. enk. -ditō 2e pers. enk. -ditor
3e pers. enk. -ditō 3e pers. enk. -ditor
2e pers. mv. -dite 2e pers. mv. -dimini 2e pers. mv. -ditōte
3e pers. mv. -duntō 3e pers. mv. -duntor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
-dere -dī -disse -sum, -am, -um esse -sūrum, -am, -um esse -sum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
-dens, -ntis -sus, -a, -um -sūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
-dendum, -a -dendus, -a, -um -sum, -sū


vervoeging van het Latijnse werkwoord -tere
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego -tō ego -tor ego -tēbam ego -tēbar ego -tam ego -tar
-tis -teris -tēbās -tēbāris -tēs -tēris
is, ea, id -tit is, ea, id -titur is, ea, id -tēbat is, ea, id -tēbātur is, ea, id -tet is, ea, id -tētur
nōs -timus nōs -timur nōs -tēbāmus nōs -tēbāmur nōs -tēmus nōs -tēmur
vōs -titis vōs -timinī vōs -tēbātis vōs -tēbāminī vōs -tētis vōs -tēminī
eī/iī, eae, ea -tunt eī/iī, eae, ea -tuntur eī/iī, eae, ea -tēbant eī/iī, eae, ea -tēbantur eī/iī, eae, ea -tent eī/iī, eae, ea -tēntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego -tī ego -sus, -a, -um sum ego -teram ego -sus, -a, -um eram ego -terō ego -sus, -a, -um erō
-tistī -sus, -a, -um es -terās -sus, -a, -um erās -teris us, -a, -um eris
is, ea, id -tit is, ea, id -sus, -a, -um est is, ea, id -terat is, ea, id -sus, -a, -um erat is, ea, id -terit is, ea, id -sus, -a, -um erit
nōs -timus nōs -sī, -ae, -a sumus nōs -terāmus nōs -sī, -ae, -a erāmus nōs -terimus nōs -sī, -ae, -a erimus
vōs -tistis vōs -sī, -ae, -a estis vōs -terātis vōs -sī, -ae, -a erātis vōs -teritis vōs -sī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea -tērunt eī/iī, eae, ea -sī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea -terant eī/iī, eae, ea -sī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea -terint eī/iī, eae, ea -sī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego -tam ego -tar ego -terem ego -terer
-tās -tāris -terēs -terēris
is, ea, id -tat is, ea, id -tātur is, ea, id -teret is, ea, id -terētur
nōs -tāmus nōs -tāmur nōs -terēmus nōs -terēmur
vōs -tātis vōs -tāminī vōs -terētis vōs -terēminī
eī/iī, eae, ea -tant eī/iī, eae, ea -tantur eī/iī, eae, ea -terent eī/iī, eae, ea -terentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego -terim ego -sus, -a, -um sim ego -tissem ego -sus, -a, -um essem
-terīs -sus, -a, -um sīs -tissēs -sus, -a, -um essēs
is, ea, id -terit is, ea, id -sus, -a, -um sit is, ea, id -tisset is, ea, id -sus, -a, -um esset
nōs -terīmus nōs -sī, -ae, -a sīmus nōs -tissēmus nōs -sī, -ae, -a essēmus
vōs -terītis vōs -sī, -ae, -a sītis vōs -tissētis vōs -sī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea -terint eī/iī, eae, ea -sī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea -tissent eī/iī, eae, ea -sī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. -te 2e pers. enk. -tere 2e pers. enk. -titō 2e pers. enk. -titor
3e pers. enk. -titō 3e pers. enk. -titor
2e pers. mv. -tite 2e pers. mv. -timini 2e pers. mv. -titōte
3e pers. mv. -tuntō 3e pers. mv. -tuntor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
-tere -tī -tisse -sum, -am, -um esse -sūrum, -am, -um esse -sum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
-tens, -ntis -sus, -a, -um -sūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
-tendum, -a -tendus, -a, -um -sum, -sū


vervoeging van het Latijnse werkwoord -bere
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego -bō ego -bor ego -bēbam ego -bēbar ego -bam ego -bar
-bis -beris -bēbās -bēbāris -bēs -bēris
is, ea, id -bit is, ea, id -bitur is, ea, id -bēbat is, ea, id -bēbātur is, ea, id -bet is, ea, id -bētur
nōs -bimus nōs -bimur nōs -bēbāmus nōs -bēbāmur nōs -bēmus nōs -bēmur
vōs -bitis vōs -biminī vōs -bēbātis vōs -bēbāminī vōs -bētis vōs -bēminī
eī/iī, eae, ea -bunt eī/iī, eae, ea -buntur eī/iī, eae, ea -bēbant eī/iī, eae, ea -bēbantur eī/iī, eae, ea -bent eī/iī, eae, ea -bēntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego -bī ego -bitus, -a, -um sum ego -beram ego -bitus, -a, -um eram ego -berō ego -bitus, -a, -um erō
-bistī -bitus, -a, -um es -berās -bitus, -a, -um erās -beris us, -a, -um eris
is, ea, id -bit is, ea, id -bitus, -a, -um est is, ea, id -berat is, ea, id -bitus, -a, -um erat is, ea, id -berit is, ea, id -bitus, -a, -um erit
nōs -bimus nōs -bitī, -ae, -a sumus nōs -berāmus nōs -bitī, -ae, -a erāmus nōs -berimus nōs -bitī, -ae, -a erimus
vōs -bistis vōs -bitī, -ae, -a estis vōs -berātis vōs -bitī, -ae, -a erātis vōs -beritis vōs -bitī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea -bērunt eī/iī, eae, ea -bitī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea -berant eī/iī, eae, ea -bitī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea -berint eī/iī, eae, ea -bitī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego -bam ego -bar ego -berem ego -berer
-bās -bāris -berēs -berēris
is, ea, id -bat is, ea, id -bātur is, ea, id -beret is, ea, id -berētur
nōs -bāmus nōs -bāmur nōs -berēmus nōs -berēmur
vōs -bātis vōs -bāminī vōs -berētis vōs -berēminī
eī/iī, eae, ea -bant eī/iī, eae, ea -bantur eī/iī, eae, ea -berent eī/iī, eae, ea -berentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego -berim ego -bitus, -a, -um sim ego -bissem ego -bitus, -a, -um essem
-berīs -bitus, -a, -um sīs -bissēs -bitus, -a, -um essēs
is, ea, id -berit is, ea, id -bitus, -a, -um sit is, ea, id -bisset is, ea, id -bitus, -a, -um esset
nōs -berīmus nōs -bitī, -ae, -a sīmus nōs -bissēmus nōs -bitī, -ae, -a essēmus
vōs -berītis vōs -bitī, -ae, -a sītis vōs -bissētis vōs -bitī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea -berint eī/iī, eae, ea -bitī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea -bissent eī/iī, eae, ea -bitī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. -be 2e pers. enk. -bere 2e pers. enk. -bitō 2e pers. enk. -bitor
3e pers. enk. -bitō 3e pers. enk. -bitor
2e pers. mv. -bite 2e pers. mv. -bimini 2e pers. mv. -bitōte
3e pers. mv. -buntō 3e pers. mv. -buntor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
-bere -bī -bisse -bitum, -am, -um esse -bitūrum, -am, -um esse -bitum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
-bens, -ntis -bitus, -a, -um -bitūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
-bendum, -a -bendus, -a, -um -bitum, -bitū


vervoeging van het Latijnse werkwoord -uere
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego -uō ego -uor ego -uēbam ego -uēbar ego -uam ego -uar
-uis -ueris -uēbās -uēbāris -uēs -uēris
is, ea, id -uit is, ea, id -uitur is, ea, id -uēbat is, ea, id -uēbātur is, ea, id -uet is, ea, id -uētur
nōs -uimus nōs -uimur nōs -uēbāmus nōs -uēbāmur nōs -uēmus nōs -uēmur
vōs -uitis vōs -uiminī vōs -uēbātis vōs -uēbāminī vōs -uētis vōs -uēminī
eī/iī, eae, ea -uunt eī/iī, eae, ea -uuntur eī/iī, eae, ea -uēbant eī/iī, eae, ea -uēbantur eī/iī, eae, ea -uent eī/iī, eae, ea -uēntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego -uī ego -ūtus, -a, -um sum ego -ueram ego -ūtus, -a, -um eram ego -uerō ego -ūtus, -a, -um erō
-uistī -ūtus, -a, -um es -uerās -ūtus, -a, -um erās -ueris us, -a, -um eris
is, ea, id -uit is, ea, id -ūtus, -a, -um est is, ea, id -uerat is, ea, id -ūtus, -a, -um erat is, ea, id -uerit is, ea, id -ūtus, -a, -um erit
nōs -uimus nōs -ūtī, -ae, -a sumus nōs -uerāmus nōs -ūtī, -ae, -a erāmus nōs -uerimus nōs -ūtī, -ae, -a erimus
vōs -uistis vōs -ūtī, -ae, -a estis vōs -uerātis vōs -ūtī, -ae, -a erātis vōs -ueritis vōs -ūtī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea -uērunt eī/iī, eae, ea -ūtī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea -uerant eī/iī, eae, ea -ūtī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea -uerint eī/iī, eae, ea -ūtī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego -uam ego -uar ego -uerem ego -uerer
-uās -uāris -uerēs -uerēris
is, ea, id -uat is, ea, id -uātur is, ea, id -ueret is, ea, id -uerētur
nōs -uāmus nōs -uāmur nōs -uerēmus nōs -uerēmur
vōs -uātis vōs -uāminī vōs -uerētis vōs -uerēminī
eī/iī, eae, ea -uant eī/iī, eae, ea -uantur eī/iī, eae, ea -uerent eī/iī, eae, ea -uerentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego -uerim ego -ūtus, -a, -um sim ego -uissem ego -ūtus, -a, -um essem
-uerīs -ūtus, -a, -um sīs -uissēs -ūtus, -a, -um essēs
is, ea, id -uerit is, ea, id -ūtus, -a, -um sit is, ea, id -uisset is, ea, id -ūtus, -a, -um esset
nōs -uerīmus nōs -ūtī, -ae, -a sīmus nōs -uissēmus nōs -ūtī, -ae, -a essēmus
vōs -uerītis vōs -ūtī, -ae, -a sītis vōs -uissētis vōs -ūtī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea -uerint eī/iī, eae, ea -ūtī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea -uissent eī/iī, eae, ea -ūtī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. -ue 2e pers. enk. -uere 2e pers. enk. -uitō 2e pers. enk. -uitor
3e pers. enk. -uitō 3e pers. enk. -uitor
2e pers. mv. -uite 2e pers. mv. -uimini 2e pers. mv. -uitōte
3e pers. mv. -uuntō 3e pers. mv. -uuntor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
-uere -uī -uisse -ūtum, -am, -um esse -ūtūrum, -am, -um esse -ūtum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
-uens, -ntis -ūtus, -a, -um -ūtūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
-uendum, -a -uendus, -a, -um -ūtum, -ūtū


Het regelmatige werkwoord van de vijfde vervoeging in het Latijn‎[bewerken]

vervoeging van het Latijnse werkwoord căpĕre
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego

căpĭō

ego căpior ego

căpĭēbam

ego căpĭēbar ego

căpĭam

ego căpĭar
căpĭs căperis căpĭēbās căpĭēbāris căpĭes căpĭēris
is, ea, id căpĭt is, ea, id căpitur is, ea, id căpĭēbat is, ea, id căpĭēbātur is, ea, id căpĭet is, ea, id căpĭētur
nōs căpĭmus nōs căpimur nōs căpĭēbāmus nōs căpĭēbāmur nōs căpĭēmus nōs căpĭēmur
vōs căpĭtis vōs căpiminī vōs căpĭēbātis vōs căpĭēbāminī vōs căpĭētis vōs căpĭeminī
eī/iī, eae, ea căpiunt eī/iī, eae, ea căpiuntur eī/iī, eae, ea căpĭēbant eī/iī, eae, ea căpĭēbantur eī/iī, eae, ea căpĭent eī/iī, eae, ea căpĭentur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego

cēpī

ego căptus, -a, -um sum ego

cēperam

ego căptus, -a, -um eram ego

cēperō

ego căptus, -a, -um erō
cēpistī căptus, -a, -um es cēperās căptus, -a, -um erās cēperis us, -a, -um eris
is, ea, id cēpit is, ea, id căptus, -a, -um est is, ea, id cēperat is, ea, id căptus, -a, -um erat is, ea, id cēperit is, ea, id căptus, -a, -um erit
nōs cēpimus nōs căptī, -ae, -a sumus nōs cēperāmus nōs căptī, -ae, -a erāmus nōs cēperimus nōs căptī, -ae, -a erimus
vōs cēpistis vōs căptī, -ae, -a estis vōs cēperātis vōs căptī, -ae, -a erātis vōs cēperitis vōs căptī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea cēpērunt eī/iī, eae, ea căptī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea cēperant eī/iī, eae, ea căptī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea cēperint eī/iī, eae, ea căptī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego

căpiam

ego căpiar ego

căperem

ego căperer
căpiās căpiāris căperēs căperēris
is, ea, id căpiat is, ea, id căpiātur is, ea, id căperet is, ea, id căperētur
nōs căpiāmus nōs căpiāmur nōs căperēmus nōs căperēmur
vōs căpiātis vōs căpiāminī vōs căperētis vōs căperēminī
eī/iī, eae, ea căpiant eī/iī, eae, ea căpieantur eī/iī, eae, ea căperent eī/iī, eae, ea căperentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego

cēperim

ego căptus, -a, -um sim ego

cēpissem

ego căptus, -a, -um essem
cēperīs căptus, -a, -um sīs cēpissēs căptus, -a, -um essēs
is, ea, id cēperit is, ea, id căptus, -a, -um sit is, ea, id cēpisset is, ea, id căptus, -a, -um esset
nōs cēperīmus nōs căptī, -ae, -a sīmus nōs cēpissēmus nōs căptī, -ae, -a essēmus
vōs cēperītis vōs căptī, -ae, -a sītis vōs cēpissētis vōs căptī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea cēperint eī/iī, eae, ea căptī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea cēpissent eī/iī, eae, ea căptī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk.

căpe

2e pers. enk. căpere 2e pers. enk. căpētō 2e pers. enk. căpētor
3e pers. enk. căpētō 3e pers. enk. căpētor
2e pers. mv. căpĭte 2e pers. mv. căpĭmini 2e pers. mv. căpētōte
3e pers. mv. căpentō 3e pers. mv. căpentor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
căpĕre căpĕrī cēpisse căptum, -am, -um esse

căptūrum, -am, -um esse

căptum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
căpiens, -ntis

căptus, -a, -um

căptūrus, -a, -um

Gerundium Gerundivum Supinum
căpiēndum, -a căpiēndus, -a, -um

căptum, căptū


vervoeging van het Latijnse werkwoord fugĕre
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego

fugĭō

ego ego

fugĭēbam

ego ego

fugĭam

ego
fugĭs fugĭēbās fugĭes
is, ea, id fugĭt is, ea, id is, ea, id fugĭēbat is, ea, id is, ea, id fugĭet is, ea, id
nōs fugĭmus nōs nōs fugĭēbāmus nōs nōs fugĭēmus nōs
vōs fugĭtis vōs vōs fugĭēbātis vōs vōs fugĭētis vōs
eī/iī, eae, ea fugiunt eī/iī, eae, ea eī/iī, eae, ea fugĭēbant eī/iī, eae, ea eī/iī, eae, ea fugĭent eī/iī, eae, ea
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego

fugitī

ego ego

fugiteram

ego ego

fugiterō

ego
fugitistī fugiterās fugiteris
is, ea, id fugitit is, ea, id is, ea, id fugiterat is, ea, id is, ea, id fugiterit is, ea, id
nōs fugitimus nōs nōs fugiterāmus nōs nōs fugiterimus nōs
vōs fugitistis vōs vōs fugiterātis vōs vōs fugiteritis vōs
eī/iī, eae, ea fugitērunt eī/iī, eae, ea eī/iī, eae, ea fugiterant eī/iī, eae, ea eī/iī, eae, ea fugiterint eī/iī, eae, ea
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego

fugiam

ego ego

fugerem

ego
fugiās fugerēs
is, ea, id fugiat is, ea, id is, ea, id fugeret is, ea, id
nōs fugiāmus nōs nōs fugerēmus nōs
vōs fugiātis vōs vōs fugerētis vōs
eī/iī, eae, ea fugiant eī/iī, eae, ea eī/iī, eae, ea fugerent eī/iī, eae, ea
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego

fugiterim

ego ego

fugitissem

ego
fugiterīs fugitissēs
is, ea, id fugiterit is, ea, id is, ea, id fugitisset is, ea, id
nōs fugiterīmus nōs nōs fugitissēmus nōs
vōs fugiterītis vōs vōs fugitissētis vōs
eī/iī, eae, ea fugiterint eī/iī, eae, ea eī/iī, eae, ea fugitissent eī/iī, eae, ea
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk.

fuge

2e pers. enk. 2e pers. enk. fugētō 2e pers. enk.
3e pers. enk. fugētō 3e pers. enk.
2e pers. mv. fugĭte 2e pers. mv. 2e pers. mv. fugētōte
3e pers. mv. fugentō 3e pers. mv.
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
fugĕre fugitisse

fugitūrum, -am, -um esse

Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
fugiens, -ntis

fugitus, -a, -um

fugitūrus, -a, -um

Gerundium Gerundivum Supinum
fugiēndum, -a fugiēndus, -a, -um

fugitum, fugitū