ថ្ងៃច័ន្ទ

Uit WikiWoordenboek
Ga naar: navigatie, zoeken

Khmer

Zelfstandig naamwoord

ថ្ងៃច័ន្ទ

  1. maandag
Schrijfwijzen
  • Latijnse transcriptie: tngai jŭn


Dagen in het Khmer
ថ្ងៃច័ន្ទ
maandag
ថ្ងៃអង្គារ
dinsdag
ថ្ងៃពុធ
woensdag
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
donderdag
ថ្ងៃសុក្រ
vrijdag
ថ្ងៃសៅរ៏
zaterdag
ថ្ងៃអាទិត្យ
zondag